Türk Kavimleri

Nurer Uğurlu

Türk Kavimleri
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-10-03
YAZAR Nurer Uğurlu
ISBN 9757651970
DOSYA FORMATI 6,22 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Kitapta, dün olduğu gibi bugün de dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk kavimleri anlatılmıştır. Bu kavimlerin insanlık tarihine katkıları sürekli ve kalıcı nitelikte olmuştur. Bu nedenle insanlık tarihi, Türklere büyük yer ayırmadan anlatılamaz. Çünkü Türklerin, Orta Avrupa’yı ve Uzakdoğu’yu akınlarıyla bunalttıkları, Hindistan’a pek çok akın yaptıkları, Ruslara boyun eğdirdikleri, güçlerini Tuna’dan Ganja, Adriyatik’ten Çin Denizi’ne ve egemenliklerini Pekin’e, Delhi’ye, Kâbil’e, Isfahan’a, Bağdat’a, Kahire’ye, Şam’a, Fas’a, Tunus’a, Cezayir’e, Balkan yarımadasına kadar yaydıkları bilinir. Bu konuda şunlar söylenir: “Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dilbilimsel olandır. Türk, Türkçe konuşandır. Başka bir tanım son derece yetersiz kalır.”

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Türk Kavimleri i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Türk Kavimleri.

...den biri olan. — Dağlar, yayla ve bozkır* lar (5-6) ... Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve İlk Türkler ... . — îskitler (7). — Sarmatlar (7-8). — Gotlar (8). —■Fin-Ugor kavimleri (8). — Slavlar (9-10). — En eski Slav-Türk münasebetleri (10-11). Çin kaynaklarına göre eski Türk kavimleri. Bu nedenle biz bu çalışmamızda, özellikle Hunlar'dan önceki Türkleri, yani proto Türk kavimlerini incelemeyi amaçladık. Türklerin Müslümanlaştırılmaları. İlk Arap-Türk Savaşları. Macar kavimlerinin Orta ... Türk Kavimlerinde Hıristiyanlık ve Yahudilik | Pakman World ... . İlk Arap-Türk Savaşları. Macar kavimlerinin Orta Asya'dan Batı'ya göç ettikleri ve Aral-Hazar bölgesinde uzun zaman geçirdikleri tahmin edilmektedir. 2500 yıllık bir dönemi kapsar. İskitlerden sonra görülen bütün kavimler uzunca bir süre İskitler olarak adlandırılacaktır. Hun ve Türk ifadeleri de, onları andıran takipçileri için kullanılmıştır. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 büyük türk devleti —. 1 - Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48). 2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469). Başbuğlar, değersiz olunca Türk kavimleri parçalanır, tekrar oyman yaşayışlarına dönerlerdi. Bir müddet sonra değerli bir başbuğ ortaya çıkar, dağılmış Türk kavimlerini tekrar bir araya toplardı. Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi » TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ VE KURDUKLARI DEVLETLERİ. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 büyük türk devleti. Göçlerin sonuçları: Kavimler göçü başladı. Avrupa'da Türk devletleri kuruldu. Türk kültürü yayıldı. Karluklar: Talas Savaşı'nda Abbasilere yardım ettiler. İlk Müslüman olan Türk kavmi. Ama sözlü geleneklere göre bu bölgenin yerel nüfusu, İran'daki en önemli Türk kavimlerinin ilginç bir karışımını ortaya koymaktadır. Bayadistan (iran)'daki türk kavimleri. Türk kavimlerini toplayıp, imparatorluk hâlinde birleştiren ilk büyük Hun Hükümdarı Teoman Yabgu 'dur (M.Ö. 220). O zamanlarda Türk hükümdarlarına " Yabgu " deniliyordu. Oradan ...