Ahadiyyet Risalesi

Muhyiddin İbn Arabi

Ahadiyyet Risalesi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-11-15
YAZAR Muhyiddin İbn Arabi
ISBN 6055457624
DOSYA FORMATI 5,74 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Ahadiyyet Risâlesi, “Nefsini bilen Rabbini bilir” hadîsini mutlak varlık ve tecellîleri açısından şerh eden bir eserdir. “Nefsi bilme” hadîsi çerçevesinde eser, vücûd-adem, tecellî-zuhûr, ayniyet-gayriyet, tevhîd-şirk, tenzîh-teşbîh, fenâ-bekâ, ölmeden önce ölme gibi tasavvufun pek çok nazarî konusuna muhtasaran atıfta bulunur. Tasavvufî muhîtlerde okunmuş, şerh edilmiş, derin tesir ve izler bırakmıştır. Dolayısıyla eskilerin tâbiri ile “muhtasar ve müfîd” bir risâledir, kütüphanelerde pek çok yazmasına rastlanır. Dilimize farklı pek çok tercümeleri yapılmıştır.Ahadiyyet Risâlesi’nin elinizdeki bu yayını ise son dönem melâmîlerinin büyüklerinden Hüseyin Şemsi Ergüneş’e aittir. Hüseyin Şemsi Bey’in tercümeye esas aldığı metin, eserin gerek matbû Arapça yayınları gerekse Türkçedeki diğer tercümelerden bir takım özgün farklılıklara sahiptir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Ahadiyyet Risalesi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Ahadiyyet Risalesi.

...Yayına Hazırlayan: Ercan Alkan. כ ا ز س ا ه ا ا א א ا ا א ا ا ا אئ ا א ا ا ا ا و د م ١٥ ا ر אن ٥٦٠ و א ... Ahadiyyet Risalesi E-Kitap İbn Arabi - 2789788611502 | Rakuten Kobo ... .٦٣٨ م ا ر ٦ Bu risâle Ahadiyyet Risâlesi dir. Muhyiddin İbn Arabi. Ahadiyyet Risâlesi, "Nefsini bilen Rabbini bilir" hadîsini mutlak varlık ve tecellîleri açısından şerh eden bir eserdir. "Nefsi bilme" hadîsi çerçevesinde eser, vücûd-adem, tecellî-zuhûr... 23 TL. Dilimize farklı pek çok tercümeleri yapılmıştır. Ahadiyyet Risâlesi'nin elinizdeki bu yayını ise son dönem melâmîlerin ... Ahadiyyet Risalesi İbn Arabi ... ... 23 TL. Dilimize farklı pek çok tercümeleri yapılmıştır. Ahadiyyet Risâlesi'nin elinizdeki bu yayını ise son dönem melâmîlerinin büyüklerinden Hüseyin Şemsi Ergüneş'e aittir. 13.80 TL. Ahad...