İş Hukuk ve Çalışan Hakları

Yard. Doç. Dr. Aydın Başbuğ

İş Hukuk ve Çalışan Hakları
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-01-01
YAZAR Yard. Doç. Dr. Aydın Başbuğ
ISBN
DOSYA FORMATI 10,23 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İş Hukuk ve Çalışan Hakları i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İş Hukuk ve Çalışan Hakları.

...onular arasındadır. Yeni iş hukuku ve çalışanların hakları; Çalışanların iş yerinde karşılaşacağı durumlar içerisinde çalışmaya ... İş Kanunu ... ... İş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunların tümüne iş hukuku denir. İş hukuku ile çalışan ve işveren ilişkisinin nasıl düzenleneceğine dair sarih ve anlaşılır bir sistem öngörülmüştür. Çalışma hak ve özgürlüğü öncelikle Anayasa'da yer almaktadır. İş hukuku'ndaki temel kavramlar. iddia sahibi iddiasını ispatla yükümlü iken iş hukuku açısından çalışan tarafından... İş hukuku, ... İş Hukuk ve Çalışan Hakları - Yard. Doç. Dr. Aydın Başbuğ ... . İş hukuku'ndaki temel kavramlar. iddia sahibi iddiasını ispatla yükümlü iken iş hukuku açısından çalışan tarafından... İş hukuku, kapsam olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır. Sendika kurma, sendikaya üyelik toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar. İş Hukuk ve Çalışan Hakları-BİNYIL YAYINEVİ-Yard. Doç. Dr. Aydın Başbuğ. Kampanyalar. » Kitap » Hukuk » Haklar ve Özgürlükler » İş Hukuk ve Çalışan Hakları. İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. 26 Hak; İnsanın doğuştan getirdiği ve daha sonra hukuk düzeninin verdiği maddimanevi yetkilerdir. ...çalışan işçi, iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı farklı muameleye tabi tutulamaz. Ayrıca kısmi süreli çalışanlar toplu iş hukukuna ilişkin haklardan yararlanır, sendikalara üye... ...işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. (6) İş Hukuku (19) Kira Hukuku (4) Marka ve Patent Hukuku (4) Miras Hukuku (11) Özel Hukuk (6)... Eğer 3. yılımı doldurmadan istifa ettiğimi dikkate alıp ihbar süremi 6 hafta varsayarsam bu sürec sonunda 1.5 haftalık iş arama iznim olacak. Elbette diğer çalışan arkadaşlara örnek ve işveren için ders verme niteliğinde olmasını... Çalışan hamile hakları ile ilgili uygulamadaki kusurlar neler? İş Hukuku Enstitüsü olarak çalışan ya da işverenlerin haklı oldukları her konuda yasal olarak haklarını aramalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye'de çalışma, sosyal güvenlik, örgütlenme, toplu iş sözleşmesi, grev, iş güvencesi, dinlenme, işçi sağlığı ve güvenliği hakları... Şimdilik burada son buluyor hak, adalet ve hukukun üstünlüğü… Günde 7.5 saat çalışan işçinin ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır? işveren liste halinde bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilmelidir. Yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanılabilir? ...bir ücret karşılığı çalışan kişiye denir ve kanunların belirlediği hak ve sorumluluklara hak kazanır. bazen her yerde iş mahkemesi bulunmadığı için yetkili Asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilir. ...ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve İş hukuku alanında işçi avukatı ve şirket avukatı olmak üzere iki ayrım olduğundan bahsedebiliriz. Tanımlar. MADDE 2. - Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 31 Ocak 2013 Perşembe:: Her yıl binlerce çalışan iş yerlerine çeşitli nedenlerle dava açıyor. Anahtar Kelimeler: insan kaynakları, çalışanlar hukuku, hak hukuk, çalışanlar bilmiyor, çalışma h...