Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a

Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-01-11
YAZAR
ISBN 6059964791
DOSYA FORMATI 12,34 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Devlet-i Aliyye-i Osmâniye, dünyâ târihindeki en büyük devletlerden biridir ve aynı zamanda muazzam bir medeniyetin de kurucusu ve en mühim temsilcisidir. Onu bilmek, onun târihini yazmak; neredeyse dünyayı bilmek ve dünya târihini yazmakla eşdeğerdir. Bugün, bir zamanlar Osmanlı’nın hüküm sürdüğü topraklar üzerinde, kırk beş ayrı ülke vardır ve bu ülkelerde dört yüz milyondan fazla insan yaşamaktadır.Bu yüce devleti anlayabilmek, onun yalnız siyâsî ve askerî târihini bilmekle mümkün olmaz. Hattâ, onun ictimâî, iktisâdî, hukûkî ve idârî teşkilâtını anlamak; dinî, tasavvufî, ilmî ve fikrî husûsiyetlerini öğrenmek, öncelikle şarttır. Günümüzde maalesef Osmanlı Devleti hakkında bilinenler, bilinmeyenlere nispetle çok azdır.Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan “Osman Gâzî’den Sultan Vahidüddin Han’a OSMANLI TARİHİ” isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Bu son ciltte Sultan Abdülaziz, Sultan Beşinci Murad, Sultan İkinci Abdülhamid, Sultan Mehmed Reşad ve Sultan Vahidüddin devirlerinin tarihi incelenmiştir.Eserde Osmanlı’nın siyâsî, askerî, iktisâdî ve ictimâî târihi; başta pâdişâhlar ve valide sultanlar olmak üzere hânedân mensuplarının ve bazı mühim devlet erkânının hayatları, şahsiyetleri, hizmetleri ve hayrâtı; yabancı devletlerle olan münâsebetler ve teşkilat tarihi mevzuları ele alınmaktadır. Metin, anlatılan hâdiselerle mütenâsip târihî menkıbelerle süslenmiş, kuru ve sıkıcı bir anlatımdan uzak durulmuştur. Arşiv vesîkaları, gravürler, resimler, fotoğraflar ve haritalarla eserimiz, daha da zenginleştirilmiştir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a.

...ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır ... Osman Gaziden Sultan Vahidüddin Hana Osmanlı Tarihi (6 Kitap...) ... . Yazar tarafından yazılan kitaplar arasında yer alan Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a kitabını PDF İndir seçeneğiyle ya da sesli kitap olarak indirmek için buradasınız. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gâzî'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARİHİ" isimli çalışmamız 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. SÜLEYMAN HAN Sultan İkinci Süleyman ı ... Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a ... . SÜLEYMAN HAN Sultan İkinci Süleyman ın Osmanlı Tahtına Cülûsu Osmanlı Devleti nin Vaziyeti. tâ ri hi mi zin al t bu çuk as r n ih ti vâ eden Os man Gâzi den Sul tan Vahîdüddîn Han a Os man l Tâ... : Kolektif. Osman Gaziden Sultan Vahidüddin Hana Osmanlı Tarihi (6 Kitap Kutulu Takım) Çamlıca Basım Yayın | 9786059964784. 41.76 TL. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a Osmanlı Tarihi" isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır....