Kapitalizmin Kıskacında Kent ve EmekGebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayii Üzerine Bir İnceleme

F. Serkan Öngel

Kapitalizmin Kıskacında Kent ve EmekGebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayii Üzerine Bir İnceleme
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-12-05
YAZAR F. Serkan Öngel
ISBN 6055513405
DOSYA FORMATI 7,91 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Kapitalizmin kıskacında Kent ve Emek başlıklı bu kitap, günümüz kentleşme ve emek süreçlerinde, küresel pazara üretim yapan ve tedarikçi-taşeron ağları üzeriden örgütlenen üretken sermayenin yeni/yenilenen mekânlarını, onların yer seçim kararlarının kentler ve işçi sınıfının üzerindeki etkilerini Gebze bölgesi örneği üzerinden irdelemektedir.Türkiye'de tedarikçi ilişkilerinin giderek yaygınlaştığı Gebze bölgesinin inceleme konusu olarak seçilmesinin nedeni, bölgede küreselleşme süreci ile birlikte yaşanan hızlı ve kontrolsüz sanayileşme sonucunda, giderek daha fazla açığa çıkan göç ve kentleşme sorunlarıdır. Bunun yanında sanayi yerleşmesinde yaşanan saçaklanmanın yarattığı mekânın fiziksel kullanımıyla bağlantılı problemler ile çevre ve insan sağlığı ile ilgili gündemler de Gebze bölgesinin seçiminde rol oynamıştır.Gebze bölgesi, günümüzde küresel rekabet açısından bir cazibe merkezi haline getirilmiştir. Ancak bu cazibe merkezi, kuralsız, güvencesiz bir çalışma yaşamı, sağlıksız ve denetimsiz bir yapı üzerinden şekillenmektedir. Bölgenin bu denli cazibe merkezi haline gelmesi, kamu erkinin teşviki ile bölgedeki aşırı sanayi yüklemesine karşın yeni sanayi yerleşimlerini bölgeye çağırmaktadır.Bu kitapta, küresel değer zincirlerinin mimarisi üzerinden şekillenen sanayileşme politikalarının, Türkiye açısından pek de fazla görünmek istenmeyen, etkileri irdelenmiş, aşırı sanayileşme olgusu ile kentleşme ve emek süreçleri birlikte ele alınarak, insan sağlığı, konut kalitesi, sağlıklı yaşanabilir bir çevre, çalışma yaşamı gibi değişkenler tanımlanmıştır. Bu çaba sanayileşme olgusunu fetişleştiren algılamanın ötesinde insanı ve eko-sistemi temel alan başka bir algılamanın açığa çıkartılması açısından önemli bir katkı özelliği taşımaktadır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Kapitalizmin Kıskacında Kent ve EmekGebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayii Üzerine Bir İnceleme i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Kapitalizmin Kıskacında Kent ve EmekGebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayii Üzerine Bir İnceleme.

...nda Kent ve Emek: Gebze Örneği 5.1. Göç, Toplumsal Köken ve İşgücünün Hareketi 5 ... Kapitalizmin Kıskacında Kent ve Emek F. Serkan Öngel ... .1.1. Kapitalizmin Kıskacında Kent ve Emek Gebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayii Üzerine Bir İnceleme Nota Bene Yayınları ...kentler ve işçi sınıfının üzerindeki etkilerini Gebze bölgesi örneği üzerinden irdelemektedir. Veli Güner tarafından 14/03/2017 tarihinde (2 yıl önce) saat 02:46'de oluşturuldu. Kapitalizmin Kıskacında Doğa Toplum Ve Bilim Onur Hamzaoğlu Olayı. ...kıskacında ... Kapitalizmin Kıskacında Kent ve Emek & Gebze Bölgesi ve... ... . Kapitalizmin Kıskacında Doğa Toplum Ve Bilim Onur Hamzaoğlu Olayı. ...kıskacında Kent ve Emek başlıklı bu kitap, günümüz kentleşme ve emek kentler ve işçi sınıfının üzerindeki etkilerini Gebze bölgesi giderek yaygınlaştığı Gebze bölgesinin inceleme konusu... You are here: Home › Books › Kapitalizmin Kıskacında Kent ve Emek: Gebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayii Üzerine Bir İnceleme. See more of Kapitalizm Kıskacında KENT ve EMEK, F. Serkan Öngel on Facebook. Gebze Bölgesi ve Otomotiv Sanayii Üzerine Bir İnceleme Kapitalizmin kıskacında Kent ve Emek... ......