Din Felsefesi

Dr. Latif Tokat

Din Felsefesi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-10-01
YAZAR Dr. Latif Tokat
ISBN 6058127203
DOSYA FORMATI 8,97 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bir felsefe disiplini olarak Din Felsefesi, Felsefe bölümlerinin temel alanlarından biri olmasının yanında, İlahiyat alanında şemsiye görevi yapan bir disiplindir. Zira din felsefesi dinin metafizik, inanç ve doktrin boyutundan ibadet, ahlak, muamelat, estetik ve sanatla ilgili bütün teorik, pratik ve tecrübi yönlerini ele alması itibarıyla dine bütüncül bakan, kapsayıcı bir disiplindir. Bu yüzden din felsefesi yapmak, bütüncül yaklaşımın mümkün olabilmesi için ilahiyat alanının bütün disiplinleri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Din felsefesinin temel problemlerini ele alan bu çalışma on altı bölümden oluşmaktadır. Her bölüm, o konuda başka çalışmaları olan, alanının uzman akademisyenleri tarafından yazılmıştır. Çalışma sadece bir ders kitabı olarak değil, günümüz din felsefesi problemlerine ilgi duyan çok farklı kesimlerin varlığı dikkate alınarak yazılmıştır.Bu yüzden konular ne kadar karmaşık olursa olsun, sade ve anlaşılabilir bir dille ele alınmaya gayret edilmiştir. Okuyucunun analitik bakışını sağlamak için her bölüm başında o bölümün içeriğini özetleyen hazırlık soruları yer almaktadır. Ayrıca yine her bölüm sonunda o bölümün yazımında kullanılan kaynaklarla, ileri okumalarda istifade edilebilecek kısa kaynakçaya da yer verilmiştir Çalışmanın içerik, üslup, konuları ele alış tarzı ve yazımı itibarıyla benzer din felsefesi çalışmalarından farklı olduğunu düşünmekteyiz. Kitapta şu bölümler yer almaktadır: “Din Felsefesi Nedir?”, “Akıl ve İnanç”, “Tanrı ve Nihai Gerçeklik Tasavvurları”, “Tanrı’nın Varlığının Delilleri”, “Tanrı’nın Sıfatları”, “Ateizm”, “Dinî Tecrübe, İbadet ve Dua”, “Vahiy ve Mucize”, “Din Dili”, “Kötülük Problemi”, “Tanrı, Özgürlük ve Kader”, “Ölüm ve Ölümsüzlük İnancı”, “Din ve Bilim”, “Din ve Ahlak”, “Din, Estetik ve Sanat”, “Dinî Çeşitlilik”. Her bir bölümde, akademik bilgi verme yanında bu bilgilerin güncel dinî ve felsefi sorunlarla ilişkilendirilmesine ve daha anlaşılır bir dille tartışılmasına özen gösterilmiştir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Din Felsefesi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Din Felsefesi.

...erler ile ilgili sorunları ele alarak sorgulayan felsefe disiplinidir ... Tüm Dersler, Ödevler - Din Felsefesi ... . Tweet. Din: İnsan ve evren hakkında bilgi veren bir inanç sistemidir. Din Felsefesi ve Teoloji (İlahiyat) - Din felsefesi, dinleri genel olarak ele alırken, teoloji, belli bir dini ele alır. Teoloji İle Din Felsefesinin Farkı: Teoloji (ilahiyat) de tıpkı din felsefesi gibi dini ve Tanrıyı konu alır. * Teoloji belli bir dini ele alırken, din felsefesi genel olarak din ya da dinleri ele alır. Dinin temel iddiaları üzerinde nesnel, kuşatıcı ve tutarlı bir ... Din Felsefesi Nedir ? - SaykolojiBlog ... . Dinin temel iddiaları üzerinde nesnel, kuşatıcı ve tutarlı bir biçimde düşünme çabasına din felsefesi denir. Din felsefesi, dinleri genel olarak ele alırken, teoloji, belli bir dini ele alır. Tanımı ve Konu Alanı Dinin ilkelerini, özünü ve anlamını sorgulayan ve bu sorgulanmaları temellendirmeyi amaçlayan felsefe dalına din felsefesi denir. Dini ele alan tek disiplin din felsefesi değildir. Teoloji (ilahiyat) de, tıpkı din... Din Felsefesinin Konusu : İnsanlarin bir inanç sistemi içinde Tanrı'ya bağlanma yoluna din denir. Din felsefesinin temel sorunlari : • Tanrı var midir? Din Felsefesi: Temel Kavramlar; Tanrı: Evrende öncesiz ve sonrasız olarak var olan ve her şeyi yaratan yüce varlıktır. Peygamber: Tanrı 'nin, buyruklarını insanlara iletmek üzere seçtiği kişidir. 2019 1. Dönem Açık Lise Sınavı Çıkmış Felsefe 2 Soruları ( YENİ MÜFREDAT ) - Aöl FELSEFE / DİN FELSEFESİ İLE TEOLOJİNİ İLİŞKİSİ - Продолжительность: 6:55 Leblebi Akademi 2 600... Tanımı ve Konu Alanı Dinin ilkelerini, özünü ve anlamını sorgulayan ve bu sorgulanmaları temellendirmeyi amaçlayan felsefe dalına din felsefesi denir. Din felsefesinin en temel kavramıdır. Din felsefesi bütün dini bilimlerden ve dinler tarihinden farklıdır. Bir başka ifadeyle dini bilimlerin ele almadığı belli bir takım sorular cevabını din felsefesinden bekler. Din felsefesinin temel kavramları tanrı, vahiy, iman, peygamber, ibadet, yücelik, kutsal, ahret, mucize vb. Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Okültizm gibi konularla ilgilenmekte. DİN FELSEFESi NEDiR•!* John HIC...