Abdullah bin Mübarek

Abid Okuyan

Abdullah bin Mübarek
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-01-11
YAZAR Abid Okuyan
ISBN 6053261025
DOSYA FORMATI 6,98 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Hadîs-i kudsî olarak nakledilen bir rivayette şöyle buyrulmaktadır: “Kim bana yakın olmaya çalışan kuluma düşmanlık ederse ben ona karşı savaşa izin veririm…” İşte bu rivayetten hareketle Esved b. Sâlim’in ibn Mübarek hakkındaki şu sözü daha anlamlı hale gelmektedir: “Abdullah b. el-Mübârek’e düşmanlık eden veya ona iftira eden kimseyi İslâm düşmanı olarak görürüm.”Abdullah b. el-Mübârek’le ilgili kaynaklarda geçen birçok bilgiye ulaşmak ve bunları derleyip okuyucuya sunmak kolay olmadı. Birçok kaynaktan istifade edilerek yoğun bir çalışma neticesinde ortaya çıkan bu eser sizlerle buluşmaktadır. Rabbime hamd olsun ki size takdim etme imkânı bulduğum bu emeğimi siz de alıp okuyun, anlayın ve gereken dersleri çıkararak kendi hayatınıza uygulayın.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Abdullah bin Mübarek i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Abdullah bin Mübarek.

...n Mübarek kimdir? Duaile21 Haziran 2016 ... Abdullah Bin Mübarek | Kimi Ararsan Bul ... . Abdullah 15. Mübarek hicri 118 yılında doğmuş, güzel bir İslâm terbiyesi ile yetişmiştir. İsmi Abdullah ibni Mübârek bin Vâdıh Hanzalî Temîmî; künyesi, Ebû Abdurrahmân'dır. "Ali bin Muvaffak." dedi. İsmimi sordu. "Abdullah bin Mübârek." deyince, feryâd edip kendinden geçti. İsmi Abdullah ibni Mübârek bin Vâdıh Hanzalî Temîmî; künyesi, Ebû Abdurrahmân'dır. Müslüman er yerine dönünce bu kahr ... Ehlisunnnetde - ABDULLAH BİN MUBAREK ... . Müslüman er yerine dönünce bu kahramanın Abdullah bin Mübârek hazretleri olduğunu görüp hayret ettiler. Yahya bin Main, Abdullah bin Mübarek'in kitaplarında yirmi binin üzerinde hadis-i şerif bulunduğunu nakleder. Dört bin kişiden hadis dinleyen ve bunların sadece bin tanesinden rivayette bulunan Abdullah bin Mübarek, hadis dinlemek ve... Abdullah bin Mübârek ilk tahsilini Merv'de yaptı. Sonra Bağdâd'a gitti. Tâbiînin büyüklerinden ve Hanefî mezhebinin kurucusu İmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe'den ilim öğrendi. Gazâ arkadaşı Muhammed bin Âyun şöyle anlatır: Seferde bir gece, Abdullah bin Mübârek (r.aleyh) istirâhate çekilmişti. Abdullah bin Mübârek buyurdu ki: Bunu işitince üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Abdullah Bin Mübarek - Hayri Küçükdeniz Sohbetler Serisi - Продолжительность: 1:04:16 Berekat Prodüksiyon 13 598 Fudayl Bin Îyâz Hazretleri Ölünceye Kadar Neden Ağladı Biliyor musunuz?...