Mevlana Düşüncesinde Tanrı

Tuna Tunagöz

Mevlana Düşüncesinde Tanrı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-12-28
YAZAR Tuna Tunagöz
ISBN 6054989690
DOSYA FORMATI 5,22 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu çalışmada, sûfî şair ve düşünür Mevlânâ‟nın Tanrı anlayışı incelenmiştir. Çalışma alanı olarak Tanrı konusunun seçimi, konunun dinî düşünce açısından öneminden ileri gelmektedir. “Niçin Mevlânâ?” sorusuna gelince, birkaç neden öne çıkar. Kültürümüzdeki önemli yerine karşın, Mevlânâ‟nın düşünce sistemi hakkındaki çalışmaların yetersizliğionun, tasavvufî düşünceyi şahsında örnekleyecek nitelikte bir düşünür olması bu özelliğiyle bağlantılı olarak, onun özelinde, kelâmî ve tasavvufî tanrı anlayışlarının karşılaştırılmak istenmesi.İlgilenilen konunun temel meseleleri olması nedeniyle çalışmayı, “Tanrı‟nın varlığının ispatı ve sıfatları” bölümleriyle sınırladım. İlk bölümde, önce İslâm düşüncesinde, sonra Mevlânâ‟da Tanrı‟nın varlığının ispatına yer verdim. Bu bölümü, Mevlânâ‟nın kullanımını esas alarak “dinî tecrübe delili, hudûs delili, gaye ve nizam delili, imkân delili” alt başlıklarına ayırdım. İkinci bölüme, ilâhî sıfatlar meselesinin tarihçesi ile başladım, ardından Mevlânâ‟da ilâhî sıfatları işledim. Sıfatları, geç dönemde oluşan “Nefsî Sıfat, Selbî Sıfatlar, Subûtî Sıfatlar, Fiilî Sıfatlar ve Haberî Sıfatlar” başlıklarıyla beş grupta inceledim. Ayrıca, “nedensellik, kötülük problemi, vahdet-i vücûd, Allah‟ın tikelleri bilip-bilmemesi, insan özgürlüğü” gibi içerikle ilgili bazı klasik tartışmalara da yer verdim.Mevlânâ‟nın görüşlerini incelerken tüm eserlerini kullan-dım. Mesnevî‟nin Mehmet Kanar; Dîvân-ı Kebîr ve Mektûbât‟ın Abdülbaki Gölpınarlı; Fîhi Mâ Fîh‟in Cemal Aydın ve Mecâlis-i Seb‘a‟nın Hicabi Kırlangıç tarafından yapılan çevirilerini tercih ettim. Mesnevî alıntılarına, kullanılan çeviride yer verilmeyen beyit numaralarını ekledim.Düşünürün görüşlerini doğru yansıtabilmek ve anlaşılır-lığı artırmak için eserlerinden çok sayıda doğrudan alıntı yaptım. Kitap hacmini gereksiz artırmamak için metin içindeki beyitleri küçük imla uyarlamalarıyla düz yazı şeklinde gösterdim. Aynı nedenle, dipnotlarda Mevlânâ‟dan yapılan atıfları eserlerinin ismiyle başlattım ve tüm kaynakların ayrıntılı künyesine sadece kaynakçada yer verdim.Yer, şahıs adlarında ve kavramlarda TDV İslâm Ansiklopedisi‟nin yazım tercihlerine uydum. Dipnotlarda ve kaynakçada, küçük istisnalarla birlikte, İslâm Araştırmaları Merkezi‟nin yöntemini kullandım.Kitabın sadece konunun uzmanlarına hitap etmemesi için, güncel bir dil kullanmaya ve bazı terimlere uygun Türkçe karşılıklar vermeye çalıştım. Fakat sadelik adına anlaşılmazlığa yol açmamak için klasik terminolojiden de vazgeçmedim.Mevlânâ, 6 Rebiülevvel 604/30 Eylül 1207‟de, günümüz-de Afganistan sınırları içerisinde yer alan Belh‟te dünyayagelmiştir.Asıl adı Muhammed Celâleddin‟dir. Babası, “Sultânü‟l-Ulema” lakaplı Bahâeddin Veled‟dir (ö. 628/1231). Ona, babası tarafından “Hüdâvendigâr”, ders okutma faaliyetinden dolayı “Mevlânâ” ve Anadolu‟da yaşadığı için “Rûmî” lakapları verilmiştir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Mevlana Düşüncesinde Tanrı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Mevlana Düşüncesinde Tanrı.

...şmada, sufi şair ve düşünür Mevlana‟nın Tanrı anlayışı incelenmiştir ... Mevlana Düşüncesinde Tanrı Tuna Tunagöz ... . İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana‟da Tanrı‟nın varlığının ispatına yer verdim. Tuna Tunagöz. Bu çalışmada, sufi şair ve düşünür Mevlana?nın Tanrı anlayışı incelenmiştir. Çalışma alanı olarak Tanrı konusunun seçimi, konunun dini düşünce açısından öneminden ileri gelmektedir. Tuna Tunagöz. Bu çalışmada, sufi şair ve düşünür Mevlana?nın Tanrı an ... Mevlana Düşüncesinde Tanrı ... . Tuna Tunagöz. Bu çalışmada, sufi şair ve düşünür Mevlana?nın Tanrı anlayışı incelenmiştir. Çalışma alanı olarak Tanrı konusunun seçimi, konunun dini düşünce açısından öneminden ileri gelmektedir. İlgilenilen konunun temel meseleleri olması nedeniyle çalışmayı, "Tanrı‟nın varlığının ispatı ve sıfatları" bölümleriyle sınırladım. İlk bölümde, önce İslâm düşüncesinde, sonra Mevlânâ‟da Tanrı‟nın... Tuna Tunagöz. Bu çalışmada, sufi şair ve düşünür Mevlana‟nın Tanrı anlayışı incelenmiştir. Çalışma alanı olarak Tanrı konusunun seçimi, konunun dini düşünce açısından öneminden ileri gelmektedir.
Bu çalışmada, sufi şair ve düşünür Mevlana?nın Tanrı anlayışı incelenmiştir. İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana?da Tanrı?nın varlığının ispatına yer verdim. Bu çalışmada, sufi şair ve düşünür Mevlana‟nın Tanrı anlayışı incelenmiştir. İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana‟da Tanrı‟nın varlığının ispatına yer verdim. 12.32 TL. İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana‟da Tanrı‟nın varlığının ispatına yer verdim. Bu bölümü, Mevlana‟nın kullanımını esas alarak "dini tecrübe delili, hudus delili... 11.90 TL. İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana‟da Tanrı‟nın varlığının ispatına yer verdim. Bu bölümü, Mevlana‟nın kullanımını esas alarak "dini tecrübe delili, hudus delili... 11.90 TL. İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana‟da Tanrı‟nın varlığının ispatına yer verdim. Bu bölümü, Mevlana‟nın kullanımını esas alarak "dini tecrübe delili, hudus delili... Bu çalışmada, sufi şair ve düşünür Mevlana?nın Tanrı anlayışı incelenmiştir. İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana?da Tanrı?nın varlığının ispatına yer verdim. Kitap Özeti. Bu çalışmada, sufi şair ve düşünür Mevlana‟nın Tanrı anlayışı incelenmiştir. İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana‟da Tanrı‟nın varlığının ispatına yer verdim. Bu çalışmada, sufi şair ve düşünür Mevlana?nın Tanrı anlayışı incelenmiştir. İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana?da Tanrı?nın varlığının ispatına yer verdim. 11.90 TL. İlk bölümde, önce İslam düşüncesinde, sonra Mevlana‟da Tanrı‟nın varlığının ispatına yer verdim. Bu bölümü, Mevlana‟nın kullanımını esas alarak "dini tecrübe delili, hudus delili... Belirtilen tüm özellikler bilgilendirme amaçlı olup, farklı nitelikte özellikler olabilir. Ürünü satın almadan evvel ürünü satan satıcı ile teyit etmenizi öneririz. Mevlana Düşüncesinde Tanrı. 11.90 TL...