Erken Dönem Şii Rical İlmi (Keşşi Örneği)

Muhammed Enes Topgül

Erken Dönem Şii Rical İlmi (Keşşi Örneği)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-01-04
YAZAR Muhammed Enes Topgül
ISBN 9755483924
DOSYA FORMATI 8,2 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Akademik araştırmalarda Mezhepler Tarihi açısından kısmen ele alınsa da, Şîa’nın Tefsir ve Kelâm sahalarına dair temel kanaatleri erken dönem eserleri üzerinden yeterince çalışılmamıştır. Hadis sahasında da durum pek farklı değildir. Şiî hadis edebiyatı, hadis usûlü, Şiî düşüncede öne çıkan âlimler ve eserleri, farklı Şiî ekollerin bazı hadis meseleleri etrafındaki kanaatleri gibi pek çok konu doktora düzeyinde çalışılmaya müsait ise de, ülkemizdeki Şiî hadis araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla kaleme alınan bu çalışma, erken dönem Şiî ricâl ilmini Horasan bölgesinde III-IV./IX-X. asırlarda yaşayan İmâmî-Şiî âlim Ebû Amr Muhammed b. Ömer b. Abdülazîz el-Keşşî’nin Ma‘rife adlı eseri bağlamında incelemeyi hedeflemiştir.Şîa ile ilgili bir çalışmada karşılaşılan kaynak temininin güçlüğü, dil engeli, siyâsî-sosyal-psikolojik mesafeler gibi tahmin edilebilecek zorlukların yanı sıra özellikle dışarıdan bir bakış ile İslâm tarihi boyunca azınlığı teşkil etmiş dinî bir yapıyı objektif olarak ele almanın ne oranda mümkün olduğu sorusu da bu satırların yazarını düşündürmüşse de, suhûletle ilerleyen ve Hadis ile Ricâl sahaları üzerinden erken Şiî düşünce tarihi hakkında bazı yargılara varabilen bu eserin ülkemizdeki Şiî hadis çalışmalarına katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Erken Dönem Şii Rical İlmi (Keşşi Örneği) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Erken Dönem Şii Rical İlmi (Keşşi Örneği).

...alışılmamıştır. 31.50 TL. ...erken dönem Şiî ricâl ilmini Horasan bölgesinde III-IV ... Erken Dönem Şii Rical İlmi - Keşşi Örneği - %10 İndirimli - Muhammed ... ./IX-X. asırlarda yaşayan İmâmî-Şiî âlim Ebû Amr Muhammed b. Ömer b. Abdülazîz el-Keşşî'nin Ma... 31.50 TL. Erken Dönem Şii Rical İlmi Keşşi Örneği - Akademik araştırmalarda Mezhepler Tarihi açısından kısmen ele alınsa da, Şîa'nın Tefsir ve Kelâm sahalarına dair temel kanaatleri erken... ...erken dönem Şiî ricâl ilmini Horasan bölgesinde III-IV./IX-X. asırlarda yaşayan ... Erken Dönem Şii Rical İlmi (Keşşi Örneği) - Muhammed Enes Topgül ... ... ...erken dönem Şiî ricâl ilmini Horasan bölgesinde III-IV./IX-X. asırlarda yaşayan İmâmî-Şiî âlim Ebû Amr Muhammed b. Ömer b. Abdülazîz el-Keşşî'nin Ma'rife adlı eseri bağlamında incelemeyi... Alış-Veriş Listeme Ekle. Erken Dönem Şii Rical İlmi (Keşşi Örneği). ele alınsa da Şîa'nın Tefsir ve Kelâm sahalarına dair temel kanaatleri erken dönem eserleri üzerinden yeterince çalışılmamıştır. ...alınan bu çalışma, erken dönem Şiî ricâl ilmini Horasan bölgesinde III-IV./IX-X. asırlarda yaşayan de, suhûletle ilerleyen ve Hadis ile Ricâl sahaları üzerinden erken Şiî düşünce tarihi hakkında. 30.40 TL. ...doktora düzeyinde çalışılmaya müsait ise de, ülkemizdeki Şii hadis araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla kaleme alınan bu çalışma, erken dönem Şii rical ilmini Horasan bölgesinde 3-6. /. ...kaleme alınan bu çalışma, erken dönem Şii rical ilmini Horasan bölgesinde 3-6. / 9-10. asırlarda yaşayan İmami-Şii alim Ebu Amr Muhammed b. Ömer b. Abdülaziz el-Keşşî'nin Ma'rife adlı eseri... ...kaleme alınan bu çalışma, erken dönem Şii rical ilmini Horasan bölgesinde 3-6. / 9-10. asırlarda yaşayan İmami-Şii alim Ebu Amr Muhammed b. Ömer b. Abdülaziz el-Keşşî'nin Ma'rife adlı eseri... ...kaleme alınan bu çalışma, erken dönem Şii rical ilmini Horasan bölgesinde 3-6. / 9-10. asırlarda ...