Husserl’in Fenomenolojisi

Dan Zahavi

Husserl’in Fenomenolojisi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-12-15
YAZAR Dan Zahavi
ISBN 6050206814
DOSYA FORMATI 6,67 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Fenomenolojik araştırmanın verimliliği ortaya attığı yeni sorulardan ileri gelir. Dan Zahavi’nin Husserl’in Fenomenolojisi adlı kitabı bu soruların kaynağına ışık tutuyor. Husserl’in düşünsel dönüşümünü takip eden Zahavi, erken dönem mantık ve yönelimsellik çalışmalarından yola çıkarak, indirgeme ve konstitüsyon analizleri üzerinden çağdaş Alman ve Fransız düşüncesine damgasını vuran zamansallık, öznelerarasılık ve yaşam dünyası sorgulamalarına odaklanıyor. Kitap ayrıca Husserl’in amacı ve yöntemi konusunda felsefi literatürde kök salan idealist öznellik ve içkinlik benzeri yanlış anlaşılmalara güçlü bir şekilde cevap veriyor. Zahavi, Husserl’in düşüncesindeki merkezi konuları gölgede bırakan bu tartışmalar yerine Scheler, Heidegger, Patočka, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Schütz, Ricoeur, Henry ve Derrida gibi filozoflara ilham veren felsefi değere odaklanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde heyecan uyandıran bu çalışma, Seçim Bayazit’in titiz çevirisiyle fenomenoloji çalışmalarında büyük bir boşluğu doldurmak adına eşsiz bir fırsat sunuyor.Emre Şan

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Husserl’in Fenomenolojisi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Husserl’in Fenomenolojisi.

...ncelerken geliştirdiği fenomenoloji özelinde değerlendirme amacını taşıyor ... Fenomenoloji, Görüngübilim (Felsefe Akımları) | Nedirler.com ... . Fenomenoloji. Husserl ve Schütz. Edmund Husserl (1859-1938), bugün Çekoslovakya'nın bir parçası olan Prossnltz-Moravio'da zengin bir Musevi tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. Saf fenomenoloji projesini hayata geçirme güçlüğü, Husserl'in, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology [Avrupa Bilimlerinin Krizi ve Transendental Fenomenoloji] 'de... "Yönelimsellik'ten Yaşam Dünyası'na E. Husserl Fenomenolojisi Üzerine Dü ... PDF Fenomenoloji ve Edmund Husserl'de ... ... "Yönelimsellik'ten Yaşam Dünyası'na E. Husserl Fenomenolojisi Üzerine Düşünmek" Konuşmacı: Harun TEPE Felsefe Söyleşileri 16: Fenomenoloji: "Şimdi ve Burada"... Bu kitap Husserl'in 1907'de Göttingen Üniversitesi'nde Fenomenoloji üzerine verdiği beş dersin metnini bir araya getirmektedir. Husserl bu Beş Ders'te fenomenolojisinin ana savlarını ve... "Avrupa Bilimlerinin Krizi ve Transandantal Fenomenoloji"de ise, gelenek ve tarihin, yani kültürün işe katıldığını ve Husserl'in bir "yaşam dünyası"ndan (Lebenswelt) söz ettiğini görürüz. 1. Edmund Husserl'in Fenomenolojisi Bilinçle realite arasındaki uçurum, gerçek bir. 3 Husserl'in fenomenolojisi üzerindeki Descartes'ın bilinç felsefesinin bariz etkisi, bu. Edmund Husserl - Fenomenoloji Üzerine Beş Ders. Daha önceki dersl...