J. Rawls’ın İktisadi Adalet Teorisi

Dr. Yaşar Alkan

J. Rawls’ın İktisadi Adalet Teorisi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-12-20
YAZAR Dr. Yaşar Alkan
ISBN 6052811283
DOSYA FORMATI 8,48 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Hakların Yasası adlı kitaplarında ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Yirminci yüzyılda adalet konusunda en kapsamlı çalışmayı Rawls’ın yaptığı söylenebilir. Rawls, Kantçı geleneğe tabi olarak insanın başkalarının çıkarı için araçsallaştırılamayacağını, amaç olarak görülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Rawls adaleti diğer ahlaki değerlerden ayırır ve ona öncelikli bir pozisyon atfeder. Diğer ahlaki değerlerin ne ölçüde değerli olduğunu adaletle ölçmeye çalışır. Adalet diğer ahlaki değerlerden öncelikli bir statüye sahip olduğu gibi toplumsal “iyi” olan refahtan da önceliklidir. Toplumsal refah için adaletin feda edilmemesi gerektiğini vurgulayarak iktisadi adaletin önemini ortaya koymaktadır. Rawls; normatif adalet, deontoloji (ahlak felsefesi), siyasal ve prosedürel liberalizm, egalitaryanizm (eşitçilik) ve ekonomik adalet konularında ilk başvurulan düşünürlerden biri haline gelmiştir. O, Amerikan toplumunun bireyci, sözleşmeci, özgürlükçü (siyasi liberalizm), fırsat eşitliğini savunan teorilerinin savunusunu yaparken Sandel, Nozick ve MacIntyre gibi düşünürlerin hakedişçi, faydacı, toplumsalcı, cemaatçi bağlamda eleştirilerine maruz kalmıştır. Rawls, yaşadığı çağdaki aşırı pozivitizmin baskısı altında adaleti temellendiren ampirik “orijinal pozisyon” analojisinden hareket etmektedir. Sandel’in ifadesiyle “metafiziksiz bir liberalizm” kurmaya çalışmaktadır. Rawls insan beni ile niteliklerini birbirinden ayırarak değişmelerden etkilenmeyen bir ben’i savunmuştur. Bu yaklaşım iktisadi adalet perspektifinde kişinin niteliklerinin ortak bir sosyal değer olduğu ve benliğin ödüllendirme ya da cezalandırma aracı olarak görülmemesi gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla gelir ve servet, toplumdaki en dezavantajlı durumda olanların en avantajlı çıkacağı şekilde dağıtılmalıdır. Rawls’a göre liberal özgürlükçülerin ve meritokratik fırsat eşitlikçilerinin önerdiği sosyal politikalar yeterli değildir. Eşitsizlikleri ortadan kaldırmadan salt fırsat eşitliğinin sağlanması sonucu düzeltmeyecektir. Ekonomik refahın adaleti ortadan kaldırmaması gerektiği gibi insan hakkını da ortadan kaldırmamalıdır. Bu eser Rawls’ın kuramının iktisadi boyutunu anlama hususunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Anglo-Amerikan sosyal , siyasi, hukuki ve ekonomik hayatında süregelen çatışmaların Rawls nezdinde irdeleyen anektodlar içermektedir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz J. Rawls’ın İktisadi Adalet Teorisi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap J. Rawls’ın İktisadi Adalet Teorisi.

...utunu anlama hususunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır ... J. Rawls'ın İktisadi Adalet Teorisi Yaşar Alkan ... . 11.13 €. J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Hakların Yasası adlı kitaplarında ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. 22.53 TL. J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Hakların Yasası adlı kitaplarında ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. 20.45 TL. J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve ... Edebiyis-Felsefe-John Rawls Ve Bir Adalet Teorisi ... . 20.45 TL. J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Hakların Yasası adlı kitaplarında ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. ...ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu eser Rawls'ın kuramının iktisadi boyutunu anlama hususunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır. ...ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu eser Rawls'ın kuramının iktisadi boyutunu anlama hususunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır. ...ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu eser Rawls'ın kuramının iktisadi boyutunu anlama hususunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Kitap Tanitimi J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Haklarin Yasasi adli kitaplarinda ortaya koydugu adalet teorisiyle Bati adalet düsüncesine yeni bir bakis acisi kazandirmistir. J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Hakların Yasası adlı kitaplarında ortaya koyduğu Bu eser Rawls'ın kuramının iktisadi boyutunu anlama hususunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır. 21.20 TL. J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Hakların Yasası adlı kitaplarında ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Hakların Yasası adlı kitaplarında ortaya koyduğu Bu eser Rawls'ın kuramının iktisadi boyutunu anlama hususunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır. ...ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu eser Rawls'ın kuramının iktisadi boyutunu anlama hususunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır. J. Rawls'ın İktisadi Adalet Teorisi/Yaşar incelemesi, yorumlar, özellikleri, fiyat ve taksit seçenekleri için tıklayın! Geri Satıcı Açıklaması. J. Rawls'ın İktisadi Adalet Teorisi/Yaşar. (#524263495). 20.41 TL. J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve...