Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi

Ali Kaşıyuğun

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-02-01
YAZAR Ali Kaşıyuğun
ISBN 6059787260
DOSYA FORMATI 10,40 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’daki dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirmiden fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve beraberinde çok önemli sonuçlar doğuran kitlesel anlamda ilk büyük savaştır. İnsanlık tarihinin geçirdiği en tahripkâr savaşlardan biri olan Birinci Dünya Savaşı iki açıdan oldukça önemlidir. Birincisi, insanlığı büyük felaketlere sürükleyerek insanlık tarihi açısından büyük çapta maddi ve manevi yıkıntı yaratan kitlesel anlamda ilk büyük savaş olması, ikincisi ise savaş sonunda imzalanan antlaşmalarla adeta İkinci Dünya Savaşı’na davetiye çıkarmış olmasıdır. Yani kalıcı bir barışı sağlayamamış olmasıdır. Dünya tarihi açısından olduğu kadar Türk tarihi açısından da Birinci Dünya Savaşı büyük önem taşımaktadır. Savaş öncesinde sömürge yarışı, siyasal çıkar çatışmaları, sanayi inkılâbının etkileri gibi siyasi ve iktisadi gelişmeler nedeniyle bloklaşan Avrupalı devletlerin uzlaşmaz tutumları ve neticede adeta bir silahlanma ve sömürgecilik yarışına girmeleri, büyük savaşın çıkmasına sebep olmuştur. 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahdı Franz Ferdinand ve eşi, bir Sırplı tarafından öldürülünce Birinci Dünya Savaşı başlayacak ve kısa bir sürede tüm Avrupa’yı etkisi altına alacaktır. Bu durumdan Osmanlı Devleti de payına düşeni almış ve bir oldubittiyle kendisini savaşın ortasında bulmuştur.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi.

... hatta 21.yy.a sarkan sorunlarının başlangıcı olmuştur ... Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Girişi | benlikitap.com ... . ("1.CEVAP") alıntıdır………… Osmanlı devletinin I. dünya savaşına girmesinin nedenleri nelerdir?• Osmanlı Devleti de Birinci Dünya Savaşı'na girmiş oldu. alıntıdır. ***birinci dünya savaşı öncesi osmanlı deniz gücü***. osmanlı devleti'nin gelişme ve gerileme süreci ile deniz gücü arasında çok ilginç bir paralellik vardır. osmanlı devleti bir "cihan devleti" unvanı... Osmanlı d ... Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Katılması, Çanakkale... ... . osmanlı devleti bir "cihan devleti" unvanı... Osmanlı devleti'Nin I. dünya savaşı'na girmesi. Osmanlı Devleti'nde iktidarı elinde bulunduran İttihat ve Terakki Partisinin I. Dünya Savaşı öncesindeki düşünceleri şunlar idi I. Dünya Savaşı‟nda Üçlü İtilaf olarak anılan tarafların anlaşmalarında ortak özellik; birbirinden 695 Hatıratlarla Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına Girişi bağımsız yeni oluşumlara girişmemeleridir. I. Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında olmuştur. Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi belki de I. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştirmişti. zira böylece yeni cepheler açılarak savaşın alanı... Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi. Osmalı devleti'nin savaşa girmesi. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Katılması, ...