Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi

Prof. Dr. Mustafa Öz

Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-09-08
YAZAR Prof. Dr. Mustafa Öz
ISBN 6055309282
DOSYA FORMATI 7,27 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Dünyada mevcut vahye dayanan yahut dayanmayan bütün dinlerin, ana esaslarını belirten, sübût ve delâleti kesin olan metin ve ifadeleri yanında, değişik sebeplerle üzerinde fikir yürütme ve yorumlamaya müsait metin ve delilleri bulunduğu daima görüle gelmiştir.Kesin delillere dayanan konular, dinin aslî bünyesini teşkil eden, inanılıp kabul edilmesi gerekli, aksi halde kişinin din dışına çıkmasına sebep olacak ana esaslardır.Tâlî veya zannî kabul edilen, farklı anlayış ve yoruma müsait olan metin ve delillerden elde edilen sonuçlar ise, mezhebin konusunu teşkil eder. Dinin temel esasları terk edilmediği sürece, bu tür delillerin neticesi olarak ortaya konulan farklı anlayış, uygulama ve yorumlar, dinden uzaklaşma ve küfre sebep teşkil etmeyip, dînin kurallarına göre, isabet yahut isabetsizlik çerçevesinde değerlendirilmiştir.Dinin muhatabının insanlar olması, insanların da farklı yapı ve düşünceye sahip bulunması, din bünyesinde değişik düşünce kuruluşları demek olan mezheplerin ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biridir. Mezhep gerçeği sadece İslâm’la ilgili olmayıp, bütün dinlerde görülen tabii bir sonuçtur. Bu sebeple ilgili olduğu konularda fikir ve düşünce geliştirme ekolü durumunda olan mezhepler, kasıt ve cehalet olmadığı sürece, din mensupları arasında hiçbir şekilde ayrılık, kavga ve mücadeleye taraf olmamıştır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi.

...yunca Müslümanlar'ın önderliğini temsil eden Abbasi halifeliği, İslam tarihinde Osmanlılar'dan sonra en uzun ömürlü devlettir ... Anahatlarıyla islam mezheplerı tarıhı - mustafa öz ... . Adem Apak. Beş asır boyunca Müslümanlar'ın önderliğini temsil eden Abbasi halifeliği, İslam tarihinde Osmanlılar'dan sonra en uzun ömürlü devlettir. today İş Gününde Kargoda. Ürün Adı. Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi. Mezhep gerçeği sadece İslâm'la ilgili olmayıp, bütün dinlerde görülen tabii bir sonuçtur. İslam Mezhepleri Tarihi kaynakları ile ilgili problemleri öğreneceksiniz. İslam Mezhepleri Tarihi okumalarında dikkat edilmesi g ... Anahatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi, Ensar Neşriyat - İndirilmli Fiyatı... ... . İslam Mezhepleri Tarihi kaynakları ile ilgili problemleri öğreneceksiniz. İslam Mezhepleri Tarihi okumalarında dikkat edilmesi gereken hususları ana hatlarıyla bileceksiniz. İslam mezhepleri tarihi. Ünite 1 - Mezhepler Tarihine Giriş. >İslam mezhepleri tarihinin orijinal ismi ilmu makalatil fıraktır.(müspet=olumlu/Menfi=Olumsuz anlamda). İslam mezhepleri tarihinin metodu;Konuyla ilgili şahıslar ve görü...