Biyoyakıt Üretimi

Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk

Biyoyakıt Üretimi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-02-01
YAZAR Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk
ISBN 6055100650
DOSYA FORMATI 8,90 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Hızla artan dünya nüfusu, sanayileşme ve fosil kaynaklarının aşırı kullanımına bağlı olarak yaşanan çevresel sorunların zaman içerisinde bölgesel ve ülkesel boyuttan uzaklaarak küresel bir sorun haline gelmesi, hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına bakı açısını değiştirmiştir. Enerjide dışa bağımlı olmak istemeyen ve enerji arzında sorun yaşayan ülkeler, fosil kaynaklara bağlı olarak artan çevresel sorunların da etkisiyle, sahip oldukları alternatif enerji kaynaklarını artırmaya ve çeşitlendirmeye çalımaktadırlar. Geçmişte yüksek maliyet nedeniyle kullanılmak istenmeyen alternatif enerji kaynaklarının, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bugün daha cazip hale geldikleri söylenebilir. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları özellikle enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için önemli bir fırsat durumundadır.Dünyada ve ülkemizde alternatif enerji kaynaklarında yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte, son dönemde bu bağlamda değerlendirilen ve önemi artan yenilebilir enerji kaynaklarından birisi de biyokütle enerjisidir. Biyokütle, kimyasal enerji eklinde güneş ışığı depolamış olan herhangi bir organik malzemedir. Bir yakıt olarak odun, odun atıkları, saman, gübre, eker kamıı ve çeşitli tarım işlemlerinden elde edilen birçok yan ürünü içerebilir. Biyoenerji ise, biyokütle yakıtlardan üretilen enerjidir. Biyoenerji, biyolojik kaynaklardan elde edilen malzemelerden edinilen yenilenebilir enerjidir. Biyokütle, gelecekte sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir enerji kaynaı sağlaması bakımından potansiyel bir öneme sahip olacaktır. Biyokütleden ısı enerjisi veya elektrik üretmek amacıyla yakıt olarak yararlanılabilir. Biyokütlenin enerji olarak değerlendirilmesinde ise katı, sıvı ve gaz yakıtlar elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Biyokütleden elde edilen biyoyakıtlar, fosil yakıtlarla birlikte karıştırılarak da kullanılabilirler. Biyokütle enerji kaynaklarından üretilen, son dönemde önemli gelişme kaydeden ve doğrudan tarım sektörünü de ilgilendiren biyoyakıtlar günümüzde dikkat çeken alternatif yakıtlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyoyakıtlar kısa süre önce yaşamış organizmalar veya onların metabolik çıktılarından elde edilir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Biyoyakıt Üretimi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Biyoyakıt Üretimi.

...en güzel örnek Brezilya'dır. Salix spp ... PDF Küresel Biyoyakıt Politikalarının Ab ve ... . (söğüt) Populus spp. (kavak) türleri ise lignoselülozik maddelerce zengindir ve etanol üretimi yapılır. Eğer biyoyakıt üretimi için kullanılan bitkilerin ekimi artarsa gıda için bitki tarımı azalır. GLOBAL ETANOL PAZARI (2005) - 40,9 Milyar litre. 2004-2005 yılı biyoetanol üretimi. AB'de 2005 yılında sıvı biyoyakıt üretimi 4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Biyoyakıt Nasıl Oluşur? Biyoyakıtla ... Biyoyakıt Teknolojisi ... . Biyoyakıt Nasıl Oluşur? Biyoyakıtlar kısa süre önce yaşamış organizmalar ya da onların metabolik sonuçlarından elde edilir. Günümüzde yağlardan biyodizel üretimi için üç temel yol izlenmektedir. Ek olarak; aslında en eski ve en doğrudan biyoyakıt kullanımı odun yakmaktır. BP şirketi yakın zamanda alglerden biyoyakıt üretimi ile ilgili büyük bir bir pojeye başladıklarını açıklamıştır. ...açisindan küresel bir risk oluşturmasi, biyoyakit tariminin en büyük...