Bilecik İli Ağız İncelemesiSes ve Şekil Bilgisi Metinler Söz Varlığı

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özden

Bilecik İli Ağız İncelemesiSes ve Şekil Bilgisi Metinler Söz Varlığı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-10-20
YAZAR Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özden
ISBN 6059743051
DOSYA FORMATI 3,9 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Anadolu ağızları üzerine yapılan türlü çalışmalar, temelindeTürk dilinin bölgesel zenginliklerini ve durumunu ortayakoyma çalışmalarıdır. Bu çalışmalar günümüzde aciliyetgerektiren bir durum arz etmektedir. Çünkü sözlü ve edebiverimlerin kaynağı insandır ve insanın ömrü sınırlıdır. Dilbilimi alanında önemli bir yeri olan ağız çalışmalarıülkemizde geç başlamış ve hala tam olarak bitirilememişti ülkemizde geç başlamış ve hala tam olarak bitirilememiştir.Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte dilimizin tarihigelişimi, değişimi, değişim yönleri ve yayılma alanları gibidaha bir çok yapı değerlendirebilecektir. Ayrıca buçaılşmaların çaılşmaların Türkçe’nin eksik kalmış olan ağız atlası içinönemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır. Üzerindeçalıştığımız bölge ağzı Leyla Karahan’a göre; Batı GurubuAğızlarından birinci derece alt gurupta Afyon, Antalya,Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli,Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak veNallıhan (Ankara) ağızları içinde ve ikinci derecedeki altgurupların Çanakkale, Balıkesi gurupların Çanakkale, Balıkesir, Bursa ağızları ile beraberdeğerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu alt gurubun fonetik vemorfolojik özelliklerini üzerinde barındırmaktadır.....

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Bilecik İli Ağız İncelemesiSes ve Şekil Bilgisi Metinler Söz Varlığı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Bilecik İli Ağız İncelemesiSes ve Şekil Bilgisi Metinler Söz Varlığı.

.... Kartal, Kimseyi istifaya davet etmediim iin kimse ile bir ibirliim ve birilerinin piyonu olmam sz konusu deildir derken, Sper Ligde benimle neden devam edildi? Ses, şekil ve imlâ özellikleri ile söz varlığı ... Türkiye Türkçesindeki Ses Olayları ... . 17.Yüzyıl, İmlâ, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Söz Varlığı. Terceme-i Akrabâdīn Sabuncuoğlu Şerefeddin Giriş- İnceleme- Metin ...sesleri kendisine inceleme konusu yapar. Ses bilgisi ve anlam bilgisi ile de yakından ilgilidir. Bir dilin lehçe, ağız ve şive gibi dallarını, bunlar arasındaki ses, şekil ve söz farklılıklarını ortaya... Bu sözcükler Türk dilinin söz varlığı içinde bulunduğu hâlde, yazıtlarda anlatıl ... Embed of BİLECİK İLİ AĞIZ İNCELEMESİ (Ses ve Şekil Bilgisi) ... . Bir dilin lehçe, ağız ve şive gibi dallarını, bunlar arasındaki ses, şekil ve söz farklılıklarını ortaya... Bu sözcükler Türk dilinin söz varlığı içinde bulunduğu hâlde, yazıtlarda anlatılan olaylarda gerek duyulmadığı için kullanılmamıştır. Yazıtlardaki söz varlığı ögelerini, şu başlıklar altında açıklayabiliriz Sızıcı ünsüzlerin teĢekkülünde ağız kanalının çeĢitli yerlerinde ünsüzün niteliğine göre az çok bir aralık olur. Kars İli Ağızları, Ses Bilgisi. Nogay Türkçesi Grameri, Ses ve Şekil Bilgisi. ...Efendi, Tuhfetü'l- Erîb, 17.Yüzyıl, İmlâ, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Söz Varlığı. ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde tonlu şekillerine dönüşürler. Adlı Eseri (İnceleme-Metin- Dizin) ve Bu Eserin XV. SES BİLGİSİ Dilbilgisi:Bir dili ses, kelime, ek, cümle ve anlamları bakımından inceleyen ve bunlarla ilgili kuralları ortaya koyan bilime. Bu hareketler oluşurken çarpma ve sürtme söz konusu değildir. Ses bilgisi, sözcüklerin temelini oluşturan sesleri, harfleri ve bunlarla ilgili kuralları ele alır. > Ses bilgisi; sesler, ünlü uyumları ve ses olayları olmak üzere üç ana başlıkta incelenir Göktürkçenin %1'den daha az yabancılaşma oranına sahip bir söz varlığına sahip olması (Aksan, 2004: 126), Türkçenin ses ve biçim yapısına ait genellemeler yapmak için önemli bir kaynaktır. Dr. Bilgin AYDIN, Dr. Yücel DAĞLI, Seyit Ali KAHRAMAN ve Ş. Bilâl ÇAVUŞOĞLU'ndan oluşan Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Verilerin analizi Bilgisayar ortamına aktarılan metinler üzerinde dil bilgisi incelemesi yapılmıştır. Bu incelemeler, şekil bilgisi ölçütleri bağlamında yürütülmüştür. Kars İli Ağızları, Ses Bilgisi. 1 MORFOLOJİ-ŞEKİL (KELİME) BİLGİSİ Dildeki kelimelerin yapısını ve çeşitlerini inceler. Gibi, ile, için, beri, kadar vs… Ev-i-n-de, söz-ü-n-ü vs. Diğer bir yardımcı konsonant ise s sesidir. ...duruma uygun düşeceğinin bilgisi kapsamında bir de kullanım bilgisi vardır. Edebi metinlerde farklı ağız ögeleri aynı anda kullanılabilir. fonoloji, morfoloji ve söz varlığı, Murtaza'da söz dizimi, 72. Dilde ses olayları, çeşitli sebeplerden kaynaklanır. Bunlardan başlıcaları aşağıda özetlenmiştir Bu durumda bazı ses olayları olur: büyükcek > büyücek, küçükçük > küçücük, ufakcık > ufacık. Dildeki kelimelerin yy dan yyla ne kadar değiştiğini önceki yy larda yazılmış metinlere bakarak rahatça fark edebiliriz. İşte bütün bunlar, ses olayları başlığı altında incelenir....