Sartre / Copleston Felsefe Tarihi

Frederick Copleston

Sartre / Copleston Felsefe Tarihi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2010-01-01
YAZAR Frederick Copleston
ISBN 9753970105
DOSYA FORMATI 11,71 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Nihilist varoluşçuluğun onu yargılayabilme yeteneğinden yoksun doğal bilincin yüzeysel anlayışının üstünde ve ötesinde işleyen mantığının en sonunda Marxizmde ve Nazizmde demir atması Usu reddetmenin salt raslantısal bir vargısı, irrasyonalizmin olmayabilecek de olabilen bir çıkarsaması değildir.Picasso’nun dostu ve hayranı olan Sartre Nazi öğretmeninin, Heidegger’in karizması altında sözde ‘Diyalektik Us’ dediği şeyi ¬kınadı, öz-belirlenimsiz seçme özgürlüğünü doğruladı, varoluşçuluğun tiranlığın başka bir türü ile, Marxizm ile de uyum içinde olabildiğini tanıtladı. Seçme özgürlüğü varoluşçuluğun törel özüdür. Sartre’ın ¬gerçekte ¬hümanizmin reddedilmesi olan sofistik hümanizmine göre Özsüz, Logos¬suz insan herşeyin ölçüsüdür, “eylemleri için değeri ve ¬kuralları kendisi koyar ve yalnızca kendi saptadığı ve tanımladığı kurallara göre oynamayı kabul eder.” (Varlık ve Hiçlik, 1943). Böyle ‘özgürlük’ gerçekten de ‘seçme özgürlüğü’ ya da özençtir; keyfi istençtir, ussal İstenç değil. Seçimin evrensel moral bir ölçütü olamaz, çünkü herşey bireyin öznel eğilimine, evrensel ile karşıtlık içinde durmak zorunda olan varoluşsal bireyselliğine bağlıdır. Sartre böyle diyalektiksiz entellektüel temelleri üzerine daha sonra Roma Dersi’nde (1964) “terörün devrimci türe (justice revolutionnaire) olması” gibi birşeyden söz etti ve “kısaca, terörün insancılaştırılması ilkede olanaklıdır/bref l’humanisation de la terreur est possible en principe)” dedi. İdeolojik kurtarıcılık konumu ile uyum içinde, kaçınılmaz olarak ve mantıksal olarak ¬şiddeti kuramının birincil bileşenleri arasına almak zorundaydı ve aldı; insanlığın kurtarıcısı olmak saltık moral aklanmışlığı ileri sürmektir, ve böyle bir yüksekliğe karşıtlık düşmanlıktır. O da faşist öğretmeni gibi salt bir şiddet rejimini aklamanın ötesine geçti ve çıplak terörü, 1972’de Münih Yaz Olimpiyatlarında yaşanan Kara Eylül terörünü savunmada duraksama göstermedi. Hümanizmin özsel olarak Rasyonalizm olduğunu, insanı insan yapan özün Us olduğunu anlaması olanaksızdı — ¬bilinçaltı neden¬lerle, düşünceden boşalan yeri bilinçsiz dürtünün ¬alması nedeniyle. Sartre’ın kendine özgü nihilizm türünü tanıtlama konusunda elinden geleni yapmasına karşın, düşünme özürlü doğal bilincin bilinçsiz revizyonizmi onu düzeltmeyi sürdürmüştür ve sürdürmektedir. 1964 Roma Dersi’nde: “Ahlakın temeli gereksinimde, eş deyişle insanın hayvanlığındadır” diyordu. İnsa¬nın doğa-üstü, hayvan-üstü, tinsel gereksinimleri, bilişsel, duygusal ve estetik gereksinimleri, insanın özü diyebileceğimiz ve edimselleşme bekleyen bu gizillik Sartre’ın da mater¬yalizminin ötesindeydi.Aziz Yardımlı

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Sartre / Copleston Felsefe Tarihi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Sartre / Copleston Felsefe Tarihi.

...n alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Sartre - Copleston Felsefe Tarihi kitabına Frederick Copleston, Aziz Yardımlı (Çevirmen) ... Sartre - Felsefe Tarihi - Frederick Copleston - İdea Yayınevi ... . ...I —— Devrimden Henri Bergson'a Bölüm II —— Bergson'dan Sartre Frederick Copleston FELSEFE TARİHİ MODERN FELSEFE Leibniz Çeviren Aziz Felsefe tarihi onun için bitimsiz bir felsefe idi. Frederick Copleston. Nihilist varoluşçuluğun onu yargılayabilme yeteneğinden yoksun doğal bilincin yüzeysel anlayışının üstünde ve ötesinde işleyen mantığının en sonunda Marxizmde ve Nazizmde... 3 FELSEFE TARİHİ CİLT 9 MODERN FELSEFE MAINE DE BIRAN DAN SARTRE A Bölüm 2b Sartre Frederick Copleston Çeviren Aziz Yardımlı ÝD ... Sartre / Copleston Felsefe Tarihi - Frederick Copleston : %22 İndirimli ... ... 3 FELSEFE TARİHİ CİLT 9 MODERN FELSEFE MAINE DE BIRAN DAN SARTRE A Bölüm 2b Sartre Frederick Copleston Çeviren Aziz Yardımlı ÝDEA ÝSTANBUL. "Sartre Copleston Felsefe Tarihi". için 14 sonuç bulundu: Sıralama Şekli Copleston felsefe tarihi cilt 9 çağdaş felsefe bölüm 2B - SARTRE. copleston felsefe tarİhİ sartre albert camus maurice ... ?· copleston felsefe tarİhİ sartre... Copleston felsefe tarhsartre. Albert Camusmaurıce merleau-ponty. You are here: Home › Books › C...