Bilim Etiği

David B. Resnik

Bilim Etiği
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2004-03-16
YAZAR David B. Resnik
ISBN 9755394028
DOSYA FORMATI 3,30 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bugün içinde yaşadığımız dünya etik bir bakış açısını yeniden gündeme getirmektedir. Piyasa ekonomisi, pozitif ve sosyal bilimlerdeki kuramsal çalışma ve uygulamalarda değer sorununu ortaya çıkarmaktadır. Buna göre kuramsallaştırma, veri toplama, literatür tarama, çözümleme. deney süreci, deneklerin seçimi ve bilgilendirilmesi, deneyin kanıtlanması ve uygulamaya dökülmesi aşamalarında hangi ölçütlerin kullanılacağı üzerinde düşülmesi gereken bir konu haline gelmektedir. Söz konusu değer yoksunluğu, özellikle son yıllarda gen teknolojileri ve klonlama üzerine gelişen söylemler düşünüldüğünde, bilim piyasa ve etik arasındaki ilişkiye bağlı epistemolojik soru(n)lar doğurmaktadır. Bilimsel düşünce ve bilimin uygulama alanlarının suiistimal olasılığını dışlayan bir yapıda olduu düşünülür. Buna göre bilim, nesnel ve tarafsızdır; doğası gereği etik bir bakış açısına sahiptir. Bu nedenle bilim adamları bilim etiğini üzerinde tartışılacak ve çalışılacak bir konu olarak görmezler. Ancak, bilim eğitiminin piyasayla ilişkisi, bilimin uygulama sürecindeki sorunlar, bilimsel yayınlar ve deneyler, bilimde suiistimalin varlığını kanıtlayan örnekler ortaya koymaktadır. Bilimde etik kuralların mutlak ve kesin olmaması, bilim eğitiminde etik konulu derslerin yer almaması, bilimde etik bir bakış açısının eksikliğini sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bununla birlikte, bilimde başarının akademik yayınlarla, araştırma ve deney sonuçlarıyla, akademik görevlerle ve ödüllerle ölçülmesi, etiği, pozitif ve sosyal bilimciler için zaman ayrılamayacak kadar önemsiz bir olgu haline getirmektedir. Bilimsel çalışmanın da bir piyasası vardır ve bu piyasa, etiği göz ardı etmktedir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Bilim Etiği i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Bilim Etiği.

...ı ahlaki ilke ve istekleri içeren etik türü ... PPT BİLİM ETİĞİBİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARDA Kusurlu... ... . bilim etiği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları. Bilim ve Araştırma Etiği. • Evrensel iyi kavramının ne olduğunu, bunun olup-olmadığını ve buna ulaşılıp ulaşılamayacağını araştıran zihinsel bir çabadır. Bilim ve Araştırma Etiği - Temel Etik İlkeleri. Bilim etiği kılavuzu eskişehir, 2011. Giriş. Etik kavramı, çeşitli tanımlarla açıklanabilir. Bilim etiği, bilimsel çalışmalarda buluna ... (PDF) Tüm Yönleriyle Bilim Üretiminde Etik ... . Bilim etiği, bilimsel çalışmalarda bulunanlara, bu çalışmalar sırasında uymaları gereken ilkeleri gösterir. Bilim etiği ve sorumluluklar. Doç. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU*. Bilim etiği, kușkusuz bu üretim sürecinde yer alan bilimsel araștırma etiğini ve yayın etiğini kapsamakta-dır. Bilim etiği nedir, Bilim etiği ne demek. Bilim etiği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Bilim insanının bilimsel çalışmaları sürecinde uyacağı ahlaki ilke ve istekleri içeren etik türü. 20 Bilimde etik tavrın standartları 6: Eğitim Bilim insanı, bilmediklerini öğrenir, bildiklerini öğretir… 31 Nedenler 5: Bilim Etiğinin Öğretilmemesi Etik değerler de görgü kurallarına benzerler. Bilim ve teknoloji geliştikçe bilimsel araştırmalardaki etik dışı davranışlar da artmaktadır. Aşağıda bilimde etik dışı davranış türleri tek tek ele alınmıştır (TÜBA, 2002, 37-40). Etik Kurul Ne İş yapar? Bu değerler, her felsefi anlayışa göre değişebilir. Bilim etiği, bugüne dek bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı genel kabuller doğrultusunda, şu kurallardan oluşmaktadır Bilim etiği ile ilgili genel bir düşünme çerçevesi sunma gayreti içeriyor. fildisikule.wordpress.com. Resnik'e göre bilimi sağlam temellere oturtmak "etik" ile mümkün olabilir. BİLİM ETİĞİ Bilim etiği, bilimsel etkinliklerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunları ile, bunlara getirilen çözüm önerilerinin tartışıldığı alan olarak ifade edilebilir. Biyoetik, canlı bilimi yani biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin ve buna bağlı olarak yapılan uygulamaların (deneyler vb.) etik kavramı üzerinden incelenmesidir. • Bu tanımdan hareketle, her alanda olduğu gibi, bilim alanında da bilim etiği veya bilim ahlakı kurallarından söz edilebilir. 9. Bilim Etiği Açısından Araştırmalarda Bilimsel Tutumlar. Bilim etiği bilimsel araştırmanın planlama ve yürütülmesiyle ilgili uyulması gerekli etik ve bilimsel ölçütler olarak tanımlanabilir. Bilim etiği araştırma ve yayın ile ilgili etik değerleri içermektedir. BİLİM ETİĞİ BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARDA Kusurlu Davranışlar:Tanım ve Nedenleri BİLİM ve İNSAN Neden bilim vardır? Bu soruya verilebilecek cevaplardan biri de; insan yapısında... Biyolojik zihne sahip bizler,makine zihinlere yeni tür bir etiği öğretebilir miyiz ? Peki sevgiyi ?' Bilim ve teknolojinin üst düzeye geldiği noktada insanlığın, doğanın ve evrenin etiği üzerine eleştirel......