İbni Sina Aklın Ustası

Ernst Bloch

İbni Sina Aklın Ustası
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-11-16
YAZAR Ernst Bloch
ISBN 6053313960
DOSYA FORMATI 11,62 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bertrand Russell, “Batı Felsefesi Tarihi”nde, “Arap felsefesi orijinal bir düşünce olarak önemli değildir” iddiasında bulunur. Ona göre, “İbn Sina ve İbn Rüşd gibi kişiler, esasında yorumcudurlar”. “Kuramsal sorunlardaki bağımsızlık düşüncede hiçbir yetenek gösteremedi”ğini düşündüğü “İslam uygarlığı”nın Russell için “küçültülmemesi gereken önemi, bir aktarıcı olmasındadır.”Russell’ın bu teziyle yalnız olmadığı, aksine yaygın bir kanıyı dile getirdiğini kabul etmek gerekir. İslam felsefesini; Yunan felsefesini aktarma ve yorumlamaya indirgeyen ve aslında İslam felsefesi diye tanımlanabilecek bir şeyin olmadığını ileri süren bu sav, yüzeyde gözlemlediğinin gerisindeki sosyal-ideolojik neden ve dinamikleri göz ardı etmektedir. Oysa bizzat bu nedenler, İslam filozoflarını daha derin felsefi çalışma, tartışma ve hatta kamplaşmalara sürüklemiştir. Örneğin, İslami fetihler geliştikçe, yani İslam kentsel yaşam ve ilişkilerle yüz yüze geldikçe, Kuran’ı ve peygamberin sözlerini yorumlamaya dair yöntemsel sorunlar artmıştır. Bu ise, ister istemez ontolojik ve metafiziksel sorunları gündeme getirmiştir. Yunan felsefesine yönelme, bizzat İslama münhasır felsefi sorular ve sorunlardan doğmuştur.Göz ardı edilemeyecek diğer bir husus da, akıl ve inanç ilişkisi bağlamında İslam içinde yüzyıllara yayılan felsefi-ideolojik bir mücadelenin cereyan etmiş olmasıdır: “Kudretçiler” ve “cebirci”ler; Mu’tezile ve Eşariciler; kelâm ve tasavvuf hareketi; Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, İbn Bacce, İbn Haldun gibi “Felasife” hareketiyle, başını Gazzali’nin çektiği “Kelâm” hareketi... Felsefenin olmadığı şöyle dursun, bu tarihin, felsefi bakımdan pek çok orijinal fikir ve saptamaları içerdiği şüphesizdir.İbn Sina’nın 1000. doğum yıldönümü dolayısıyla Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde yayımlanan bu kitap, Russell’ın sözleriyle örneklediğimiz yaygın kanaatin aksine, İslam felsefesinde akıl ve usa alan açmaya çalışan o değerli rasyonalist damarı, karşıtlarıyla birlikte yakından irdelemeye davet eden bir yaklaşımın ürünüdür.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İbni Sina Aklın Ustası i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İbni Sina Aklın Ustası.

...rek aktarmıştır bize." İbn Sina Aklın Ustası ... İbni Sina Aklın Ustası - Doç. Dr. K. Winter : %28 İndirimli ... . İ. Sergejew. İbni Sina 1037 de İsfahan da öldü, mezarı Hamadan dadır ve bugün de ziyarete açıktır. Gümüşhane-Türkiye. [email protected] 0542 760 97 13 EĞİTİM Doktora Kant ta Aklın Teorik... İbn-i Sina - Tababet'in Ustası. Paylaş. İbn Sînâ'nın Hamedan İran'daki kabrinin iç kısmı. İbn-i Sina (tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi), Farsça: ابوعلى سينا/پورسينا... ...Detay Kategori: Felsefe Diğer, Barkod: 978 ... İbn-i Sina - Tababet'in Ustası - asistanhekim.org ... ... ...Detay Kategori: Felsefe Diğer, Barkod: 9786053313960, Sayfa Sayısı: 104, Dil: Türkçe, Yayın Tarihi: 2016, KitabinaBak Envanter Tarihi: 2016-11-17T10:14:22, Orjinal Adı-Ek Bilgi: İbn Sİna Aklın Ustası. İbni Sînâ, Farsça olan birkaç eseri dışında çoğunu Arapça yazmıştır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arap diliyle yazmak âdetti. Kutsi akıl: Aklın en yüksek aşamasıdır ve her insanda bulunmaz. Tanrı, İbni Sina'ya göre, mutlak olarak birdir. Bir olandan ise yalnızca bir çıkar. Fakat bu soyutlama, İbni Sina'ya göre insan zihni tarafından gerçekleştirilmeyip, Etkin Aklın bir eseridir. Tıbbın Ustası: İbni Sina. İsfahan. 2013 Mart. İbni Sina yaşadığı devrin önde gelen bilginlerinden dersler aldı ve genç yaşta bilim dünyasında adını duyurmayı başardı. Üstat bu farka işaret ederek, vahyin akla olan üstünlüğünü ve keskinliğini ilan etmiş oluyor. İbni Sina dahidir. fakat ehli tahkik İbni Sina'nın imanın derecesi amidir diye hükmetmişler. Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi. 'olası akıl' açık-seçik ve zorunlu olanları bilebilir); he-yulâni akıl (bilmeyi ve anlamayı sağlar); kutsi akıl (aklın en yüksek aşamasıdır ve her insanda... 980-1037 yılları arasında yaşayan İbni Sina kulunç hastalığı nedeniyle öldü. "Aşktan hüzün, uykusuzluk, sayıklama meydana gelirse akli dengesini kaybetmesinden korkulur. İbni Sina gibi hekimler kişilik gelişmesi, insanın ruhsal yapısı ve ruhsal sağaltım konularında bugün bile hekimleri şaş...