Paranın Tarihi

Catherine Eagleton

Paranın Tarihi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2013-10-11
YAZAR Catherine Eagleton
ISBN 6053600763
DOSYA FORMATI 3,42 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Wıllıams “Dünyayı paranın döndürdüğü” ister doğru olsun ister yanlış, insanlık tarihinde çok az olgu böylesine kararlı ve ateşli bir ilginin odağında yer almış, bu denli ahlaki ve dinsel eleştiriye uğramış ya da bireyler, kurumlar veya devletler arasında bu denli çekişme, rekabet, hatta savaşa yol açmıştır.Bu kitap, bilinen ilk ödeme kaydından günümüzün elektronik parasına dek, dünya genelinde Paranın Tarihi’ni incelemekte ve farklı kültürlerde para tarafından kışkırtılmış çeşitli ahlaki, siyasi ve dini tutumların yanı sıra, ekonomik ve sosyal düzeyleri de içeren bir arka plan içine yerleştirmektedir.Eski Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarından Yunan ve Roma dünyalarında sikkeciliğin kurulmasına, parasal sistemlerin gelişiminin ve büyümesinin izini süren yazarlar, Avrupa, İslam dünyası, Hindistan ve Çin’in Ortaçağ’daki parasal sistemlerine de göz atarak geniş bir coğrafi bakış açısı geliştirmektedir. Kitabın son kısmı ise, modern dönem başında Avrupa ve her iki Amerika’nın artan rolünü, Avrupalılarla temasın Afrika ve Okyanusya’nın yerel ödeme sistemleri üzerindeki etkilerini ve geçmiş iki yüzyılın iktisadi düşüncesinin parasal ilişkiler üzerinde giderek artan etkisini irdeleyerek, paranın küresel bir olgu halini aldığı süreçler üzerinde yoğunlaşmaktadır. British Museum’un uzman küratörlerinden oluşan bir ekip tarafından kaleme alınan kitap, Paranın Tarihi ’ne hayat veren 500’ü aşkın sikke, banknot resmi, illüstrasyonlar ve haritalarla zenginleştirilmiştir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Paranın Tarihi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Paranın Tarihi.

...ilk madeni para basım yerinin Anadolu olması özellikle uygarlık gelişiminin göstergesi olarak oldukça önemlidir ... Paranın Tarihçesi ... . Bunun sonucunda Kral Gigges tarihte ilk para olarak kabul edilen ve insanların birbiriyle ticaretinde değişim aracı olarak kullanılan araçlar üretilmiş. İşte, madeni paranın tarihi süreç içinde, ortaya çıkışı ve gelişimi bu şekilde olmuştur. Ancak, yine, bu tarihten önce de, yine Çin ülkesinde, deri üzerine basılmış, kağıt paranın kullanıldığı ileri sürülmektedir. Para icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kulla ... Paranın Tarihi Gelişimi, İlk Ne Zaman Nerede... | Ne Zaman bulundu.... ... . Para icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanılmıştır. Tarihi kayıtlara göre, M.Ö. 118 yılında Çinliler deri para kullanmışlardır. Tarih süresince para, takas yönteminden banknot kullanımına ve dijital paraya kadar değişime uğradı. Sizi bu değişim yolculuğuna çıkartmak istiyoruz: M.Ö 9000: Takas Yöntemi Kullanım Buluyor. Rusya'nın parasal sisteminin gelişimi. Rusya'daki para tarihi, uzak geçmişe dayanıyor. Sistemin kökeni tarihi fikriyle bağlantılıdır.elektronik paranın gerçekleştirilmesi. Peki ya sonrası? Para nasıl bir tarihi seyir izlemiştir, acaba ilk defa kağıt banknotlar kimler tarafından yapıldı ve kullanıldı? Türk Osmanlı Tarihi Para Dünya Tarihi Kağıt Paranın Tarihçesi. M.Ö. 687 de Lidya'da kaba metal para kullanılmıştır. Lidya'da ilk gerçek madeni para M.Ö. 640 yılları civarında üretildi. Tarihi kayıtlara göre, M.Ö. 118 yılında Çinliler deri para kullanmışlardır. Para, tarihte ilk olarak Lidya'lılar tarafından icat edilmiş ve kullanılmıştır. Dünyanın bilinen en eski para örnekleri, Anadolu topraklarında M.Ö. 7. yüzyıldan kalmadır. Hemen göz atalım: 1 Kısaca Paranın Tarihi. Öncelikle paranın olmadığı dönemdeki sorunlara değinelim. Paranın yokluğunda takas sistemi kullanılıyordu. Bu sistem pek de adil değildi. Paranın Tarihi, Paranın İcadı. admin Send an email 3 hafta önce. ticaretler paranın bulunmasıyla beraber yerini tamamen paraya bırakacaktı.Paranın icadı ile dünya ticaret anlayışı değişecektir. Paranın tarihsel gelişimi hakkında bilgi kısaca, Paranın tarihçesi. Kağıt paranın kullanılması ise daha sonraki yıllarda MS 806 yılını bulmuştur ve yine Çin'de gerçekleşmiş bir buluştur. Paranın ortaya çıkışı tarihi bize şunu bildirir:Yakında evrensel değer eşdeğeri, mücevher şeklini alan altın ve gümüş metaller oldu. Rusya'daki para tarihi, uzak geçmişe dayanıyor....