Eşrefoğlu Rumi

Prof. Dr. Mustafa Kara

Eşrefoğlu Rumi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2010-01-01
YAZAR Prof. Dr. Mustafa Kara
ISBN 9753891813
DOSYA FORMATI 8,77 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Eşrefoğlu Rumi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Eşrefoğlu Rumi.

...eten... Eşrefoğlu Rûmi'nin asıl adı Abdullah'tır ... Eşrefoğlu Abdullah Rumi - www.diledebiyat.net ... . Babasının adına istinaden Eşrefoğlu veya Eşrefzâde de denilmektedir. Eşrefoğlu Rûmi'nin vefatının da H. 874/1470 tarihi olduğu bilinmektedir. Eşrefoğlu Abdullah Rumi kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? Eşrefoğlu Abdullah Rûmî (ö. 1469), Türk şair, mutasavvıf. Eşref-i Rûmî veya Eşrefoğlu Rûmî olarak anılır. Eşrefoğlu Rumi kimdir, asıl adı nedir, hangi dönem yaşadı, kimlerden ders aldı, Hacı Bayram-ı Veli ile yolları nasıl kesişti, hangi eserleri yazdı? Eşrefoğlu Rumi Hacı Bektaş-ı Veli'nin neyi oluyor? Babası, Mısır'dan İznik'e göç etti. Eşrefoğlu Rûmî İznik'te doğdu. Babasının ter ... Eşrefoğlu Rumi ... . Eşrefoğlu Rûmî İznik'te doğdu. Babasının terbiyesi altında büyüyen Eşrefoğlu Rûmî, önce İznik'te bulunan medreselerde çeşitli âlimlerden ders aldı. Gönül eri, mana sultanı Eşrefoğlu Rumi Hazretlerini anlatmak, onun himmeti ile olacak. İlk tahsil hayatına İznik'te başlayan Eşrefoğlu Rumi daha sonra Bursa'ya geçmiştir. Bu asrın tanınmış mutasavvıflarından Eşrefoğlu Rûmî'nin asıl adı Abdullah'tır. İznik'e dönen Eşrefoğlu burada Kadirîliğin kolu olan Eşrefiye Dergâhı'nı kurarak halkı irşada başladı. Eşrefoğlu Abdullah Rûmî, (? - 1469) Türk şair, mutasavvıf. Yine de babasının ismi dolayısıyla genellikle Eşrefoğlu, Eşrefzâde veya İbnül Eşref olarak anılmıştır. Eşrefoğlu Rumi Hakkında Bilgi. Anadolu'da yetişen evliyânın büyüklerinden. Eşrefoğlu Rumi, Fâtih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u fethinden önce, Müzekkinnüfûs isimli eserini yazdı. ...mücella ayinedir Dost yüzün görmekliğe Eşrefoğlu Rumi ikilik defterin yaktı oda Bir olup birlik bulup birle birliğe. anın hiç habaset ta ebed Eşrefoğlu Rumi her kim pendini tutar ise Görmeye iki cihanda. Türk şair, mutasavvıf. Eşref-i Rûmî veya Eşrefoğlu Rûmî olarak anılır. Asıl adı Abdullah'tır. Yine de babasının ismi dolayısıyla genellikle Eşrefoğlu, Eşrefzâde veya İbnül Eşref olarak anılmıştır. Eşrefoğlu Rumi nin maneviyat dünyasındaki yaşantısın ifadesini burada yansıtmaya gayret edeceğiz. Şeyh 40 gün dolunca, Eşrefoğlu nun yanına geldi, kulağına eğildi: Rumi kalk dedi....