Türkiye'de İslam, Demokrasi ve DiyalogBölünmüş Toplumlarda Müzakere

Bora Kanra

Türkiye'de İslam, Demokrasi ve DiyalogBölünmüş Toplumlarda Müzakere
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2013-07-11
YAZAR Bora Kanra
ISBN 6053992806
DOSYA FORMATI 5,10 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Yaşamış olduğumuz dünyada müzakere kavramı giderek daha kapsayıcı bir boyut kazanmakta, demokrasi düşüncesi ile birlikte kuramsal bir yapıya bürünmektedir. Müzakere kuramı, toplumsal yapının vazgeçilmez bir bileşeni olan diyaloğun uygun işleyebilmesi için temel bireysel hakların egemen normatif haklar olarak yerleşmesini şart koşar. Örneğin, düşünce ve ifade özgürlüğünün yanısıra ibadet özgürlüğü, kültürel çeşitlilik gibi olguların yarattığı vazgeçilmez haklar gibi.Bugün artık müzakere kelimesi, demokrasi kavramının bütünleyici bir öğesi haline gelmiş bulunmakta hatta kimi zaman doğrudan ve temsili demokrasi tanımlamalarının yanına “müzakereci demokrasi” tanımı da yerleştirilmektedir.Türkiye’de İslâm, Demokrasi ve Diyalog-Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramını, sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla destekleyerek yenilikçi bir eleştirel düşünce ve sentez ortaya koymaktadır. Müzakereci demokrasinin daha iyi sonuçlar verebilmesi için, karar alma sürecinin sosyal öğrenmeyi sağlayacak olan fırsatlar tarafından desteklenmesi ve bu anlamda müzakerenin, toplumsal öğrenme aşaması ile karar alma aşaması arasındaki farkların iyi belirlenmesi de zorunludur. Rawls’tan Habermas’a, Gadamer’den Benhabib’e kadar birçok kuramcı bu konuda değişik bakış açıları sunarak müzakere ortamlarının zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.Türkiye gibi bölünmüş bir toplumda demokratik gelişme ile İslâmcı ve laik söylemlerin etkileşimini tahlil eden bu kitap, toplumsal ve siyasal hayatımızda her gün ortaya çıkan dinamikleri –Gezi Parkı Olayları vb.- yorumlamada önemli ipuçları sunmaktadır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Türkiye'de İslam, Demokrasi ve DiyalogBölünmüş Toplumlarda Müzakere i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Türkiye'de İslam, Demokrasi ve DiyalogBölünmüş Toplumlarda Müzakere.

...lâm, Demokrasi ve Diyalog-Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramını, sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla ... Türkiye'de İslam Demokrasi ve Diyalog Bölünmüş Toplumlarda... ... ... 13.44 €. ...demokrasi tanımı da yerleştirilmektedir.Türkiyede İslâm, Demokrasi ve Diyalog-Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra, bu önemli eserinde... Türkiye'de İslâm, Demokrasi ve Diyalog - Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramını, sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla... ...yerlestirilmektedir.Türkiye'de Islâm, Demokrasi ve Diyalog-Bölünmüs Toplumlarda Müzakere kitabinin yazari Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramini, sosyal psi ... Türkiyede İslam Demokrasi ve Diyalog Bölünmüş Toplumlarda... ... ... ...yerlestirilmektedir.Türkiye'de Islâm, Demokrasi ve Diyalog-Bölünmüs Toplumlarda Müzakere kitabinin yazari Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramini, sosyal psikoloji alanindaki. Türkiyede İslâm, Demokrasi ve Diyalog-Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramını, sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla... Türkiye'de İslâm, Demokrasi ve Diyalog-Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramını, sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla... 29.63 TL. Türkiye'de İslâm, Demokrasi ve Diyalog - Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramını, sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla... Türkiye'de İslâm Demokrasi ve Diyalog-Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra bu önemli eserinde müzakere kuramını sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla destekleyerek... ...VE DİYALOG BÖLÜNMÜŞ TOPLUMLARDA MÜZAKERE - Bora Kanra. 4:19İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ - Kadir Canatan 18 Jürgen Habermas, demokrasi ve toplum üzerine konuşuyor. Mesela bu yazımızda yazar Bora Kanra kitapları arasında yer alan Türkiye'de İslam, Demokrasi ve Diyalog Bölünmüş Toplumlarda Müzakere yeni kitabı hakkında merak edilenlerden bahsedeceğiz. Download Video and Audio from YouTube. Search for: "tÜrkİyede İslam demokrasİ ve dİyalog bÖlÜnmÜŞ toplumlarda mÜzakere". Türkiye'de Kemalizm ve İslam. BBC News Türkçe. İstanbul Bilgi Üniversitesi >. Modern Türkiye Tarihi >. Türkiye'de İslam, Demokrasi Ve Diyalog Bölünmüş Toplumlarda Müzakere. Türkiye'de İslam Demokrasi ve Diyalog Bölünmüş Toplumlarda Müzakere. ₺22.52₺29.63. Yaşamış olduğumuz dünyada müzakere kavramı giderek daha kapsayıcı bir boyut kazanmakt... Türkiye'de İslâm Demokrasi ve Diyalog-Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra bu önemli eserinde müzakere kuramını sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla destekleyerek... 23.70 TL. Türkiye'de İslâm, Demokrasi ve Diyalog - Bölünmüş Toplumlarda Müzakere kitabının yazarı Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramını, sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla......