Sarmatlar

İlhami Durmuş

Sarmatlar
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-01-01
YAZAR İlhami Durmuş
ISBN 6055413965
DOSYA FORMATI 9,30 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Çin Seddi’nden Tuna nehrine kadar geniş bozkır coğrafyasında tarih öncesi devirlerden başlamak üzere, çeşitli kavimler ortaya çıkmıştır. Bozkırların doğu tarafında olduğu gibi, batı tarafında da büyük ölçüde altı-göçebe kavimler varlıklarını sürdürmüştür. Bu kavim-lerin tarih ve kültürleri yeterince araştırılmamıştır. Bu kavimlerden biri de Sarmatlardır. Sarmatlar büyük ölçüde Hazar Denizi’nden Tuna nehrine kadar geniş bir coğraf-yaya yayılmak suretiyle, M.Ö. 2. yüzyılın başlarından M.S. 2. yüzyılın sonlarına kadar adı geçen coğrafyada hâkimiyet kurmuşlardır. Bu hâkimiyet kurdukları zaman sürecinde Doğu ve Batı kültürleriyle siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bağlantılar içerisine girmişlerdir. Onların çeşitli kavimlerle bağlantıları, bozkır kavimleri içerisinde önemli bir yer tuttuklarını göstermektedir. Sarmatlar adını taşıyan, yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntulara dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada, onların tarih sahnesine çıkışlarından siyasî hakimiyetlerinin son bulmasına kadar olan tarihleri, çeşitli kavimlerle ilişkileri ve kültürleri inceleniyor.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Sarmatlar i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Sarmatlar.

...birliği içinde 400 yıl yaşamışlardır ... Sarmatlar ... . Sarmatlar anlatımında 'Sarmatizm' konusuna da değinilmelidir. Sarmatlar Kimdir? Esk. coğ. Sarmatia'da yaşamış halk. O devirde Gotların bölgeye gelmesiyle siyasî düzenleri bozulan Sarmatlar çeşitli istilâcı halklarla (Gotlar, Hunlar, Vandallar) kaynaştılar. Üstüste darbeler yiyen Sarmatlar 6.yüzyıldabaşka halklarla karışarak tarihten silindiler. Sarmatlar adına atlarını kurban ettikle ... Sarmatlar - Bakimliyiz.Com | Forum ... . Sarmatlar adına atlarını kurban ettikleri bir ateş tanrısına tapıyorlardı. Sarmat Tacı, Hermitage Müzesi, Kafkasya Khokhlach Kurganı. Doç.Dr. Osman Karatay. Bugünkü Başkurdistan ve çevresinde yaşayan... Bugün yarısı Gürcistan'ın kuzeyinde , yarısı da Rusya'ya bağlı olarak dağlık Kafkas'ta bulunan Oset halkı tarihi Asların torunları kabul edilir. Yazan: Hayri Ata. Avrupa'da erken Orta Çağ'dan itibaren Sarmat ve Alanların izini sürmeye devam edeceğiz. Sarmatlar ve Alanların 6'ncı yüzyıldan itibaren Avrupa tarih kitaplarında adları geçmiyor. Rukiye ÖZTÜRK. Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda İskit dönemi son bulduktan sonra Sarmat dönemi başlamıştır. Sarmatlar M.Ö.7. yüzyılda Don Nehrinin doğusu ile Ural Dağlarının güneyinde... Ayrıca Sarmatlar Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda İskitlerden sonra egemen güç olarak ortaya çıkmış ve doğuda Hazar denizi ve çevresinden batıda Tuna nehri ve çevresine kadar yayılmışlardır. 160'da bölgeye yerleşen Sarmatlar, Alan - Sarmat Kabile İmparatorluğunu kurdular. Sarmat Kralı Mitridat MÖ. 63'de ölünce Sarmatlar, Avrupalı ve Asyalı Sarmatlar diye ikiye bölündüler. İskitlerle birlikte, Saka ve Massaget boylarının bir kısmı da güçlenen Sarmat kabile birliklerine katılmışlardır. Sarmatlar da göçebe bir halktı, ancak sosyo-politik yapıları İskit'lerinkinden geriydi. Sicaresler aralarında en gelişmiş ekonomi ve sosyal yapıya sahip olanlardı ki; Kuzey Batı Kafkasya'nın Meot tarımcılarını konu edinmiş ve Sarmatlar içinde ilk olarak kendi eyaletlerini oluşturmuşlardır. Sarmatlar büyük ölçüde Hazar Denizi'nden Tun...