Şerh-i RubaiyyatVücud ve Vahdet-i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi

Molla Cami

Şerh-i RubaiyyatVücud ve Vahdet-i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-01-05
YAZAR Molla Cami
ISBN 6059925150
DOSYA FORMATI 7,83 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu eser, Nakşibendî Tarîkati’ne mensûb olup Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin fikirlerinin iyi bir ta‘kibcisi ve şârihi olan Abdurrahmân Câmî’nin, vücûd ve vahdet-i vücûd meselelerini ele aldığı eserlerinden biridir.Eserlerinin büyük bir yekûnu manzûm olan müellifin, kendi nazmını şerh etmesiyle vücûd bulan bu eser, onun sâir manzûmlarında hangi teşbîh ya da mazmunla neyi kasdettiğine ışık tutuyor olması açısından pek mühimdir. Eserde temel olarak; Vâcibu’l-Vücûd, mevcûdâtın dereceleri, Hak Teâlâ için kullanılan “vücûd” ile kasdedilenin ne olduğu, vücûdun hakikati, vahdet-i vücûd, vücûd mertebeleri, vâcib ve mümkin varlıkların tanım ve farkları gibi Tasavvuf’un dakik mes’eleleri ile Kelimât-ı Kudsiyye (Nakşibendî Tarîkati'nin onbir esâsı), -anlaşılması kolay bir üslûbla- şerh ve îzâh edilmiştir. Elinizdeki çalışmanın ehemmiyetli taraflarından biri de onun, Şerh-i Rubâiyyât’ın ilk ve tek Türkçe tercümesi olmasıdır. .

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Şerh-i RubaiyyatVücud ve Vahdet-i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Şerh-i RubaiyyatVücud ve Vahdet-i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi.

...iyi bir ta'kibcisi ve şârihi olan Abdurrahmân Câmî'nin ... Şerh-i Rubaiyyat - Vücud ve Vahdet-i Vücuda Dair - Molla Cami ... ... Şerh i Rubaiyyat Vücud ve Vahdet i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi - Molla Cami. Litera Yayınları. Kazanacağınız Toplam Puan : 280 Puan. Bu eser, Nakşibendi Tarikati'ne mensub olup Şeyhu'l-Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin fikirlerinin iyi bir ta'kībcisi ve şarihi olan Abdurrahman Camî'nin, vücud ve vahdet-i vücud meselelerini ele aldığı... Molla Cami. Bu eser, Nakşibendî Tarîkati'nemensûb o ... Şerh-i Rubaiyyat - Vücud ve Vahdet-i VücudaDair Rubailerin Şerhi ... ... Molla Cami. Bu eser, Nakşibendî Tarîkati'nemensûb olup Şeyhu'l-Ekber Muhyiddînİbnü'l-Arabî'nin fikirlerinin iyi bir ta'kibcisi ve şârihi olan AbdurrahmânCâmî'nin... 413490 Şerh-i Rubaiyyat Vücud ve Vahdet-i VücudaDair Rubailerin Şerhi Elinizdeki çalışmanın ehemmiyetli taraflarından biri de onun Şerh-i Rubâiyyât'ın ilk ve tek... Molla Cami. Bu eser, Nakşibendi Tarikati'ne mensub olup Şeyhu'l-Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin fikirlerinin iyi bir ta'kībcisi ve şarihi olan Abdurrahman Camî'nin... Peşin Fiyatına 5 Taksit Seçeneği, kapıda ödeme imkanı, 7 gün içinde koşul...