Mevdudi

Ferhat Özbadem

Mevdudi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-11-30
YAZAR Ferhat Özbadem
ISBN 6056633348
DOSYA FORMATI 11,28 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bir kısım çabalar ne kadar meşakkatli olsa da insana mutluluk veriyor. Kitap ve bilgi için verilen çabalar gibi. Verdiğiniz zamana, verdiğiniz emeğe, çektiğiniz meşakkate değiyor. Çabasını verdiğiniz çalışma şayet bir ilk olma özelliği taşıyor ise mutluluğunuz ayrıca katlanıyor. Yazı dünyamızda eksikliği söz konusu olan bir çalışma yapmak, insanın kalbini ferahlatıyor. Şu an böyle bir güzellik ile karşı karşıyayız. Yakın dönem İslam düşünürlerinden âlim bir şahsiyet olan Ebul Ala Mevdudi’nin hayatını konu edinen biyografik roman, Mevdudi’nin hayatını konu edinen ilk roman olma özelliği taşımaktadır.Dünya çapında nam salmış son dönem düşünür ve aktivistler içinde yer alan ender şahsiyetlerden biri Ebul Ala El Mevdudi’dir. 20. yüzyılın başlarında dünyaya gelen daha 17’sinde gazete çıkarmaya başlayan, yeni bir ülkenin doğuşu ve şekillenmesinde rol alan ve 20. yüzyılın sonlarında vefat eden bir şahsiyetten bahsediyoruz. Fıkıh, ekonomi, siyaset, tarih, siyer, sosyoloji, kültür tarihi ve Kur'an ilimleriyle ilgili önemli eserler yazdı ve bu eserleri dünyanın neredeyse bütün dillerine çevrildi. Bu yönü ile kendi dönemi ve kendisinden sonra gelen birçok düşünürü, fikir adamını ve aktivisti etkiledi.Mevdudi’nin en önemli yönlerinden biri kendi çağını çok iyi okumasıdır. Çağın sorunlarına islami perspektif ile çözümler getirmesidir. Bu manada Mevdudi’nin kendi döneminde yaptığı çözümleme ve mücadele bugün için yol göstericidir.Müslüman gençliğin kendi çağının sahabe ufkunu yakalaması için Mevdudi ve diğer İslam düşünürlerinin eserlerinden ve görüşlerinden istifade etmesi gerekir. Mevdudi’nin gençliğe yaptığı çağrı bu meyanda çok önemlidir. "Ey gençler! Size nasihatim gelecek asrı İslam asrı kılmanızdır. Çünkü Batı medeniyeti çöküşün eşiğindedir. Komünizm de Kapitalizm de peyderpey çökecektir. Bu çöküşlerden sonra dünyada bir boşluk meydana gelecektir. Bu boşluğu da İslam'dan başka bir güç dolduramayacaktır. Size tavsiyem "Sabır ve metanetle" bu boşluğu doldurmak için mücahede ediniz. Sakın birilerinin akıllarına uyup gizli örgütleşmelerin içine girmeyin, silaha ve şiddete ise asla başvurmayın. Çünkü bu aceleciliktir ve İslam'da aceleciliğin yeri yoktur. Bu boşluğu İslam'ın doldurmasını istemeyenler de sizi buna teşvik edebilir. Şunu bilin acelecilik beraberinde kötü görüntüler getirir. O halde ey gençler! Doğru inkılab Hz. Peygamber döneminde olmuştur ve gelecekte yine bu yolu izleyenlerin eliyle olacaktır."Mevdudi gibi değerli bir âlimin yeni nesiller tarafından daha iyi tanınması amacı ile hazırlanmış olan bu roman okuyucunun ufkunu açacaktır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Mevdudi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Mevdudi.

...kabad'da dünyaya geldi. Mevdudi'nin soyu Şeyh Kutbuddin Mevdudi'ye uzanır ... Mevdudi Üzerine. ... . Hiç şüphesiz Ebu'l-Âlâ el-Mevdûdî, 20. yüzyılda yaşamış âlimlerin başında gelmektedir. Mevdûdî, eserlerinin birçoğunun Türkçeye çevrildiği, Türkiyeli Müslümanların yakînen tanıdığı bir âlimdir. Ailesi ilme ve dine olan hizmetiyle meşhurdur. Mevdudi'nin soyu Seyh Kutbuddin Mevdudi'ye uzanir. Mevdudi onalti yaslarindan itibaren ev sorumluluklarini yüklenmek zorunda ... Mevdudi Kimdir? Hak Birisi Midir? Tefsiri Var Güvenebilir Miyiz? ... . Mevdudi onalti yaslarindan itibaren ev sorumluluklarini yüklenmek zorunda kaldi. Mevdudi. Mevdudi'nin kitaplarından istifade edebilir miyiz? Yoksa sakıncalı mıdır? Cevap. Mevdudi İslam'a daha çok siyaset penceresinden baktığı için fikirlerinde o noktadan kaynaklanan bazı... Mevdudi (1903-1979) Pakistanlı âlim ve düşünür, Cemâat-i İslâmî teşkilâtının lideri. 3 Receb 1321'de [25 Eylül 1903] Hindistan'ın Haydarâbâd (şimdiki Maharashtra)... [3] diyebilme cüretinde bulunabilmişlerdir. Mevdudi hakkındaki bu çirkin ve yakışıksız yaftalamalara karşı Mevdudi'yi savunan insaf ehli Türkiyeli Müslümanların tabi ki çabaları olmuştur. Necip Fazıl'ın Mevdudi hakkındaki şu sözleri gerçekten vaziyeti tam çerçevesiyle ortaya koyuyor lâyık mütefekkir taslağından sonra, ondan biraz daha hafif fakat dalalette yine çok ağır Mevdûdî geliyor. Mevdudi'nin Kişiliği ve Fikrinin Beyanıdır. Malum olduğu üzere Mevdudi 1933'de çıkarmış olduğu 'Tercüman Kur'an' adlı dergide hayatından şöyle bahseder: '1916 ve 1921 seneleri arasında avukat... Mevdudi için yazar, hareket adamı, âlim, gazeteci, siyasetçi gibi sıfatlardan birini kullanırsak bütünü yansıtmış olmayız. Bu arayış içinde olanlardan biri de, Mevlana Seyyid Ebu'l-A'lâ el-Mevdudi'dir. Konu: Mevdudi. Toplam 6 Fetva. Hocam, son zamanlarda Mevdudi hakkında bazı araştırmalar yapmaktayım. Son kırk yıl içinde, ülkemizdeki İslâmî uyanış hareketine Pakistanlı Mevdudî kadar etkisi olmuş bir kimse yoktur. Mevdudî, klasik ve geleneksel mânada bir İslâm âlimi miydi? Bence değildi. Mevdudi 1903 yılında Haydarabat Deke'nin Evrengebad şehrinde dünyaya gelir. Bu hareket, tüm kötü şartlara rağmen varlığı ve muhafazasını Mevlana Seyyid Ebu'l A'la Mevdudi'ye borçludur....