Gerçeği Gösteren Ayna (Mir‘at-ı İncila-yı Hakikat)

Osmanzade Hüseyin Vassaf

Gerçeği Gösteren Ayna (Mir‘at-ı İncila-yı Hakikat)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-11-24
YAZAR Osmanzade Hüseyin Vassaf
ISBN 6059559126
DOSYA FORMATI 11,42 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Uşşâkî şeyhi bir bürokrat...Muhammedî bir âşık...Hayatını dolu dolu yaşamış olan ârif-i billah bir âlim...İnsanlık âlemine tasavvuf tarihi ve gönül ehli zatlarla ilgili otuzdan fazla eser bırakan, XX. asrın yüzakı şahsiyetlerinden birisi Osmanzâde Hüseyin Vassâf Bey…Hüseyin Vassâf, çok iyi yetişmiş bir kalem erbâbıdır. Onun tasavvufa ve mutasavvıflara olan muhabbeti, bitip tükenmek bilmeyen öğrenme ve araştırma arzusuyla bir araya gelince ortaya muhteşem eserler çıkmıştır. Elinizdeki Mir‘ât-ı İncilâ-yı Hakîkat adlı eser de bunlardan birisidir. Günümüz ifadesiyle “Gerçeği Gösteren Ayna” başlığıyla yayınladığımız bu eser, edebiyat tarihimizdeki en doyurucu şiir şerhlerinden biri konumundadır. Gerçeği Gösteren Ayna, Vassâf Bey’in pek hürmet ettiği ve kendisinden “Hz. Pîr-i Destgîr” yahut “Lücec-i Asrî Hazret-i Mısrî” gibi övgülerle bahsettiği XVII. asır mutasavvıflarından Niyâzî-i Mısrî (1618-1694)’nin iki şiirinin şerhidir. Eserde, “Halk içre bir âyîneyim herkes bakar bir ân görür” ve “İbn-i vaktem ben ebu‘l-vakt olmazam” matla mısralarıyla başlayan nutk-ı şerîfler, büyük bir vukûfiyetle şerh edilmiş ve kapsamlı bir eser ortaya çıkmıştır. Aynanın insân-ı kâmil için bir mecaz olduğu düşünülürse, Hak âşıklarına bir ayna mesabesindeki ehlullahın kelâmıyla ortaya çıkan hakikat de kendiliğinden anlaşılmış olacaktır...

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Gerçeği Gösteren Ayna (Mir‘at-ı İncila-yı Hakikat) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Gerçeği Gösteren Ayna (Mir‘at-ı İncila-yı Hakikat).

... Yayınları, Mir at-ı İncila-yı Hakikat ... Gerçeği Gösteren Ayna; Mir'at-ı İncila-Yı Hakikat (Niyaz-i Mısri Şerhi) ... . Gerçeği Gösteren Ayna, Vassâf Bey'in pek hürmet ettiği ve kendisinden "Hz. 25.20 TL. Elinizdeki Mir'at-ı İncila-yı Hakikat adlı eser de bunlardan birisidir. Günümüz ifadesiyle "Gerçeği Gösteren Ayna" başlığıyla yayınladığımız bu eser, edebiyat tarihimizdeki en doyurucu şiir... Elinizdeki Mir?at-ı İncila-yı Hakikat adlı eser de bunlardan birisidir. Günümüz ifadesiyle Gerçeği Gösteren ... Gerçeği Gösteren Ayna - H Yayınları ... . Günümüz ifadesiyle Gerçeği Gösteren Ayna başlığıyla yayınladığımız bu eser, edebiyat tarihimizdeki en doyurucu şiir... Elinizdeki Mir'ât-ı İncilâ-yı Hakîkat adlı eser de bunlardan birisidir. Gerçeği Gösteren Ayna Vassâf Bey'in pek hürmet ettiği ve kendisinden "Hz. Elinizdeki Mir?at-ı İncila-yı Hakikat adlı eser de bunlardan birisidir. Gerçeği Gösteren Ayna, Vassaf Bey'in pek hürmet ettiği ve kendisinden "Hz. 21 TL. Elinizdeki Mir'at-ı İncila-yı Hakikat adlı eser de bunlardan birisidir. Günümüz ifadesiyle "Gerçeği Gösteren Ayna" başlığıyla yayınladığımız bu eser, edebiyat tarihimizdeki en doyurucu şiir... Elinizdeki Mir?at-ı İncila-yı Hakikat adlı eser de bunlardan birisidir. Gerçeği Gösteren Ayna, Vassaf Bey'in pek hürmet ettiği ve kendisinden "Hz. 22.40 TL. Elinizdeki Mir'at-ı İncila-yı Hakikat adlı eser de bunlardan birisidir. Günümüz ifadesiyle "Gerçeği Gösteren Ayna" başlığıyla yayınladığımız bu eser, edebiyat tarihimizdeki en doyurucu şiir......