Bediüzzaman Said Nursi Hayatı ve Davası

Murat Duman

Bediüzzaman Said Nursi Hayatı ve Davası
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2008-04-02
YAZAR Murat Duman
ISBN 6050009606
DOSYA FORMATI 5,9 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Merhum Osman Yüksel Serdengeçti'nin ifadesiyle, etrafı sekiz yaşından seksen yaşına kadar her yaştan ve her kesimden insan tarafından sarılmış bir bahtiyar olan Bediüzzaman Hazretleri, İslâm'a ve Kur'ân'a hizmet noktasında fevkalâde derinliğe sahip bambaşka bir şahsiyetti. Risale-i Nur hizmetinin başladığı yıllarda Üstad'ın etrafında pervane olan insanlarda, tarif edilemeyecek bir hâl vardı. Bütün engelleme çabalarına rağmen, îmâna susamış gönüller, onun eserleriyle aydınlanıyordu. O yıllarda Risale-i Nur hizmetini omuz- layan insanlar, sanki hayatlarında Asr-ı Saadet'in izdüşümünü yaşıyorlardı. Temiz, ulvî ve sonsuz bir şeye bağlanmanın verdiği güvenle Anadolu'nun samimi evlâtları, Meşrutiyet, İttihad-Terakkî ve Cumhuriyet dönemlerini yaşayan bu bahtiyar zâtın, o Şark yaylaların- dan gelip, sıradağlar gibi muhkem îmânıyla, nicelerinin silinip tarihe karıştığı bir devrede ayakta kalmayı başaran bu hizmet kahramanının etrafını sarmışlardı. Bediüzzaman Hazretleri'ni, 'inkılâba ve laikliğe aykırı hareket ediyor' diye çeşitli ithamlarla ezmek isteyen, mahkemelere sevk eden, hapishanelere ve sürgüne gönderen hâkim güçlerin çabası, Kur'ân'ın ve Allah'ın nurunu yaymak için verdiği mücadeleye engel olamadı. Aksine, Kur'ân'ın aydınlık ikliminden beslenen bu Nur, vatan sathını aştı ve cihanın dört bir yanına yayıldı. Niceleri çileli hayatında çeşitli vesilelerle ona talebe oldu. Daha sonra da pek çokları kendini Risale-i Nur hizmetine vakfetti ve Risale-i Nur'ların fikrî aydınlığı altında yapılan gayretleri, çağımız şartlarında dine hizmet adına en güzel bir metot olarak benimsedi. İşte elinizdeki bu kitapta, Bediüzzaman Hazretleri'nin etrafında kenetlenen talihli ve onurlu zevâtın hatıraları ve mülâhazaları ışığında Üstad'ın mübarek hayatı, fikirleri, yaşadığı hâdiseler ve ortaya koyduğu eserler kronolojik bir seyir hâlinde ortaya konuldu. Asr-ı Saadet'ten bu yana devam eden îmân ve Kur'ân hizmetinin, çağımızdaki güçlü temsilcilerini bünyesinde barındıran Risale-i Nur hizmetinin tarihî seyri ve çeşitli açılardan günümüze bakan hususiyetleri, Bediüzzaman Hazretleri'nin şahsında kapsamlı bir şekilde bu eserde değerlendirilmeye çalışıldı.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Bediüzzaman Said Nursi Hayatı ve Davası i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Bediüzzaman Said Nursi Hayatı ve Davası.

...´z Zehra. Risale-i Nur Külliyatı. Yeni Asya Vakfı ... Hz. Bediüzzaman Said Nursi'nin Hayatı ve Özellikleri ... . Sorularla Said Nursi. Fıkıh Köşesi. Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman Said Nursi: Mufassal Tarihçe-i Hayatı, İstanbul 1990, C.1, s. 142. 1951 yılında Emirdağ'da şapka meselesinden Bediüzzaman'a bir dava açılmış ve ifadesi alınmıştı. ...Mahkemesinde, idam kasdıyla ve muhakkak surette mahkûm edilmesi direktifıyle hakkında dâva açtırılıyor. Bediüzzaman hep hukukun içinde kaldı 25 Mart 2011 ... Bediüzzaman Said Nursi Kimdir, Hayatı Hakkında... | Sorularla... ... . Bediüzzaman hep hukukun içinde kaldı 25 Mart 2011 / 13:00 Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Salih Özcan: Üstad'ın hayatı sürgün... Kendisinde görülen harikulade zekâ ve hafıza sebebiyle önceleri molla Said-i meşhur diye tanındı. Bediüzzaman Said Nursi, doğunun en acil problemi Bediüzzaman vatana ihanet iddiasıyla yargılandığı dava süresince tutuklu kalmıştır. Cumhuriyetin îlânıyla birlikte başlayan işkenceli, sıkıntılı ve çileli bir hayattan sonra 1960'ın baharında Urfa'ya dönen Bediüzzaman Said Nursî, 23 Mart 1960 (H.1379)ta Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bediüzzaman Said Nursi Hayatı ve Davası Bir Fikir ve Aksiyon İnsanı - %35 indirimli Murat Duman, Bediüzzaman Said Nursi Hayatı ve Davası, Cihan Yayınları ...benimsedi.İşte elinizdeki bu kitapta, Bediüzzaman Hazretleri'nin etrafında kenetlenen talihli ve onurlu zevatın hatıraları ve mülâhazaları ışığında Üstad'ın mübarek hayatı, fikirleri... Hz. Bediüzzaman Said Nursi'nin Hayatı ve Özellikleri. Bediüzzaman Said Nursî, 1876'da Bitlis vilayetine bağlı Hizan ilçesi Nurs köyünde dünyaya geldi. Bediüzzaman Said Nursi Hayatı ve Davası. Murat Duman. Çevirmen: Mehmet Dikmen....