Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler (4-C-4)

İbrahim Agah Çubukçu

Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler (4-C-4)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 1987-01-01
YAZAR İbrahim Agah Çubukçu
ISBN
DOSYA FORMATI 11,1 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler (4-C-4) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler (4-C-4).

...Türk İslâm Kültürü Üzerine Araştırmalar ve Görüşler, Ankara, 1987 ... Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler ... . ♦ YUSUF, S. M., İslamic Studies in Islamic History and Culture, Lahore, 1970, s. 67. ...Yat fakültesı yayınları no: 183 türk-ısım kültürü üzerınde araştırmalar ve görü şler prof. Varl ık felsefesi ve ruhun varlığı hakkında yaratıcı görüşler sergilemi ştir. Türk-ısım kültürü üzerınde araştırmalar ve görüşler. Islam'da Arap filozofu Kinci/eden sonra felsefeyi kuran ve geli ştiren iki ... Karahanlılar, Karahanlılarda Kültür ve Uygarlık | Divan-ı Lügati't Türk ... . Islam'da Arap filozofu Kinci/eden sonra felsefeyi kuran ve geli ştiren iki Türk dü şünürü olmuş tur. Hz. Muhammed'in mucizeleri arasında sıralanan miraç hâdisesi, İslâm kültür ve medeniyet dairesine dâhil olan tüm toplumlarda olduğu gibi Türk halkı arasında da önemli bir tarih olarak görülmektedir. 4 Büyük Eser. KUTADGU BİLİG: (1069-1070) 11. yy.de Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Eserin adı "Mutluluk Veren Bilgi" anlamına gelmektedir. Tarihte bilinen ilk Türk-İslam Devleti'dir. Uygur Devleti'nin Kırgızlar tarafından yıkılması üzerine Türkistan'da kurulmuştur. İslamiyet'in Türkistan'dan Orta Asya'ya doğru ya...