Destan-ı Kabir

Prof. Dr. Özer Şenödeyici

Destan-ı Kabir
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-11-21
YAZAR Prof. Dr. Özer Şenödeyici
ISBN 6051805122
DOSYA FORMATI 9,31 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Ölüm, sözün bittiği yer de olsa, üzerine çok söz sarf edilmiş; dinlerin, bilimin ve felsefenin temel sorunsalını oluşturmuş bir meseledir. Her insanın mutlaka tadacağı, ancak kimseyle paylaşamayacağı bu tecrübe, sırdaşı sırdaştan, ebeveyni evlattan ve maşuku âşıktan ayırır. Ölümün sebep olduğu ayrılık pek çok din ve inanışta bir son olarak nitelenmez. Bilâkis o, kutsal kitaplarda müjdelendiği üzere gözlerin ebedî hayata açılmasıdır. Geçici dünya hayatından, baki hayata intikaldir. İslâm dininde Kuran ve hadislerin referansı ile biçimlenen ölüm ve sonrası hakkındaki inanış; insanın mezarda Mahşer'i beklerken sorgulanacağı, Kıyamet gününde işlenen tüm amellerin muhasebe edileceği ve her insanın dünya hayatında yaptıkları ile yargılanacağı düşüncesine dayanır. Dünyanın, ahretin tarlası olduğunu düşünen müminler, hayatlarını ebedî saadete ulaşmak için bir sermaye olarak görürler. Cemâlî mahlaslı bir Müslüman-Türk şairin XIII-XV. yüzyıllarda -muhtemelen defin törenlerinde okunması için- ürettiği ve asırdan asıra hem yazılı hem de sözlü hafızada taşıyarak günümüze miras bıraktığı Kabir Destanı, Anadolu'da ölümün nasıl algılandığı ve nasıl karşılandığına dair önemli ipuçları veren tarihî bir vesika olarak dikkati çekmektedir. Hazırlanan çalışmada zaman, mekân ve sözlü kültürün birbirinden uzaklaştırdığı beş nüshadan hareketle metin kurulmuş ve bir nüshanın tıpkıbasımına yer verilmiştir. "İslâm dininde ölüm" bahsini estetik bir malzeme hâline getiren ecdadın evlâdına yadigâr bıraktığı bu manzum vasiyet, ihtiva ettiği nasihatlerin daha iyi anlaşılabilmesi için günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Eser bu hâliyle, İslâm'da ölüm ve ötesini merak eden okura, merakını manzum ve tarihî bir metinle giderme imkânı sağlamaktadır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Destan-ı Kabir i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Destan-ı Kabir.

...estanı Menkıbeye göre Şu, M. Ö lV.. asırda yaşamış bir Türk hükümdarıdır ... Ölüm Kitabı-Destan-ı Kabir - Büşra Uygunoğlu : %15 İndirimli ... . Onun hayat ve hatırası etrafında. Özer Şenödeyici. Ölüm, sözün bittiği yer de olsa, üzerine çok söz sarf edilmiş; dinlerin, bilimin ve felsefenin temel sorunsalını oluşturmuş bir meseledir. Sizi Ağlatan Muhteşem Bir Kabir Kasidesi dinlemeden Geçme #kaside #ilahi #medine. %35. Ölüm Kitabı: Destan-ı Kabir. 20) ALPAMIŞ DESTANI. Yayin Tarihi 28 Nisan, 2011 Kategori TÜRK VE DÜNYA DESTANLAR ... Destan-ı Kabir Pdf Kitap İndir - Pdf Kitap İndir Download ... . 20) ALPAMIŞ DESTANI. Yayin Tarihi 28 Nisan, 2011 Kategori TÜRK VE DÜNYA DESTANLARI. Kabir, Sırderya kenarında Sıgnak şehrinin harabelerine yakın bir yerdedir. ...13-15. yüzyıllarda -muhtemelen defin törenlerinde okunması için- ürettiği ve asırdan asıra hem yazılı hem de sözlü hafızada taşıyarak günümüze miras bıraktığı Kabir Destanı, Anadolu'da ölümün nasıl... ...13-15. yüzyıllarda -muhtemelen defin törenlerinde okunması için- ürettiği ve asırdan asıra hem yazılı hem de sözlü hafızada taşıyarak günümüze miras bıraktığı Kabir Destanı, Anadolu'da ölümün nasıl... ...XIII-XV. yüzyıllarda -muhtemelen defin törenlerinde okunma...