Ağlar Baba

Mustafa Özdamar

Ağlar Baba
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-11-21
YAZAR Mustafa Özdamar
ISBN 9758225781
DOSYA FORMATI 8,38 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Ağlar Baba’nın hayatı havzasında hazlanmaya ve hızlanmaya çalıştığımız günlerde, gönlümüze düşen ilk cemre, bizi, Ağlar Baba’nın bağlı bulunduğu ilim irfan ve irşad kervanlarının Sarbanlarına Sarbanbaşılarına götürdü.Sarban, deveci, deve sürücüsü; Sarbanbaşı da deve kervanlarını hâle yola koyan Kervanbaşı anlamına geliyor.Şerîat tarîkat mârifet ve hakîkat havzalarında seyr-i sülûk yaptıran şeyhler mürşidler ve pîrler de, kervanlarında yer alan bağlılarının nefs develerini hâle yola koydukları için bu betimlemeyi yeğledik.Emmâre + levvâme + mülhime + mutmaine + rāzıye + marzıye + sāfiye çöl ve vahalarında nefs develerini gütmek, onları hâle yola koymak, her kişinin değil, yol yöntem bilen er kişilerin kârıdır.Bu işin erleri ve erbâbları olan zevât-ı kirâmın hayatları havzalarında dönüp ağacağımız bu çalışma, Habîb-i Hüdâ Hazretlerinden Ağlar Baba’ya uzanan Üveysî-Nakşî kervanın akış ve bakışını, yol seyrini sunuyor sizlere! Yâ Selâm!. 

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Ağlar Baba i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Ağlar Baba.

...ABADAN BAYBURT VE İSPİR KÖYLERİNE ŞİİR SALİH BABA DİVANI Cihan Ağlar Canan Ağlar Can Ağlar NİHAT ARDUÇ GAZEL BEYİT ... Ağlar Baba | Kitap.net ... ... Dede ile torun uzun yıllar "Kur'an'ın yaşam biçimi haline gelmesi için uğraşmışlar. İşte sizlere Bayburt ve çevresinde Ağlar Baba adıyla bilinen Allah dostunu anlatacağız. Detaylar şöyle Bayburtlu meşhur mutasavvıf Ağlar Baba Hazretleri'nin (kaddesallāhu sırrahü-k.s.) beyitlerinden oluşan 'Ebyât" ve tasavvuf ile ilgili görüşlerinin yer aldığı "Tasavvuf" adlı eser raflardaki yerini ... Ağlar Baba ... .s.) beyitlerinden oluşan 'Ebyât" ve tasavvuf ile ilgili görüşlerinin yer aldığı "Tasavvuf" adlı eser raflardaki yerini aldı. İrşâdî Baba, Buhâra ve Horasan erenlerinden Seyyid Emîr Külâl Hazretlerinin soyundandır. İrşâdî Baba'nın başlayıp da bitiremediği bir kitabı torunu "Ağlar Baba" tarafından tamâmlanır. Ağlaması onun için bir belirtidir." demiştir. Babam Ağlar Baba, Birinci Cihân Harbinde bir süre muhacir yaşayan seferberlikten dönüp geldikten sonra biz çok küçük yaştaydık. Ağlar Baba'yı ağlama aldı. 1 Şubat 2014 09:01 tsi Ağlar Baba'dan Beyitler. Ağlar Baba de...