Türküler ve Maniler

Türküler ve Maniler
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2011-01-25
YAZAR
ISBN 9944695053
DOSYA FORMATI 11,96 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Kültürümüzün Nar TaneleriToplumsal kültürün en değerli zenginliklerinden biri sayılan türküler ve mâniler, çocukların çok sevdiği bilmeceler vetekerlemeler ve herkesi çocukluk yıllarına götürecek ninniler, Tudem Yayınları tarafından özel olarak derlenen ikiayrı kitapla günümüz çocuklarına yeniden hatırlatılmak üzere gün yüzüne çıkıyor. Anadolu’nun bir narın sayısıztaneleri kadar zengin olan kültürel çeşitliliği, geçmişi geleceğe bağlayan bu iki eserde yeniden hayat buluyor.Zamanında sıkça kullanılan, cümlelerin arasına serpiştirilen, okumuş-okumamış herkesin tekrarladığı mâniler,bilmeceler, tekerlemeler ve daha niceleri artık kullanılmaz oldu. Öyle ki kültürümüzün dilsel renkliliğini gözler önüneseren bu folklorik öğeler unutulmaya yüz tuttu. Fakat bu güzellikleri gelecek nesillere hatırlatmak, onların dilinekazandırmak çok da güç değil. Hâlihazırda ilköğretim programında işlenen bu temalar, Kerem Yıldız ve Elif Kayhantarafından titizlikle seçilmiş ve özenle hazırlanmış bu iki seçki kitabın da okutulmasıyla gençlere kolayca aktarılabilir.Çocukların yanı sıra yetişkinlere de kaynaklık edebilecek bu kitaplar, bir yerlerde kulaklara çalınan türkülere,ninnilere ve mânilere, ayrıca dil ve dikkat yeteneğini geliştiren bilmecelere ve tekerlemelere ulaşmak için büyükkolaylık sağlıyor. “Türk’e ait olan” anlamına gelen türküler, Kerem Yıldız tarafından Türkiye’nin coğrafi bölgelerinegöre sınıflandırılmış. Öyle ki, her bölgenin türkülerini okurken yörelerinin farklı özellikleri hakkında da fikir sahibioluyoruz. Anonim halk edebiyatının en yaygın türü olan mâni dörtlüklerinde ise nice cevherler saklı… Elif Kayhan isesözcük oyunlarına ve ritmik ses esasına dayanan tekerlemeleri, konularını çocukların oluşturduğu Anadolu halkninnilerini ve bilgilerin karışık bir hale getirilerek sorulduğu bilmeceleri onlarca kaynak arasından derleyerek,çocukların dilsel kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olacak, eğitici yönü yüksek eğlenceli bir içerik hazırlamış.Her öğrencinin, Türkçe öğretmeninin ve dil oyunlarına ilgi duyan edebiyatseverin kütüphanesinde bulundurmasıgereken bu iki kitap, geçmişten günümüze Türk dil kültürüne saygı duruşunda bulunarak gelecek nesilleri türküler vemâniler eşliğinde selamlıyor!..

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Türküler ve Maniler i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Türküler ve Maniler.

...i mâni) Karşılıklı mâni (Deyiş) şeklinde çeşitlenirler ... TÜRKÜLER VE MANİLER | markalarofisi.com ... . Yöresel müzik türkü mani. Türkü ve manilerimiz. Türkülerimiz Yörenin dil ve ağız niteliğini taşıyan maniler şunlardır: Bostanlarda fasilye. Anam gitti gezmeye. (Ohri manileri, Derleyen: Emin Salih) Ürti üsti gezerim Allın inci dizenm Bu virane Ohrida Mâla bekâr gezerim. (Manastır manileri, Derleyen: İsmail Eren) (Kanatlar manileri, Derleyen: Muharrem Yusuf). Anonim. Toplumsal kültürün en değerli zenginliklerinden bi ... Mani-Ninni-Türkü | Sivrihisar Kültür ve Haber Portalı ... . Anonim. Toplumsal kültürün en değerli zenginliklerinden biri sayılan türküler ve maniler, çocukların çok sevdiği bilmeceler ve tekerlemeler ve herkesi çocukluk yıllarına götürecek ninniler... Tirebolu'ya özgü, Tirebolu'lunun ağzından atma türküler ve maniler. Dişlili alişanın şerife ANA 'dan mani ve türküler (Bülent Güvenir derleme 2007). Kanal 7 5.723 views1 year ago. 3:56. türküler maniler ...ÜRÜNLERİ MANİ, NİNNİ, TÜRKÜ MÂNİ Anonim halk şiirinin en küçük ve en yaygın nazım şekli "mani" dir. TÜRKÜ. Ne güzel söylemiş Bedri Rahmi Eyüpoğlu "Türküler Dolusu" adlı şiirinde. Kaman Türküleri. MANİLER 1. Esa. 9.6.2017. MANİLER. Benim yarim Kaman‟da, Yazı ya...