Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm

Ahmet Kesik

Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2011-04-01
YAZAR Ahmet Kesik
ISBN 9750214998
DOSYA FORMATI 6,64 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Soğuk savaşın sona ermesinden sonra küreselleşme en temel dinamikleri olan sermayenin, bilginin ve insanların dolaşımının önündeki engellerin kalkmasına bağlı olarak küresel ekonomi yeniden yapılandı ve Dünya daha önce olmadığı kadar büyük bir değişim içerisine girdi. Yeniden yapılanan küresel ekonominin etkisi altında olan ve dışında bırakılan bölgeler arasında çok büyük farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın bir bölgesinde bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak 'ağ toplumu' olgusu ortaya çıkarken diğer yanda hayatında hiç elektrik kullanmayan yüzmilyonlarca insan yaşıyor. Öte yandan küreselleşen bölgelerde küreselleşme farklı hızlarda ve farklı etkilerle devam ediyor. Küreselleşmiş bölgenin çekirdeğinde yer alan Avrupa' da ulusüstü entegrasyon siyasal anlamda sınırlarına gelmiş gibi görünürken, diğer bölgeler küreselleşme ile ilgil bulundukları aşamaya göre değişik sorunlarla karşıkarşıya geliyor. Küresel değişimin toplumları dönüştürücü gücüne bağlı olarak devlet, meşruiyet, egemenlik, kamu yönetimi ve hizmeti algılamalarında önemli değişimler yaşanıyor. Bir yandan devlet egemenliğini diğer devlet ve uluslar arası kuruluşlarla paylaşırken diğer yandan örgüt yapısı ve iş görme biçimleri değişiyor ve vatandaşı ile arasındaki mesafe azalıyor. Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde kitabında yazarlar dünyanın geçirdiği büyük dönüşümü ve Türkiye'ye yansımalarını her yönüyle tartışıyor. Konu Başlıkları• Ulusaltı Yönetim Birimlerinin Özerkliği Üzerine, Ruşen KELEŞ• Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetim Yasalarında Yerel Özerklik, Ahmet H. AYDIN İ. Ethem TAŞ• Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Hasan CANPOLAT• Türkiye’nin Reform Deneyimi Işığında Son Dönem Kamu Yönetimi Reformlarının Değerlendirilmesi, M. İlker HAKTANKAÇMAZ• Küreselleşmenin Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi Üzerindeki Etkisi, Mehmet CANGİR• Kamusal Başarısızlıkların Çözümü Açısından Yeni Kamu İşletmeciliği Anlayışının Değerlendirilmesi: Çözüm mü? Çözümsüzlük mü?, M. Cahit GÜRAN• Küresel Kriz Sonrasında Kamu Yönetiminde Anlayış Değişimi: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Recep Emre ERİÇOK• İdari Reformun Altın Çağında Kamu Hizmetinde Derin Dönüşüm Mehmet Zahid SOBACI• Küreselleşen Dünyada Kamu Sektöründe Stratejik Yönetimin Geleceği, Sefa ÇETİN• Küresel Krizde Kamu Yönetimi İçin, İhmal Edilmiş Kamu Yatırım (Kapital) Bütçesi Önerisi: Özellikleri, Uygulaması ve Eleştirisi, Nihat FALAY• 8 Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm Stratejik Yönetim Sisteminin Geleceği Açısından Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulamada Etkinliği Sorunu, Mustafa SAKAL, Elif Ayşe ŞAHİN• Küresel Rekabetçi Ortamda Türk Yükseköğretim Sisteminin Durumu, Ahmet KESİK• Küreselleşme Sürecinde Türkiye İçin Küresel Ortaklık Kriterleri ve Sınırları, Kasım TURGUT• Yurttaş İlişkileri Yönetimi, M. Akif ÇUKURÇAYIR• Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Geleceği, Mehmet ŞAHİN, Özge UYSAL, Elçin BAYRAKTAR• Türkiye'de Ekonomik Kriz Sürecinde ve Sonrasında Kamu Kaynaklarının İstihdamı Artırıcı Yönde Kullanımı, Ercan SANCAK Celalettin SIVACI Ali Y.EKER• Küresel Krizin Yerel Yönetimlerin Mali Yapılarına Etkileri, Tekin AKDEMİR• Kriz Sonrasında Yoksullukla Mücadele Politikalarına Yeniden Bakış, M. Coşkun CANGÖZ• Küresel Kriz Sonrası Devletin Rolünün Yeniden Tanımlanması: Düzenleme ve Denetim Rolünün Hatırlanması, Birol KARAKURT

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm.

... Kamu Yönetimi Anlayışında Dönüşüm ... Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm - 25.72 TL + KDV ... . kazanmakta, kamu yönetiminde işletmeci bakış açısının önemi ve uygulama alanı vurgulanmaktadır. 1. Türk Kamu yönetiminde 1980 sonrası reform katkı alınması, faaliyetlerde ve girdilerde dönüşüm kriterlerinin sağlanmasında (Polidano, 1999 : 2). 2.1.4. Küreselleşme Süreci ve Devletin... ...ÇETİN Küresel Krizde Kamu Yönetimi İçin, İhmal Edilmiş Kamu Yatırım (Kapital) Bütçesi Önerisi: Özellikleri, Uygulaması ve Eleştirisi, Nihat FALAY 8 Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm. İkinci bölümde, küreselleşme sürec ... Erişim Bilgileri: Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm ... . İkinci bölümde, küreselleşme süreci ve bu sürecin kamu yönetiminde halkla ilişkilerin gelişimindeki önemli kavramlardan yeni kamu yönetimi ve yönetişim kavramları ele alınmıştır. Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde kitabında yazarlar dünyanın geçirdiği büyük dönüşümü ve -İdari Reformun Altın Çağında Kamu Hizmetinde Derin Dönüşüm -Mehmet Zahid SOBACI 9789750214998. 805642. Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm. Seçkin Yayıncılık. 25.56. ...ÇETİN Küresel Krizde Kamu Yönetimi İçin, İhmal Edilmiş Kamu Yatırım (Kapital) Bütçesi Önerisi: Özellikleri, Uygulaması ve Eleştirisi, Nihat FALAY 8 Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm. Yeni Başlayanlar İçin Yerel Yönetimlerde Basın ve Halkla İlişkiler Pratikleri Ekonomi » Diğer » Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm. 8.33 +KDV. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde, küreselleşme ve kamu yönetiminin yeninden Nitekim 1980'li yıllardan sonra yaşanan değişim ve dönüşüm çağına da bağlı olarak kamu yönetiminde etik......