İran’ın Bilinmeyen Hanedanlığı: Muzafferiler

Mehlika Üstündağ

İran’ın Bilinmeyen Hanedanlığı: Muzafferiler
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-04-13
YAZAR Mehlika Üstündağ
ISBN 6058225169
DOSYA FORMATI 9,48 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Dünyadaki hiç bir bölge belki de Orta Doğu kadar önemli olmamıştır. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de en sıcak gelişmelerin yaşandığı bölge olmuştur. Tarihi seyir içerisinde bu coğrafya üzerinde sayısız hanedanlık, devlet hüküm sürmüştür. Dolayısıyla bu topraklar hanedanlıkların ya da devletlerin çıkar çatışmalarına, bağımsızlık mücadelelerine, toplumsal direnişlerine sahne olmuştur. Kurulan sayısız hanedanlıklardan biri de iç ve dış çatışmaların kıskacında, İran toprakları üzerinde hayat bulan ve Orta Cağ Tarihi araştırmacılarının dışında çok kimsenin de bilmediği Muzafferiler Hanedanlığıdır. Ataları Arap kökenli olan Muzafferiler, eski cağdan günümüze her daim önemini koruyan kadim Şiraz kentini merkez olarak kabul etmelerine rağmen yayılmacı bir politika izleyerek, Isfehan, Yezd, Kirman bölgesinde yaklaşık seksen yıl faaliyet göstermiştir. Ancak hanedan, iç çekişmeler ve Timur'un bölgeye yapmış olduğu seferler ile adeta kan kaybetmiş ve sonrasında Timur'un hanedan mensuplarının büyük bir kısmını çıkarları doğrultusunda ortadan kaldırmasıyla tarih sahnesinden çekilmiştir. Hanedanının tarihine bakıldığında, bu dönemin hem hanedan içi çekişmeler hem de dış çekişmelerle geçtiği görülmektedir. Fakat hükümdarları bilime ve sanata ayrı bir önem vermiş;Hafız-ı Şirazi, Hâcû-yi Kirmani, Seyyid Ali Cürcani gibi önemli şahsiyetlerin kariyerlerinin önünü açarak onların kültür hamileri haline gelmişlerdir

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İran’ın Bilinmeyen Hanedanlığı: Muzafferiler i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İran’ın Bilinmeyen Hanedanlığı: Muzafferiler.

...at bulan ve Orta Cağ Tarihi araştırmacılarının dışında çok kimsenin de bilmediği Muzafferiler Hanedanlığıdır ... İran'ın Bilinmeyen Hanedanlığı: Muzafferiler Mehlika Üstündağ ... . 12 TL. ...biri de iç ve dış çatışmaların kıskacında, İran toprakları üzerinde hayat bulan ve Orta Cağ Tarihi araştırmacılarının dışında çok kimsenin de bilmediği Muzafferiler Hanedanlığıdır. Kurulan sayısız hanedanlıklardan biri de iç ve dış çatışmaların kıskacında, İran toprakları üzerinde hayat bulan ve Orta Cağ Tarihi araştırmacılarının dışında çok kimsenin de bilmediği Muzafferiler... okumak internet üzerinden PDF İran'ın Bilinmeyen Hanedanlığı: Muzafferiler Txt Doc torrent Indir online 605822516 ... İran'ın Bilinmeyen Hanedanlığı: Muzafferiler Mehlika Üstündağ ... ... okumak internet üzerinden PDF İran'ın Bilinmeyen Hanedanlığı: Muzafferiler Txt Doc torrent Indir online 6058225169 İran'ın Bilinmeyen Hanedanlığı: Muzafferiler pdf fb2...