Otorite

Richard Sennett

Otorite
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2014-10-01
YAZAR Richard Sennett
ISBN 9755390277
DOSYA FORMATI 4,27 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İnsanlar otoriteye neden ihtiyaç duyarlar? Otoriteden neden korkarlar? Otorite ilişkilerinin olmadığı bir toplum kurma tasarısı gerçekçi midir? Otoriteyle bağ kurmadan onu reddetmek mümkün müdür? Basit bir karşı çıkma bizi otoritenin olumsuzluklarından korumaya yetmediği gibi, onu gerektiği gibi değerlendirmemizi de engelliyorsa, ne yapabiliriz? Richard Sennett bu tür sorulara yanıt ararken insanların otoritelerle kurdukları özel ve kurumsallaşmış ilişkilerin tarihsel ve sosyopsikolojik bir panoramasını çiziyor. Anne babayla çocuk arasındaki gibi kişisel, işverenle işçi ya da devletle yurttaş arasındaki gibi toplumsal ilişkilerde otoriteyi tanımadan reddetmenin insanları ne tür çıkmazlara sürüklediğini anlatıyor. Hegel’in köle-efendi ilişkisi hakkındaki ünlü çözümlemesinden yola çıkarak, öncelikle otoriteyi bir Öteki olarak görmeyi bırakıp tanımayı, onu “görülür, anlaşılır” bir hale getirmeyi denememizi öneriyor. Hiçbir otorite ilişkisi içermeyen bir dünya kurmaya çalışmanın, insanın toplumsal bir varlık olması yüzünden, mümkün ve anlamlı bir çaba olmadığını söylerken, asıl önemli olanın otoriteyi tahakküm aracı olmaktan çıkarıp, diğer insan(lar)a karşı kayıtsızlık içermeyecek bir biçime dönüştürmek olduğunu ve bunu da ancak otoriteye maruz kalanların yapabileceğini vurguluyor. Bu dönüştürmeye hizmet edebileceğini düşündüğü birkaç somut öneri getirirken aslında daha çok şey yapılabileceğini belirtiyor ve hepimizi otoriteye karşı hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı kullanmaya çağırıyor.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Otorite i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Otorite.

... tam otoritesini elde etmiştir." Ali Rıza teessüsünü yenmek ve Şevket’i susturmak için yalancı bir otorite ile ... Otorite Nedir, Ne Demek, Tanımı ve Hakkında Bilgi - Filozof.net ... ...” -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 98. § “ Düşüncede hiçbir otorite tanımıyordu hümanizm.” Birinci deneme otorite, ikincisi yalnızlık, üçüncüsü kardeşlik, dördüncüsü ritüel konusunu ele alır. Otorite bağı, güçlülük ve zayıflık imgelerinden oluşur; iktidarın duygusal ifadesidir. Otorite Kelime Kökeni. ~ Fr autorité 1. emir verme yetkisi, 2. amir, önder << Lat auctoritas, t- ağalık, şeflik ... Otorite Nedir? | Kelimeler.Net ... . Otorite Kelime Kökeni. ~ Fr autorité 1. emir verme yetkisi, 2. amir, önder << Lat auctoritas, t- ağalık, şeflik < Lat auctōr 1. (bitki veya hayvan) yetiştiren, besleyen, 2. aşiret reisi, ağa, şef, 3... otorite kelimesinin ne demek olduğunu, otorite sözcüğünün anlamını ve otorite kelimesinin Sakarya zaferi ile gazi ve müşir Mustafa Kemal Paşa tam otoritesini elde etmiştir. F. R. Atay. Otorite, iktidar ve meşruiyet ile birlikte siyaset biliminin temel kavramlarındandır ve siyasal süreçleri açıklamada/anlamada bu kavram seti diğer kavramlara nazaran merkezi bir konum teşkil ederler. Baştan beri disiplin konusu üzerinde duruyoruz. Otorite de disiplin tartışmalarında en çok telaffuz edilen kavramlardan bir tanesi. Disiplin denince herkesin ağzında bir otorite sözcüğü beliriyor. Ama otorite dunyasında, mesela Aydinlik'ta böyle bir yazı çıkarsa, bilirsiniz ki bir "örgüt içi hesaplaşma", veya örgüt dışına yönelik bir karalama kampanyası söz konusudur. Tom abuses his authority, so no one likes him. - Tom otoritesini kötüye kullanıyor, bu yüzden hiç kimse onu sevmiyor. Tom is an authority on the subject. - Tom konu hakkında bir otorite. Otorite veya yetke, herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkesi inandırarak bir kişinin kendine sağladığı itaat ve güven; hâkimiyet ve emretme kudreti; yaptırım koyma ve kullanma gücüdür. Otorite gerçekten nedir, çeşitleri nelerdir? İktidar mücadeleleri için modası geçmiş bir maske midir? Kim otorite sahibi olabilir, kim otoriteye itaat eder? Otorite temellendirilebilir mi, nasıl?...