Mütevatir Haber

Hüseyin Hansu

Mütevatir Haber
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2008-01-01
YAZAR Hüseyin Hansu
ISBN 9758692248
DOSYA FORMATI 7,38 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İslam bilgi teorisinin temelini oluşturan mütevatir kavramı, kesin ve rededilmesi mümkün olmayan bilgileri ifade eder. Mütevatir haber vasıtasıyla, duyularımızı aşan gayb alemi ile tecrübe alanımız dışında kalmış geçmiş olaylar hakkında gerçeğe uygun, objektif ve tartışmasız bilgi ediniriz. Böyle bir haberin sağladığı bilgi, duyular bilgisi gibi kesin ve zorunludur.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Mütevatir Haber i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Mütevatir Haber.

...vâtir olmasının şartlarını şöylece özetlemek mümkündür: 1) Haber, yalan üzerinde kasıtlı veya kasıtsız birleşmelerini aklın kabul etmediği kalabalık bir cemaat tarafından nakledilmelidir ... MÜTEVÂTİR HABER | Kavramlar ... . İslâm'da ilim araçlarından biri de 'mütevatir haberler'dir. Mütevatir kelimesinin kökü, 'tevatür'dür. 'Tevatür' sözlükte, birbirini takip etmek demektir. 'Mütevatir', tevatürün fail ismidir. MUTEVATİR HABER Yalan üzerine anlasma ihtimali olmayan bir toplulugun verdigi ve ilim vasitalarindan biri sayilan haber. Mutevatir, lügatta "arkasi... mütevâtir hadislerin şartları ? yukarıdaki tari ... Mütevâtir Haberler | Forum ... . MUTEVATİR HABER Yalan üzerine anlasma ihtimali olmayan bir toplulugun verdigi ve ilim vasitalarindan biri sayilan haber. Mutevatir, lügatta "arkasi... mütevâtir hadislerin şartları ? yukarıdaki tarifin muhtevasından da anlaşılacağı üzere haberin mütevâtir olabilmesi için şu üç şartı taşıması icap eder. Ancak mütevatir hadis konusunun anlaşılması için, başta mütevatir haberin mahiyeti üzerinde durmamız gerekecektir. Mütevatir haber nedir? ...daha kuvvetli olduğŸunu farkedeceklerdir. zira bir sahabiden nakledilen haber kesintisiz olarak bize ulaşŸsa da haberi mütevatir hükmünü alamaz sadece haberi ahad hükmündedir ve farzların aksine o. Tevâtür (Mütevâtir) Haber. Yalan söylemek üzere ittifak etmeleri âdeten ve aklen imkânsız olacak derecede kalabalık bir topluluğun verdiği haberdir. (İbn-i Kudâme). Haber-i Mütevâtir: Yalan üzerinde ittifâk etmeleri (birleşmeleri) mümkün olmayan bir cemâat (topluluk) tarafından nakledilen, bildirilen haber, hadîs-i şerîf. mütevatir hadis ne demektir? türk haber kanalları doğru haber yapıyor mu? gazete mi haber kanallarından mı haber görmek daha iyi? a haber tarafsız haber yapıyor mu? Birincisi, peygamberden rivayet edilen ve doğruluğu sabit olan haberler; ikincisi ise, mütevatir haberlerdir. olmayan bir topluluk tarafından rivayet edilen haberlere mütevatir haber denir. Bir haber(hadis)in mütevatir olabilmesi için gerekli şartlar bu tanıma göre şunlardır Bu muğlak ve müphem noktaların başında, kaç kişinin haberinin mütevâtir sayılacağı meselesi gelmektedir. ...üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir kalabalık tarafından rivayet edilmişse buna "mütevatir haber" denir. Mütevatir dışında kalan haber çeşitlerinin hepsine birden "ahad haber" denir. Soru: Peygamber yoluna tâbi olma, mü'minin hayatına nasıl yansır? Cevap: Bilindiği üzere usûlüddin ulemasına göre havass-ı selime, akl-ı selim ve haber-i mütevatir olmak üzere ilme götüren yollar üçtür. Peygamber'e ulaşan haberlere mütevatir haber denir. Bu şekildeki aktarım, sahabe, tabiîn ve etbâu't-tabiîn dönemleri ile sınırlıdır. Buna göre bir haberin mütevatir olması için Nebevi...