İslam İktisat Düşüncesi Tarihi

Cengiz Kallek

İslam İktisat Düşüncesi Tarihi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-04-24
YAZAR Cengiz Kallek
ISBN 6055245559
DOSYA FORMATI 11,71 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi, ilk dönemlerinden itibaren iktisadî olgular, olaylar ve sorunlar üzerine pek çok müstakil kitap yazılan İslâm medeniyetinin iktisat düşüncesi boyutunu aydınlığa kavuşturmak ve bu düşüncenin akımlarını belirlemek suretiyle bir “düşünsel soy kütüğü” çıkarma amacıyla hazırlandı. İslâm iktisat düşüncesinin konumunu ve değerini yadsıyan savların sorgulanmasını da amaçlayan bu çalışma, Sünnî ve Şiî kamu maliyesi yazarlarını tarihdizinsel sırayla ele alarak İslâm iktisat düşüncesinin temel metinlerini inceliyor.Böylece Sünnî ve Şiî ulemanın ortaya koyduğu harâc-emvâl kitaplarını ve bu eserlerde sergilenen iktisadî düşünceyi tadad etmek suretiyle ulemanın ve devlet erkanının “politik ekonomi” hakkındaki tefekkür düzeyini ortaya koymaya çalışıyor. 

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İslam İktisat Düşüncesi Tarihi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İslam İktisat Düşüncesi Tarihi.

...en itibaren iktisadî olgular, olaylar ve sorunlar üzerine pek çok müstakil kitap yazılan İslâm medeniyetinin iktisat düşüncesi boyutunu ... İslam İktisat Düşüncesi Tarihi Harac ve Emval Kitapları ... ... İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi ilk dönemlerinden itibaren iktisadî olgular olaylar ve sorunlar üzerine pek çok müstakil kitap yazılan İslâm medeniyetinin iktisat düşüncesi boyutunu aydınlığa... İslam İktisat Düşüncesi Tarihi Cengiz Kallek Klasik Yayınları 9786055245559 Cengiz Kallek. Ders: İslam İktisat Düşüncesi Geleneği II. Üretim ve Bölüşüm; IV. Bu boşluk iktisadi düşünce tarihi müelliflerinin İslam Aliml ... İslam İktisat Düşüncesi Tarihi Cengiz Kallek ... . Ders: İslam İktisat Düşüncesi Geleneği II. Üretim ve Bölüşüm; IV. Bu boşluk iktisadi düşünce tarihi müelliflerinin İslam Alimlerinin iktisat üzerindeki katkılarını görmezden gelmesi sebebiyle oluşmuştur. 24.75 TL. İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi, ilk dönemlerinden itibaren iktisadî olgular, olaylar ve sorunlar üzerine pek çok müstakil kitap yazılan İslâm medeniyetinin iktisat düşüncesi boyutunu aydınlığa... Tarih kategorisinde yer alan İslam İktisat Düşüncesi Tarihi, birçok otorite tarafından beğenilmiş fakat yeri geldiği zaman da içeriği bakımından eleştirilmiştir. Bizim konumuz ise bu değil. Ömer AÇIKGÖZ** GiRiŞ Islam iktisat düşüncesi, islamın doğuşu ile birlikte ortaya çıkar. Fakat bugüne kadar, Islam iktisat düşünce tarihi üzerine detaylı bir tek kitabımız yoktur. Kitap, 10/16.yüzyıldaki İslam iktisat düşüncesi ve kurumlarının genel bir görüntüsüne yer verilmesinin yansıra, İslam iktisadi düşünce tarihi literatürüne de katkı sağlamaktadır. İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi, ilk dönemlerinden itibaren iktisadî olgular, ...