Antepli Ayni Divanı

Mehmet Arslan

Antepli Ayni Divanı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2004-10-30
YAZAR Mehmet Arslan
ISBN 9756403101
DOSYA FORMATI 6,22 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Divan Edebiyatı'nın son meyvelerini verdiği ondokuzuncu yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Antepli Ayni, devrin "Bab-ı Ali Hocası" olarak "Mümeyyizü'ş-Şu'ara" tayin edilmiştir. "Türkçe Divan, Farsça Divan, Sakiname, Nusretname, Dürrü'n-Nizam, Nazmü'l-Cevahir " adlarında altı eserin sahibi olan Ayni devrin olaylarına yazdığı beşyüzün üzerindeki tarih manzumesi ile de edebiyatımızda Sururi'den sonra en çok tarih manzumesi yazan şair ünvanını almıştır ki gerçekten de Türkçe Divanı'nın yarısından fazlasını tarih manzumeleri işgal etmektedir.Bu önemli şaririn Divan'ını, hayatı ve eserleri üzerindeki geniş bir incelemeyle okuyucuların istifadesine sunuyoruz.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Antepli Ayni Divanı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Antepli Ayni Divanı.

.... 2 Antepli Aynî hakkındaki daha ayrıntılı bilgiler için bkz ... Antepli Ayni Divanı Mehmet Arslan ... . Mehmet Arslan, Antepli Aynî Divanı, Kitabevi Yay. Volume 3/4 Summer 2008. Antepli Aynî Divanı'ndaki Tarih Manzumeleri Üzerine. ZEHİR MACAKOĞLU, Ayşe. Antepli Aynî Dîvânı'nda Toplumsal Hayat, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Social Life in Antepli Aynî's Dîvân, Master Thesis, Ankara, 2017. Antepli Ayni Divanı. Nazm-ül-Cevahir (Cevherler Dizisi; türkçe, arapça, farsça manzum lügat); Nusretna-me; Sakiname (1788-1836 yılları arasında olaylara, inşa edilen yapılara dair tarihler önemli... 1 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Di ... Antepli Ayni Divanı Kitabını Satın Al - Nobel Kitap ... ... 1 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ANTEPLİ AYNÎ DÎVÂNI NDA TOPLUMSAL HAYAT Ayşe ZEHİR MACAKOĞLU Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2017. Antepli Ayni Divanı kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. kitapları ve KİTAPEVİ 2004 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 6 milyon kitap NadirKitap.com'da. Sarayda Fars...