Endülüs Tarihi

Ziya Paşa

Endülüs Tarihi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-10-16
YAZAR Ziya Paşa
ISBN 6050803259
DOSYA FORMATI 7,72 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Endülüs’te İslam hakimiyeti, 711 yılında büyük komutan Tarık bin Ziyad’ın öncülüğündeki Emevî ordusunun İspanya’ya girmesiyle başlar. 800 yıl boyunca; Emevî Valileri, Emevî Emirleri, Emevî Halifeleri, Hammûdîler, Tavâif-i Mülûk, Murâbıtîn, Muvahhidîn ve son olarak Gırnata Benî Ahmer İslam Devleti’nin hüküm sürdüğü bu topraklarda aynı zamanda Muhyiddin ibni Arabî, İbni Rüşd, İbni Bâce, Zerkâli gibi birçok âlim yetişmiştir. Ortaçağ Avrupası’nın hatta dünyanın seyrini değiştiren bu muazzam medeniyet 1492 yılında bütün kütüphaneleri yıkılıp, medeniyeti ayakta tutan bütün kitaplar yakılarak yok edilmiştir.Dönemi içinde özgürlükleri ve meşrutiyeti savunan Batılılaşma yanlısı, yenilikçi, Tanzimat Edebiyatı'nın öncüleri arasında yer alan Ziya Paşa, Endülüs Tarihi isimli kitabını, Müslümanların Endülüs’teki mühim birikimlerinin o ana kadar hiçbir esere konu edilmemesi sebebiyle kaleme almıştır. Ancak bu medeniyete dair yazılı bilgiler Hristiyanlar tarafından yakıldığından ve mevcut kaynaklar iki zıt dinin mensuplarınca yazılmış olduğundan doğru ile yanlışı ayırt etmek de oldukça zorlaşmıştır. Buna rağmen Ziya Paşa bazı tarafsız Avrupalı tarihçilerin verdikleri bilgileri aktarmak ve bu medeniyetin birikimlerinden Osmanlı halkının da istifade edebilmesini sağlamak niyetiyle zamanında 4 cilt olarak basılmış bu eseri hazırlamıştır. Ona göre Endülüs kesinlikle araştırılması gereken, fakat siyaset ve medeniyet açısından uzak kalınmış bir coğrafyadır.Eser yayınladığı dönemde çoğu yazar ve şâirin dikkatini çekmiş, Endülüs Müslümanlarının hem tarihine hem de yüzyıllar boyu süre gelen İslam geleneğinin bir parçası olan ilim, kültür ve medeniyetine ilgiyi canlandırmıştır. Ziya Paşa’nın çeşitli Fransızca ve Arapça tarih kitaplarından derleyerek ve bununla birlikte yaşadığı dönemin edebi zevkini müthiş bir zenginlikle sunarak hazırladığı Endülüs Tarihi, Osmanlı Türkçesi alanında uzman Yasemin Çiçek tarafından meşakkatli bir çalışma neticesinde sadeleştirilerek neşre hazırlanmıştır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Endülüs Tarihi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Endülüs Tarihi.

... ve Gezi Rehberi. Endülüs hakkında bilgi ve gezi rehberi olarak hazırladığım bu yazı, Endülüs tarihi, devleti, haritası, gezilecek yerler ve şehirleri üzerine gezi notları ve bilgiler içeriyor ... Endülüs Tarihi- Küre Yayınları ... . Endülüs zaman diliminde İspanya'da her yerde Müslüman bulunuyordu. Tüm Endülüs tarihi; Vizigotik dönemden Katolik Krallara kadar olan sürenin önemsiz bir kısmı olarak açıklandı. Endülüs tarihi kronolojisi. (İspanya ve Dünya Tarihi ile Mukâyeseli). 714-741 Frank Kralı Karl Martel'in yönetim dönemi. 715-756 Endülüs'te Valiler Dönemi. Mağrib ya da bizdeki tabirle Kuzey Af ... ENDÜLÜS - Alpan Kula | Gezi ve Tarih ... . Endülüs tarihi kronolojisi. (İspanya ve Dünya Tarihi ile Mukâyeseli). 714-741 Frank Kralı Karl Martel'in yönetim dönemi. 715-756 Endülüs'te Valiler Dönemi. Mağrib ya da bizdeki tabirle Kuzey Afrika'ya gelince, İslam-Endülüs tarihi kaynaklarında bu bölge genel olarak Mağrib adıyla anılır. Endülüs olarak adlandırıldığına ben rastlamadım. Endülüs Tarihi. Ana Sayfa. Kitaplar. Tarih. Endülüs sadece bir bölge değil, bir kültürdür. Doğu kültürü Avrupa'ya Endülüs aracılığıyla girmiş ve ardında görkemli eserler bırakmıştır. Endülüs Sanatını Endülüs'ün sahip olduğu siyasi-kültürel dönemlere göre tasnif ederek 4 dönemde ele almak gerekir. Bunlar hakkında ancak edebi-tarihi eserlerden bilgi edinmek mümkündür....