Nef'i

Ebuzziyya Tevfik

Nef'i
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-01-04
YAZAR Ebuzziyya Tevfik
ISBN 6054635276
DOSYA FORMATI 7,54 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

On yedinci yüzyıl Osmanlı şiirinin özge üsluplu şairi Nef’î (1572 ? - 1635), Dîvân’ları (Türkçe, Farsça), Sihâm-ı Kazâ’sı ve Tuhfetü’l-Uşşâk’ı ile bilinir. Nef’î’nin Türk edebiyatında kaside şairi olarak tanınıp sivrilmesi konusunda bütün kaynaklar birleşir. Nef’î’ye ilişkin monografiler, incelemeler, edebiyat tarihleri ve tezkireler onun özgün bir ses şairi olduğunu özellikle vurgularlar. Ebüzziya’nın bu monografisinde de Nef’î’nin Osmanlı şiirine getirdiği yeni ses ve taze söylem, kaside ve gazellerindeki deruni ahenk, ezgi ve tını onun en belirleyici özellikleri olarak karşımıza çıkar. Yine aynı biçimde hayatı rintçe kavrayışın getirdiği söyleyiş kudreti, heybetli eda ve şiir musikisi Nef’i’nin diğer üslup özellikleri olarak belirir. 

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Nef'i i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Nef'i.

...fi'nin çok özel bir yeri var. Hayatı Şiirlerini Nef'î mahlasıyla imzalayan şairin asıl adı Ömer'dir ... Osmanlı sarayında iki garip idam; ipşir paşa ve nef'i ... . 17. Yüzyıl Türk şairlerinden olan Nefi'nin asıl adı Ömer'dir. Erzurum'da doğmasından dolayı, devrin kaynakları Nef'i'den, Erzenü'r-Rumi diye söz etmişlerdir. Nef'i Hayatı Uzun. NEF'İ (1575-1635). Asıl adı Ömer'dir. 17. yüzyıl Divan Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden olan Nef'i, 1572'de Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğdu. Babası, bölgenin eşraflarından Sipahi Mehmet Bey'dir. Nef'î'nin hicivlerini topladığı eserinin adı ... Nef'i Kimdir, Sözleri ve Hayatı (4+ Söz) | SözKimin.com ... . Babası, bölgenin eşraflarından Sipahi Mehmet Bey'dir. Nef'î'nin hicivlerini topladığı eserinin adıdır. Nef'î, eserinde babası dahil sadrazamları, vezirleri, bütün devlet büyüklerini, şairleri, sanatkarları; kısaca devrin ismi duyulmuş bütün ünlü kişilerini hicvetmiştir. Sevgisinde de nefretinde de aşırıya kaçan Nef'i ölçüsüz bir şairdir. Dili ağır ve söz sanatları olan şair çoğunlukla din dışı konuları işler. Hicivlerini topladığı "Siham-ı Kaza" (Kader Okları) en önemli eseridir. Nef'i d. 1572, Hasankale, Erzurum - ö. 1635, İstanbul. Övgüleri ile ikbale eren Nefi, yergileri ile de hayatını kaybetmiştir. Nef'î'nin babası Sipahi Mehmet Bey, dedesi Mirzâ Ali Paşa'dır. Nef'î henüz İstanbul'a gelmeden, babası onu küçük yaşlarda bırakıp Kırım Hanı'nın yanına gitmiş ve hana nedim olmuştur. Zamanın şairlerinden biri buna işaret ederek Nef'î'yi şöylece yerer nef'i / nef'î. Menfaat ile alâkalı, faydacı. Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum - Hasankale'li olup İstanbul'da yaşamış bir şâirin adıdır. Nef'i, Padişah I. Ahmed zamanında Erzurum'dan Istanbul'a gelmiştir. Babası Erzurum eşrafındandır ve Kırım hanının nedimlerindendir. Dönemin Kırım hanı Canıberk Giray... Nef'i Eserleri: -Divan (Türkçe) -Divan (Farsça) -Siham-ı Kaza: Hicivlerinin yer aldığı yapıtıdır. müfdi efendi Tutalım ben diyem ana müselman Vardıkta yarın rûz-ı cezaya İkimiz de çıkarız anda yalan Nef'î. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan Nef'î, hicve olan düşkünlüğünün kurbanı olarak 1635'te idam edilmiştir. Nef'î bu II. grup sanatçılardandır. Nef'î'nin başlıca üç eseri bulunmaktadır. Velhasıl Nef'i, her kasidesine, her gazeline, bir başka orkestra ile girer ve şiiri, çok sesli bir mûsikî haline getirir. Bu tasviye mektubunu Kuyucu Murad'a veren Nef'i, İstanbul'a gönderilmişti. Nefi, 1572 yılında Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Ömer'dir. Erzurum defterdarı olan Gelibolu'lu Müverrih Ali, iş ve bu genç şaire "Nef'i" (nafi, yararlı) mahlasını vermiştir. Babası bölgenin eşraflarından Sipahi Mehmet Bey'dir. Nef'i'nin diğer adı Ömer'dir. Nef'i Erzurum'da genç yaşta şiir yazmaya başlamış ve ilk mahlas olarak da Zarrî (zararlı) ismini seçmiştir. İkinci hikayemiz ise Nef'i ile alâkalı.Nef'i sivri dilli ve sürekli devlet adamlarına hiciv yazan bir şairdir. Nef'i yazdığı hicivler ile yönetici kadrodaki görevlilerin nefretlerini ve öfkelerini üzerine çekmiştir. Nefi Kategori : şairler Yazarlar. NEF'Î (1575-1635). (17. yüzyılda Divân şâirleri) Türk divan şiirinin en büyük ustalarından biri olan Nef'î, Erzurum'un Hasankale bucağında doğdu. Asıl adı Ömer'dir....