Menakıb-ı Abdülkadir GeylaniBehcetü'l Esrar

Şeyh Nureddin Ebu'l Hasan

Menakıb-ı Abdülkadir GeylaniBehcetü'l Esrar
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2013-08-23
YAZAR Şeyh Nureddin Ebu'l Hasan
ISBN
DOSYA FORMATI 4,64 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Muhterem Okuyucu,Elinizdeki kitap, Şeyh Nureddin Ebû'l Hasan tarafından Arapça yazılmış olup, 1816 senesinde Kadiriyyenin Hâlisiyye kolunun kurucusu Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî tarafından ilk defa Türkçeye tercüme edilmiş ve Mustafa Necati Ak tarafından günümüz Türkçesine sadeleştirilmiştir. Bu eser Gavs-ıAzam Abdülkadir Geylâni (K.S.) hazretlerinin bütün menakıbını ve hayatını anlatan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.Asırlardan beri milyonlarca insanın Hidayet-i Rabbaniyeye ermelerine vesile olan ve ruhlarını Allah sevgisiyle tutuşturan bu büyük mürşidin hayatını tamamen anlatmak ne mümkün. Menakıb-ı Geylâniyi okuyanlar, eğer tasavvuf ummanından tatmamışlarsa kitabın bazı yerleri çok ağır gelecektir. Fakat muhterem okurlara inkâra kalkışmamalarını tavsiye ederim. Zira Abdülkadir Geylâni Kutupların Kutbu Bazullahi'l Eşheb’dir. Onun fuyuzatının zamanımıza kadar devam ettiği kabil-i inkâr değildir. Büyük veli daima Şeriat-ı Garray-ı Ahmediyye’yi talim etmiş, müntesiplerine ruhsatlarla değil azimetlerle amel etmelerini tavsiye buyurmuştur. Cenab-ı Hak cümlemizi sıratı müstakim yolcusu olan ve nimetini perverde ettiği kullarının yolunda yürüyenlerden eylesin.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Menakıb-ı Abdülkadir GeylaniBehcetü'l Esrar i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Menakıb-ı Abdülkadir GeylaniBehcetü'l Esrar.

...reddin Ebû'l Hasan tarafından Arapça yazılmış olup ... Menakıb-ı Abdülkadir Geylani Behcetü'l Esrar | KitapAvrupa ... ... Abdülkadir Geylani hazretlerinin dini ve tasavvufi düşünceleri. 10. Aḳīdetü'l-Bâzi'l-eşheb (Behcetü'l-esrâr'ın kenarında). Zira Abdülkadir Geylâni Kutupların Kutbu Bazullahi'l Eşheb'dir. https://www.kitsan.com/Menakib-i-Abdulkadir-Geylani-BEHCETUL-ESRAR,PR-5032.html. Menakıb-ı Abdülkadir Geylani - Behcetü'l Esrar - Şeyh Nureddin Ebu'l Hasan \ Gece İbadeti. Hazret Pîr'in hizmetçilerinden Ebû Abdullah Muhamme ... Menakıb-ı Abdülkadir Geylani : Behcetü'l Esrar ... . Hazret Pîr'in hizmetçilerinden Ebû Abdullah Muhammed... En Ucuz Menakıb-ı Abdülkadir Geylani - Behcetü'l Esr...