Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum

Tarık Özcan

Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2007-03-01
YAZAR Tarık Özcan
ISBN 9756089194
DOSYA FORMATI 7,56 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Tanzimat sonrası Türk şiirinde, yaşanan zihinsel değişime paralel olarak öne çıkan şair figürleri, çok renkli bir albüm oluşturmuştur. Bu renkliliğin ve zenginliğin kaynağını, herkesçe malum, o “medeniyet kriz”inin yol açtığı arayış ve savaşımın arka planında aramak gerekir. “Şair figürü”, bu süreç boyunca edebî toplulukların çok sesli yapısı içinde varlığını keşfetmiş, sesinin kudreti nispetinde de zamanla bir varlık alanı kurma imkânı bulmuştur. Tevfik Fikret bu anlamda Servet-i Fünûn’la birlikte başlayan macerası ve sonrasında, sesinin yankısı dinmeyen, Türk edebiyatının en özel şair figürlerinden biri olmuştur. 18. yüzyıl ile 19. yüzyılın kesişme noktasında, bir mitolojik trajedi kahramanı gibi yaşayan Fikret, gerek işlediği konular gerekse ifade biçimleri açısından da günümüze değin tartışılagelen bir isimdir. Tevfik Fikret üzerine yapılmış çok çeşitli çalışmalar olmasına rağmen, onun yaşadığı kırılmaları ve şiirlerinin trajik durumunu özelde irdeleyen bir çalışma oluşturulmamıştı. Dr. Tarık Özcan’ın hazırladığı ve Manas Yayıncılık tarafından basılan “Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Trajik Durum” adlı kitap, Fikret’in bu yönünü merkeze alarak pergelini şairin diğer özelliklerine doğru da açan, düşündüren bir nitelik taşıyor. Fikrî ve edebî hayatı çizgi dışı bir seyir takip etmiş olan Fikret’in, yaşadığı trajik duruşun analiz edilmesi, onun şiirinin temel izleklerinin ve felsefî arka planının anlaşılması bakımından oldukça önemli. Çünkü Fikret’in şiirlerinde yazara göre; “…etiyle, kanıyla, karanlık ve aydınlık taraflarıyla gerçek insan vardır. Kaos, bu şiirin kaynağıdır ve Fikret’in şiiri kaosun beslediği trajik bir eylemdir.” Elbette bir uç bakış olarak Fikret’in şiiri, bu trajik yönüyle incelenmeli ve değerlendirilmeliydi. Yazarın bilim adamı dikkati ve hassasiyetine, sanatkâr duyarlılığını da eklemleyerek takdim ettiği bu çalışmada Özcan’ın, aynı zamanda bir ruh portresinin de genel hatlarını çizdiğini, şairin gelişim sürecini de okurun gözleri önüne serdiğini görüyoruz. Sadece şiir tahlil etmekle yetinilmeyip Fikret’in şiirin arka planında var olan düşünce ve duygu estetiğini anlama çabası da eseri bu noktada daha önemli kılıyor.Dr. Tarık Özcan trajiği: “insandaki çözümsüz durumları, çıkışsız çatışmaları, kendi sınırlarını aşan durumlar karşısındaki çaresizliğini ve bu çaresizliğin doğurduğu çatışmalar ve çelişkiler” olarak tanımlıyor. Fikret’in yaşadığı çaresizliğin ve çelişkilerinin kaynakları ve bunun şiirlerindeki görünümleri üzerine araştırmacının takip ettiği yol, hem edebî hem de psikolojik metotları iç içe eritiyor. Fikret’in trajiğini çizen şiirlerinde, kelime düzeyine kadar inen bir yorumlama metodunun sergilendiğini, dolayısıyla incelemede sağlıklı bir yaklaşımın ortaya konduğunu görmekteyiz.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum.

... Durumu. Merkez Genel Lokasyonu. Kitap. Çünkü Fikret'in şiirlerinde yazara göre; "…etiyle, kanıyla, karanlık ve aydınlık taraflarıyla gerçek insan vardır ... Docx " Tevfik Fikret in Iirlerinde Trajik Durum " ... . İkinci bölüm, "Tevfik Fikret'in Hayatındaki Trajik Durum" adını taşıyor. Volume 6/3 Summer 2011. Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'in Şiirlerinde Ütopya. Fakat hayaller ile gerçekler arasındaki çatışma, bireyin fiziksel durumunu trajik bir biçimde belirler. Tevfik Fikret'in şiirlerinde trajik durum. Batı Şiiri ve Tevfik Fikret. 15. Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Fikir ve His. 17. fiyat. ÖZCAN, Tarık (2007), Tevfik F ... Tevfik Fikret'in 'Şermin'den Önceki Şiirlerinde Çocuk... | SalakFilozof ... . Tevfik Fikret'in şiirlerinde trajik durum. Batı Şiiri ve Tevfik Fikret. 15. Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Fikir ve His. 17. fiyat. ÖZCAN, Tarık (2007), Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum, Manas Yayınları, Elazığ. PARLATIR, İsmail (1995), Tevfik Fikret, Akçağ Yayınları, Ankara Tevfik Fikret (2005), Rübabı Şikeste, Haz. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. Tevfik Fikret. sıklıkla işaret edilir ve bu durum çoğu zaman da eleştirilir. Uşaklıgil'in metinleri, bireylerin hem kendileriyle hem de toplumla olan trajik ilişkisini... Ancak Tevfik Fikret, bireysel temalı şiirlerinin yanı sıra sosyal içerikli şiirler de yazmıştır. ÖZCAN, Tarık (2007), Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum, Manas Yayın- ları, Elazığ. 19556. Soner Akpınar. Tevfik Fikret'in Şiirlerinde "Titreme" İmgesi. 02.04.2015. Türkbilig. 2883. Fatih Arslan. Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum (tanıtma). 05.02.200...