NATO Ortaklıkları ve TürkiyeBarış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyoloğu, İstanbul İşbirliği Girişimi

Tarık Oğuzlu

NATO Ortaklıkları ve TürkiyeBarış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyoloğu, İstanbul İşbirliği Girişimi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2013-08-01
YAZAR Tarık Oğuzlu
ISBN 6053993063
DOSYA FORMATI 6,22 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Güvenlik Çalışmaları Serisinin Prof. Dr. Tarık Oğuzlu tarafından hazırlanan elinizdeki beşinci kitabı, NATO’nun Soğuk Savaş sonrası dönüşümü ve yakın çevresini dönüştürme çabasında öne çıkan ortaklık politikası ve işbirliği girişimlerini ele alıyor. Bu kapsamda NATO tarafından oluşturulan Barış için Ortaklık, Akdeniz Diyalogu ve İstanbul İşbirliği Girişimi, tarihsel gelişim süreçleri içerisinde analiz ediliyor. Bu girişimlerin hangi kavramsal ve kuramsal çerçevede anlaşılması gerektiğine dair kapsamlı bir tartışma sunan yazar, bu çabalara hayat veren tarihsel ve jeopolitik olayları da mercek altına alıyor. NATO’nun küreselleşmesi bağlamında İttifak üyesi ülkelerin İttifak dışındaki ülkelerle ne tür işbirlikleri içine girdiğini tartışan Prof. Oğuzlu, bu süreçte Merkezî ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Akdeniz ve Orta Doğu bölgelerinin artan önemine işaret ediyor. Çalışma aynı zamanda, İttifak’ın önemli üyelerinden olan Türkiye’nin NATO’nun bu bölgesel girişimlere yönelik tutumunu da detaylı bir şekilde inceliyor. Bahsi geçen bölgelere coğrafi yakınlığı ve dış politikasının üzerine oturduğu temel dinamikler ışığında Türkiye’nin bu süreçte ne tür roller oynadığı da kitabın ele aldığı konular arasında.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz NATO Ortaklıkları ve TürkiyeBarış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyoloğu, İstanbul İşbirliği Girişimi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap NATO Ortaklıkları ve TürkiyeBarış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyoloğu, İstanbul İşbirliği Girişimi.

...stanbul İşbirliği Girişimi 29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türkiye ve NATO'nun Bölgesel Girişimleri 43 Sonuç 45 Kaynakça ... Nato Ortaklıkları ve Türkiye: Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu... ... . ...politikasının üzerine oturduğu temel dinamikler ışığında Türkiye'nin bu süreçte ne tür roller oynadığı da kitabın ele aldığı konular aras. Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyoloğu, İstanbul İşbirliği Girişimi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Bu kapsamda NATO tarafından oluşturulan Barış için Ortaklık, Akdeniz Diyalogu ve İstanbul İşbirliği Girişim ... Nato Ortaklıkları ve Türkiye: Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu... ... . Bu kapsamda NATO tarafından oluşturulan Barış için Ortaklık, Akdeniz Diyalogu ve İstanbul İşbirliği Girişimi, tarihsel gelişim süreçler...