Küresel Pazarlama

Muhittin Karabulut

Küresel Pazarlama
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-01-07
YAZAR Muhittin Karabulut
ISBN 6059524063
DOSYA FORMATI 4,28 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bilinen rakamlarla yaklaşık iki asırdır, 1830'lardan beri, Türkiye dış ticareti açık veriyor. Bunun bir anlamı da ulusal gelirden, bu süre içinde, başka ülkelere kaynak aktarmışız! İhracatımızın, yaklaşık, 2/3'ü ithal ürünlerden kaynaklanıyor. Rekabetçi teknolojik düzeyi yüksek ürünlerin endüstriyel ürünler ihracatı içindeki payı, yaklaşık, %5'ler düzeyindedir. İhraç edilen ürünlerin kat ettiği mesafe, gerilemeye başlamıştır. Dünya Ekonomik Formu verilerine göre, küresel rekabet edebilirlik endeksinde 45. sıradayız. Katma değeri yüksek rekabetçi ürünleri yeterince üretip ihraç edemiyoruz. Küresel pazarlarda, asimetrik bir rekabetle karşı karşıyayız. Bu, biraz da çekirdek uzmanlık, mikro ve makro ARGE bütçelerinin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bunları vb., bilmeyenin olmadığını da düşünmüyoruz. Sıra çözüme ve bu çözümü sağlayabilecek vizyon, amaç monopolizasyonu ve stratejik niyetle mali ve beşeri kaynak ayırmaya gelince, işte, bunu, yeterince, yapamıyoruz. En azından, biz, son otuz yıldan beri, iç ve dış pazarda asimetrik bir rekabetle karşı karşıya olduğumuzu yazıp anlatmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyanın olduğunu da sanmıyoruz. Temel de mezar taşına yazdırmış: “Hastayum dedum, inanmadunuz, hastayum dedum, inanmadunuz, ne oldi?” Öldi! Küreselleşme, dünyanın Romalılaştırılması olarak nitelendirilebilir. “Roma'da Romalı olmak” yerine, dünya Roma haline getirilebilirse, herkes Romalı olur. Nitekim 26 ülkede 6500 genç üzerinde yapılan bir araştırmada, bu kişilerin, aynı ürünleri aynı nedenlerle tükettikleri görülüyor. Bir tür “paralel tüketim ve yaşam” söz konusu olmaktadır. Küresel pazarlama, ulusal duyarlılıkların düşük olduğu, pazarlama bileşenleri (ürün, fiyat, dağıtım ve pazarlama iletişimi) stratejilerinin merkezi olarak belirlendiği bir pazarda geçerli olabilmektedir. Bu nedenle reklam, geleneksel medya, sosyal medya, turizm vb. ulusal duyarlılıkların azaltılmasına girişilmektedir! Dünya'da fert başına ortalama “gelir” 1000'li yıllarda 400 dolarmış. Yani o yıllarda, dünya ortalaması düzeyinde gelire sahipmişiz! Dünya Bankası verilerine göre, 2015'te, 195 ülkenin ortalama ulusal geliri, fert başına, 10.000 dolardır. Türkiye'nin fert başına ulusal geliri de dünya ortalaması düzeyinde ve yaklaşık 10.000 dolardır! Bu bin yıllık yolculukta, “az gitmişiz, uz gitmişiz, dere tepe düz gitmişiz” ve aynı gelir seviyesini korumuşuz! “İstikrar” dediğin, böyle olur! Bu sürede, bazıları, bizi, beşe katlamış! 2050 yılı dünyası, nasıl bir dünya olacak? Bilen ve anlatan var mı? Doğan çocukların kulağına ezan okunup ad konulurken, 2050 yıllarından ve bugün edinilen borçları ödemesi gerektiğinden söz edilmeli! Rahmetli Barış Manço'nun şarkısındaki gibi, “Sarı Çizmeli Memet ağalarına/Hanım ağalarına,” bu hesabı/borçları, yarın ödeyecekleri de hatırlatılmalıdır! Ne demişler? “Adam olacak çocuk, bezinden belli olur!” Söz, “bezden” açılmışken, Brezilya çocuk bezi pazarında, iki küresel marka, üç yıl süreyle fiyat rekabetine girişip fiyatları 2/3 oranında düşürmüş ve yerli rakiplerini pazardan silmişler ve uğradıkları kayıpları da başka ülkelerden sağladıkları kârlarla karşılamışlar! İşte, otuz yıldır, anlatmak istediğimiz de bu asimetrik rekabet ve portföy yaklaşımı! KÜRESEL PAZARLAMA, bize, küreselleşmenin “yanlış anlatıldığı” gerçeğinden hareketle sizlere, bir ders kitabından öte, “işin” eğrisini değil, olabildiğince, doğrusunu anlatmaya çalışıyor! Yararlı olması dileğiyle…

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Küresel Pazarlama i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Küresel Pazarlama.

...resel Pazarlama özellikleri ve markaları en uygun fiyatları ile GittiGidiyor'da ... Küresel Pazarlama | bkmkitap.com ... . küresel pazarlama. aramanızda 64 adet ürün bulundu. Akıllı Sıralama. Küresel pazarlama: temel kavramlar ve kapsamı. *Küresel Pazarlama: Yerel pazarlamadan başlayan sürecin diğer ucunda, küresel pazarlama bulunmaktadIr. Küresel pazarlamada pazarlama faaliyeti dünya çapında yürütülmektedir. Basitçe ifade etmek gerekirse, küresel pazarlama doğrudan veya dolaylı olarak hepimizi etkilemektedir. Küresel Pazarlama kitabı, Türkçe çevirisi ile eğitim ve iş dünya-sında k ... Küresel Pazarlama 2012 ... . Küresel Pazarlama kitabı, Türkçe çevirisi ile eğitim ve iş dünya-sında küresel pazarlama alanında çalışanlara zengin içeriği saye-sinde temel kaynak kitap olarak önerilebilecek niteliktedir. GLOBAL (KÜRESEL) PAZARLAMA Küreselleşme olgusu, 2000'li yıllarda olduğumuz bu günlerde daha da hızlanmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da dünyadaki rekabet unsurları değişmiştir. Muhittin Karabulut. Bilinen rakamlarla yaklaşık iki asırdır, 1830'lardan beri, Türkiye dış ticareti açık veriyor. Bunun bir anlamı da ulusal gelirden, bu süre içinde, başka ülkelere kaynak aktarmışız! Küresel işletmeler pazarlama faaliyetlerini bütünleşik olarak düzenlemeyi ve küresel pazarda uygulayabilmeli dolayısıyla tüm pazarda sinerji yaratarak eşgüdüm sağlayabilmelidir. Küresel pazarlama kavramı uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmıştır. AET- çokuluslu şirketlerin ortaya çıkmasını sağlamış ve pazarlama faaliyetleri artmıştır. 1. ünite - küresel pazarlama: temel kavramlar ve kapsamı. Hayatın bir parçası haline gelen küreselleşme sonucu küresel ve yerel markayı birlikte görme imkanına sahip durumdayız. Küresel pazarlama kavramıda bu değişimlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Küreselleşme, işletmeler için yeni pazar, yeni müşteri, yeni rakip, yeni kültür gibi değişimleri içermekteydi. 4 KÜRESEL PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ Bilgi ve bilginin kullanımıyla biçimlenen yeni ekonomik ortamda, işletme ve pazarlama stratejilerinde de değişiklikler olmuştur. aof.sorular.net Küresel Pazarlama Küresel Pazarlama Ara 11. Deneme Sınavı. Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Pazarlama. B. Yeni Teknolojilerin Kullanımı. Halit Ayarcı'nın hevesi, iş bitiriciliği ve pazarlama kabiliyeti sizi bile bir an bu enstitünün gerekliliğine inandırıyor. Küresel kapitalizm bu pazarlama karakterlerine ihtiyaç duyuyor ve onları üretiyor..." Ünite 1 yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya geçiş süreci. Pazarlama faaliyetleri hangi boyutta yapılırsa yapılsın, analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşur. John Keegan. Küresel Pazarlama, küreselleşme olgusunun günümüzdeki boyutlarıyla oluşturduğu yoğun rekabet ortamında, firmaların küresel pazarlarda uygulayabilecekleri pazarlama karmasını... Küresel pazarlama vize ders notları. Ünite 1. Küresel pazarlama faaliyetlerinin başarısı için farklı tüketici gruplarına doğru ürün ve hizmetleri geliştirip hız...