Grek Seyyahı Priskos'a Göre Avrupa Hunları

Ali Ahmetbeyoğlu

Grek Seyyahı Priskos'a Göre Avrupa Hunları
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 1995-12-30
YAZAR Ali Ahmetbeyoğlu
ISBN 9754980969
DOSYA FORMATI 5,78 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Giriş bölümünde, çalışmamızın mevzuunu meydana getiren Avrupa Hunları'nın, başlangıçtan sonuna kadar siyâsî tarihlerinin kısaca bir özetini yaptık. Priskos'un hayatı ve bunun içerisinde eseri hakkında bilgiler sunduktan sonra, metnin tercümesini verdik. Sonuç kısmında ise, eseri, Türk Tarihi için arzettiği ehemmiyet ve kıymet bakımından değerlendirmeye tâbi tuttuk. Böyle bir konuda ilk defa yaptığımız bir çalışma olduğu dikkate alınarak, hatâ ve tabiî sayılacak noksanlıklarımızın mazur görüleceğini ümid ederiz.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Grek Seyyahı Priskos'a Göre Avrupa Hunları i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Grek Seyyahı Priskos'a Göre Avrupa Hunları.

...kos'un gezilerinde gözlemlediği V. Asra göre Avrupa Hunları, C ... Grek Seyyahı Priskos'a Göre Avrupa Hunları %15 İndirimli Ali... ... . Müller'in binbir zorlukla ve titiz bir çalışmasıyla ortaya koyulan bu eser, Lâtince ve Grekçe olarak neşredilmiştir. Giriş bölümünde çalışmamızın mevzuunu meydana getiren Avrupa Hunları'nın başlangıçtan sonuna kadar siyâsî tarihlerinin kısaca bir özetini yaptık. Priskos'un hayatı ve bunun içerisinde eseri hakkında... Grek Seyyâhı Priskos'un gezilerinde gözlemlediği V. Asra g ... Attila'nın Sarayı'nda Bir Romalı Grek Seyyahı Priskos'a Göre Avrupa... ... ... Grek Seyyâhı Priskos'un gezilerinde gözlemlediği V. Asra göre Avrupa Hunları, C. Müller'in binbir zorlukla ve titiz bir çalışmasıyla ortaya koyulan bu eser, Lâtince ve Grekçe olarak neşredilmiştir. Ali Ahmetbeyoğlu. Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)'a Göre Avrupa Hunları. TDAV Yayınları No: 136. İstanbul: Türk Dünyası Araștırmaları Vak...