Adalet Tutkusu Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular

Robert C. Solomon

Adalet Tutkusu Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2004-10-20
YAZAR Robert C. Solomon
ISBN 975539401X
DOSYA FORMATI 4,6 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Adaletin ne olduğu, kim tarafından ve nasıl tesis edileceği konusu neredeyse uygarlık tarihi kadar eski bir konudur. Bireylerin ve kurumların adaletin çerçevesinin çizilmesinde ve tesisinde nerede durdukları hukukun temel alanını oluşturur. Robert C. Solomon, Adalet Tutkusu'nda adalete yeni bir yaklaşım getirirken Platon, Kant, Rousseau, Hobbes, Locke, Nietzsche gibi fel­sefecilere yeni bir gözle bakıyor; VValzer, Ravvls, Maclntyre ve Nozick gibi çağdaş düşünürlerle de tartışıyor. Bu filozof ve düşünürleri tanı­mayanların da rahatlıkla izleyebileceği tartışma belli bir amaca yönelik: Adalet, yalnızca rasyonel akılla, kurumlarla, devletle sağlanabilecek soyut bir düşünce modeli ya da toplum sistemi değildir; adalet, birey­lerin duyguları ve yaşantılarıyla edindikleri adalet duygusunun da artık devreye girmesiyle sağlanabilecektir. Adaleti insanın kötülüğüne engel olmak anlamında ve insana rağmen var olan bir kavram olarak savunmanın umarsızlığını hatırlatıyor bu kitap bize. Günümüzde adaleti devletin, siyasi yapıların uhdesine veren düşünüş tarzımızın inkarcılığını, bunun tarihe yaptığı haksızlığı, insanı tanımaktan uzak oluşunu anlatıyor. Adaletin duygularımızda temellenebileceğini savunurken esas olarak içimize sesleniyor. Adaleti sağlayan son sığınağın insandaki duygular olduğunu savunurken duyguyu aklın karşısına koyanlara da itiraz ediyor. Adaletin bir kurtuluş vaadi değil, en sıradan haliyle insani bir şekilde yaşamak olduğunu ve tarih boyunca bu insaniliğin izinin sürülebileceğini gösteriyor. Adalet Tutkusu, yazarının da söylediği gibi biraz huysuz bir savunma. Etik tartışmaları tükenmek gibi bir iddiası i ise hiç yok. Ama belki tüm etik tartışmalarına hayatiyet m kazandıracak; ahlâkı, adaleti gündelik hayatımıza taşı-W masıyla, daha doğrusu doğallaştırmasıyla tartışmalara temel katkılar yapacak nitelikte. Evrensel bir konuda etkileyici ve anlaşılır bir kitap, içinde bulunduğumuz yüzyılda hiçbir konu düşünürler için adalet kadar çekici olmamıştır. Ancak yalnızca birkaçı bu konuyu Robert C. Solomon kadar kapsamlı ya da akılcı bir tarzda irdelemiştir. Okuru düşünmeye zorlayan ve hiçbir zaman kestirme yola sapmayan bir inceleme. - Roger Harris-

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Adalet Tutkusu Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Adalet Tutkusu Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular.

...6 s. ; 20 cm.ISBN: 975539401X.Subject(s): Toplumsal adalet -- Toplumsal ahlâk ... Aydınlanmacılık ve Adalet Kuramının Dünyevileştirilmesi - Toplum ... . Bir toplumda birleştirici ve bütünleştirici etkenler arasında adalet en önemli yerde durmaktadır. Adaletin sağlanmadığı bir toplumda yaşayan insanlardaki duygular şu şekildedir Çokkültürlülük ve sosyal adalet: "Öteki" ile barış içinde birlikte yaşamak/ Yazar:: Balı, Ali Şafak Baskı/Yayın Bilgisi: (2001). İslam'da sosyal adalet=El-adaletü'l-İctimaiyyetü fi'l-İslam/ Yazar:: Ku ... Adalet Tutkusu : Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki... ... . İslam'da sosyal adalet=El-adaletü'l-İctimaiyyetü fi'l-İslam/ Yazar:: Kutub... İnşaat Hukukunda Sözleşme Adaleti. 17. fiyat. İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Temeli ve Kökenleri. 2. Öyleyse bu iyiliklerin gelişimi toplumun temel üstünlüğü olduğu için, mülklerinin el değiştirebilirliği de, nadirliği ile birlikte, toplumun önündeki başlıca engeldir. Adaletin kökeni mülkiyetin kökenini açıklar. 'Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular' alt başlıklı kitap, adından Solomon'un yola çıktığı nokta da, adaletin yardımseverlikten, etiğin duygudan, aklın tutkudan ayrıldığı yer. Oysa onun toplum sözleşmesi ne ilahi egemenlik ne de doğal hukuk fikrine dayalı bir sözleşmedir.[1] Toplum sözleşmesi ve daha da özelde doğal hukuk kavramını eleştirir. Adalet toplumun oksijenidir; adalet olmazsa toplum nefes alamaz, gelişemez. Toplumsal düzeninin işleyişinde en temel unsur, bağımsız ve tarafsız bir adalet sistemidir. Parça Tesirli ("Altay Öktem") OĞUZ ÖZDEM 22. Adalet Tutkusu - Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular ("Robert Solomon") EZGİ YAZICI 24. Ökçesiz, H. (2008). Hukuk ve Adalet Üstüne Duygular. Doğu Batı. İstanbul: YKY. Solomon, R. C. (2004). Adalet Tutkusu: Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki. ...doğası ile temeli" ve "adalet" ile "hak" ekseninde sıralanmaktadır. derecede büyük işler başaracağı duygusuna kapıldığını dile getirmektedir. Toplum Sözleşmesinin hükümetin rolünü ve görevlerini... Alış-Veriş Listeme Ekle. Adalet Tutkusu Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular. Adalet Tut...