Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (Ciltli)

Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (Ciltli)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2013-09-04
YAZAR
ISBN 6055245160
DOSYA FORMATI 12,89 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

1. CiltTakdim ve Teşekkür VIIÖnsöz IXGiriş Râşid Mehmed Efendi XVMetin Fihristi XXXVTârîhi Raşid Metni 16372. CiltMetin Fihristi VITârîhi Raşid Metni 638-12983. CiltGiriş - Küçük Çelebizade İsmaîl Âsım Efendi VIIMetin Fihristi XIXTârîhi Çelebizâde Metni 1299-1629Dizin 1630-1954XV. yüzyılda daha ziyade şifahî kaynaklara dayalı menâkıbnâme ve destanlarla başlayan Osmanlı tarihçiliği, II. Murad ve II. Mehmed devirlerinde gazânâme, takvim, anonim Tevârîhi Âli Osman ve şehnâme türü eserlerle devam etmiş, ilk standart örneklerini ise II. Bayezid’in saltanatı döneminde vermiştir. Gerçekten bu dönemde bir yandan geleneksel gazânâme ve anonim Osmanlı tarihleri meydana getirilirken, diğer yandan da bu padişahın şifahî emriyle ilk umumi Osmanlı tarihleri kaleme alınmıştır.Geleneksel gazânâme (gazavâtnâme) türü, Yavuz Sultan Selim’in saltanatı zamanında daha ziyade “Selimnâme”, bunun oğlu ve halefi Kanuni Sultan Süleyman zamanında ise “Süleymannâme” adları altında devam ederken, Fatih döneminde Osmanlı tarihini İslâm tarihinin uzantısı olarak gören Şükrullah’ın yazdığı Behcetü’t-tevârîh istisna tutulursa asıl büyük dünya ve genel Osmanlı tarihlerinin XVI. yüzyıl sonlarından itibaren telif edildiği söylenebilir.Yarı resmî devlet veya daha doğru bir ifadeyle süslü ve minyatürlü saray tarihçiliği olan şehnâmenüvîsliğin Fatih döneminde ortaya çıktığı, fakat asıl kalıcı ve güzel örneklerini XVI. yüzyıl sonlarından itibaren verdiği, XVII. yüzyıldan sonra ise kaybolmaya başladığı malumdur.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (Ciltli) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (Ciltli).

...ve cildi) yayınlamayı uygun... Tarih i Raşid ve Zeyli Raşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi 3 Cilt Takım Ciltli Kağıt Kapak - 1 Ocak 2013 ... Tarih İ Raşid ve Zeyli Raşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail... ... . ...(kronikleri) arasında müstesna bir yere sahip olan Mehmed Raşid in ( ) Târîh-i Râşid i ve Küçük Çelebizâde İsmail Âsım Efendi nin ( ) ona yaptığı zeyli (ilave cildi) yayınlamayı uygun gördük. ...Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi 3 Cilt Takım Ciltli. CiltMetin FihristiVITârîhi Rasid Metni638-12983. devam ederken, Fatih döneminde Osmanli tarihini Islâm tarihinin uzantisi... ...Çelebizade İsmail Asım ... Târîh-i Râşid ve Zeyli 3 Cilt TAKIM - CİLTLİ Râşid Mehmed... ... . CiltMetin FihristiVITârîhi Rasid Metni638-12983. devam ederken, Fatih döneminde Osmanli tarihini Islâm tarihinin uzantisi... ...Çelebizade İsmail Asım Efendi 3 Cilt Takım Ciltli Raşid Mehmed Efendi -Çelebizade İsmail Asım Efendi. ve 1722 Çelebizade zeyliyle birlikte 1729 yılına kadar devam eden bir dönemin tarihidir. ...ve 1722 (Çelebizâde zeyliyle birlikte 1729) yılına kadar devam eden bir dönemin tarihidir. Raşid ve Zeyli 3 Cilt Karton Kapak Klasik Yayınları Raşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi. ...İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (Ciltli) kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. Râşid Mehmed Efendi kitapları ve Klasik Yayınları 2013 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 7 milyon kitap... ...başlayan ve 1722 Çelebizade zeyliyle birlikte 1729 yılına kadar devam eden bir dönemin tarihidir. davranan Raşid Mehmed Efendinin eserini şüphesiz objektif bir kaynak olarak görmek doğru olmaz. Metin Fihristi VI. Târîhi Raşid Metni 638-1298. 3. Cilt. Giriş - Küçük Çelebizade İsmaîl Âsım Efendi VII. Metin Fihristi XIX. Yazar: Çelebizade İsmail Asım Efendi , Raşid Mehmed Efendi. Tarih-i Raşid ve Zeyli. 0/5 - 0 Kişi Yorum Yap. O zaman Raşid Mehmed Efendinin ilk baskıda birinci ikinci baskıda ise ilk iki cildinin... or download with email. Tarih- i Raşid ve Zeyli. (1670-1735) Târîh-i Râşid'i ve Küçük Çelebizâde İsmail Âsım Efendi'nin (1685- 1760) ona yaptığı zeyli (ilave cildi) yayınlamayı uygun gördük. Tarih-i Raşid ve Zeyli Raşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (Ciltli) Klasik Yayınları Târîhi Raşid Metni 638-1298. 3. Cilt. Giriş - Küçük Çelebizade İsmaîl Âsım Efendi VII. Ana sayfa/İnanç Kitapları/Müslümanlık/Tarih-i Raşid ve Zeyli (3 Kitap) - Raşid Mehmed Efendi-Çelebizade İsmail Asım Efendi. ...(Ciltli) - KolektifRaşid Mehmed Efendi -Çelebizade İsmail Asım Efendi. Şükrullahın azil Raşid ve Vekyinamesini yer da devlet Tarihi. tarihini Tarih...