Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (K.Kapak)

Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (K.Kapak)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2013-09-04
YAZAR
ISBN 6055245122
DOSYA FORMATI 5,76 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

1. CiltTakdim ve Teşekkür VIIÖnsöz IXGiriş Râşid Mehmed Efendi XVMetin Fihristi XXXVTârîhi Raşid Metni 16372. CiltMetin Fihristi VITârîhi Raşid Metni 638-12983. CiltGiriş - Küçük Çelebizade İsmaîl Âsım Efendi VIIMetin Fihristi XIXTârîhi Çelebizâde Metni 1299-1629Dizin 1630-1954XV. yüzyılda daha ziyade şifahî kaynaklara dayalı menâkıbnâme ve destanlarla başlayan Osmanlı tarihçiliği, II. Murad ve II. Mehmed devirlerinde gazânâme, takvim, anonim Tevârîhi Âli Osman ve şehnâme türü eserlerle devam etmiş, ilk standart örneklerini ise II. Bayezid’in saltanatı döneminde vermiştir. Gerçekten bu dönemde bir yandan geleneksel gazânâme ve anonim Osmanlı tarihleri meydana getirilirken, diğer yandan da bu padişahın şifahî emriyle ilk umumi Osmanlı tarihleri kaleme alınmıştır.Geleneksel gazânâme (gazavâtnâme) türü, Yavuz Sultan Selim’in saltanatı zamanında daha ziyade “Selimnâme”, bunun oğlu ve halefi Kanuni Sultan Süleyman zamanında ise “Süleymannâme” adları altında devam ederken, Fatih döneminde Osmanlı tarihini İslâm tarihinin uzantısı olarak gören Şükrullah’ın yazdığı Behcetü’t-tevârîh istisna tutulursa asıl büyük dünya ve genel Osmanlı tarihlerinin XVI. yüzyıl sonlarından itibaren telif edildiği söylenebilir.Yarı resmî devlet veya daha doğru bir ifadeyle süslü ve minyatürlü saray tarihçiliği olan şehnâmenüvîsliğin Fatih döneminde ortaya çıktığı, fakat asıl kalıcı ve güzel örneklerini XVI. yüzyıl sonlarından itibaren verdiği, XVII. yüzyıldan sonra ise kaybolmaya başladığı malumdur.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (K.Kapak) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (K.Kapak).

... i Raşid... ...Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (K ... Müptelası Olacaksınız / Tarih-i Raşid ve Zeyli Raşid Mehmed Efendi... ... .Kapak) kitabını okumak ister misiniz? Türk-Osmanlı kategorisinde kendisine yer bulan Tarih-i Raşid ve Zeyli Raşid Mehmed Efendi... Tarih i Raşid ve Zeyli Raşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi 3 Cilt Takım K.Kapa. Yayınevi. ...Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (Ciltli) (6055245160). 1. Cilt Takdim ve Teşekkür VIIÖnsöz IXGiriş Râşid Mehmed Efendi X ... Târîh - İ Râşid ve Zeyli 3 Cilt TAKIM Râşid Mehmed Efendi ... . 1. Cilt Takdim ve Teşekkür VIIÖnsöz IXGiriş Râşid Mehmed Efendi XV Metin Fihristi XXXVTârîhi Raşid Metni 16372. Naima Tarihi gibi ilk Türk matbaasında 1153 yılında üç cilt 1282 yılında da beş cilt halinde iki defa basılıp yayımlanmakla Tarihi Raşid çok okunan ve kullanılan kaynaklar arasında yer almıştır....