Ahlak-ı Alai (Günümüz Türkçesiyle)

Kınalızade Ali Efendi

Ahlak-ı Alai (Günümüz Türkçesiyle)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-01-02
YAZAR Kınalızade Ali Efendi
ISBN 6057570246
DOSYA FORMATI 12,89 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Büyük Osmanlı âlimi, düşünürü ve kadısı Kınalızâde Ali Çelebi’nin (ö. 1559) kaleme aldığı Ahlâk-ı Alâî, İslam ahlâk düşüncesi tarihinde önemli bir yer işgal etmektedir. Eser aslında temelleri İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk’ıyla atılan, Nasîreddin Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’si ile felsefi anlamda olgunlaşan, Celaleddin Devvânî’nin Ahlâk-ı Celâlî’si ile işraki bir boyut kazanan ahlâk felsefesi yapma ve yazma sürecinin dördüncü önemli halkasıdır. Tehzîbü’l-Ahlâk’ın Arapça yazılmasına karşılık Ahlâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî Farsça yazılmıştır. Her iki dilde de eser verebilme istidadı olan Kınalızâde, özellikle Türkçe bir ahlâk kitabı yazılmasının özlemini çekmiş ve Ahlâk-ı Alâî’yi telif ederek Osmanlı’nın ihtişamına yakışır bir Türkçe ahlâk felsefesi eserini Türkçe okuyan insanların istifadesine sunmuştur.Ahlâk-ı Alâî, klasik ahlâk kitaplarında takip edilen sıraya uygun olarak üç ana bölümden oluşur. Bunlar; ahlâk eğitimini inceleyen “Ahlâk İlmi”, ev idaresinden bahseden “İlm-i Tedbîrü’l-Menzil” ve devlet yönetimi ve siyaset felsefesiyle ilgili olan “İlm-i Tedbîrü’l-Medine” bölümleridir. Sonuç konumundaki “Hatime” bölümünde Eflatun, Aristoteles, Gucduvânî ve Mevlana Celaleddin’in vasiyetleri yer almaktadır. Bu eser, andığımız diğer üç örneğin muhteva ve özünü taşımasının yanında, edebî letafeti, hikâye ve örneklerle öğrenimi kolaylaştırması, yazarının nefis hastalıklarının tedavisini Gazzâlî’nin İhyâ’sından aldığı malzemeyi yeniden harmanlayarak işlemesi ve sevgi bahsini Molla Câmî’den yaptığı iktibaslar yanında kendi özgün donanımıyla yeniden inşa etmesiyle ahlâk düşüncesine özel katkıda bulunmuştur. Kınalızâde, eserinde yer yer Tûsî’nin görüşlerine itiraz etmiş ve özgün açıklamalar yapmıştır. İçki içme adabına eserinde yer vermemesi, kız çocuklarının okutulmasını savunması ve tasavvufta bir eğitim yöntemi olarak zühdü kabul etmesi bunlar arasında sayılabilir. Ahlâk-ı Alâî’nin literatüre katkısını daha çok siyaset felsefesi konusunda görmekteyiz. Siyasetçi-asker ilişkisi ve yöneticilerin sahip olmaları gereken niteliklere dair örneklendirilmiş düşünce ve önerileri günümüz siyaset bilim ve felsefesine de ışık tutar niteliktedir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Ahlak-ı Alai (Günümüz Türkçesiyle) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Ahlak-ı Alai (Günümüz Türkçesiyle).

...762. Ahlak ı Alai Günümüz Türkçesiyle ... Ahlak-ı Alai ... . Fecr Yayınları. Yazarın Diğer Kitapları. %20. Ahlakı Alai. Kınalızade Ali Çelebi. Fecr Yayınları. ahlak-ı alai. 1. #485938. kınalızâde ali efendi, ahlâk-ı alâî, bulak 1248; kınalızâde, tezkire, ıı, 652-691; osmanlı müellifleri, ı, 400-401; ııı, 61; bursalı mehmed tâhir, ahlâk kitaplarımız, istanbul 1939, s... Bu eserleri arasında en önemlisi ve belki de ona asıl şöhretini kazandıran eseri Ahlâk-ı Alâî'dir. Lâkin günümüz insanının bu tür kon ... Ahlak I Alai Günümüz Türkçesiyle - ePttAVM ... . Lâkin günümüz insanının bu tür konulara uzak olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak evvelâ "amelî... 37.10 TL. Farsça kaleme alınan diğer 16. yüzyıl ahlâk kitapları arasında Türkçe yazılmasıyla öne çıkan Kınalızâde'nin Ahlâk-ı Alâî'si, hem din felsefe hem de İslâm toplumlarındaki siyaset ahlâk... Ahlak-ı Alai, adalet kavramının bu topraklarda maddi değil öze ilişkin bir kavram olduğunun klasik döneme ait bir işaretidir ve tüm erken-modern ve modern siyasi literatürümüze öncülük etmiştir. Alış-Veriş Listeme Ekle. Ahlak-ı Alai (Günümüz Türkçesiyle). Ahlâk-ı Alâî klasik ahlâk kitaplarında takip edilen sıraya uygun olarak üç ana bölümden oluşur. Ahlak-ı Alai Kısa Özet. Siyasetçi-asker ilişkisi ve yöneticilerin sahip olmaları gereken niteliklere dair örneklendirilmiş düşünce ve önerileri günümüz siyaset bilim ve felsefesine de ışık tutar niteliktedir. Ahlak-ı Alai. Fecr Yayınları. Siyasetçi-asker ilişkisi ve yöneticilerin sahip olmaları gereken niteliklere dair örneklendirilmiş düşünce ve önerileri günümüz siyaset bilim ve felsefesine de ışık tutar niteliktedir. ...sahip olmaları gereken niteliklere dair örneklendirilmiş düşünce ve önerileri günümüz siyaset bilim ve felsefesine de ışık tutar niteliktedir. SCHLAGWORTE. Ahlak-ı Alai (Günümüz Türkçesiyle) PDF. Ahlak-ı Alai. Fecr Yayınları. Siyasetçi-asker ilişkisi ve yöneticilerin sahip olmaları gereken niteliklere dair örneklendirilmiş düşünce ve önerileri günümüz siyaset bilim ve felsefesine de ışık tutar niteliktedir. Ahlak-ı Alai. ISBN. : 9786059652179. ilişkisi ve yöneticilerin sahip olmaları gereken niteliklere dair örneklendirilmiş düşünce ve önerileri günümüz siyaset bilim ve felsefesine de ışık tutar niteliktedir. DOI: 10.29216/ueip.412224. Kınalızade Ali Efendi'Nin ahlak-ı alai (devlet ve aile. Her ikisi de. "yetenek" olarak günümüz Türkçesine çevrilen bu iki kelime arasında küçük bir....