Milli Mücadele TarihiKağnı Kamyonu Yendi

Halil İbrahim İnal

Milli Mücadele TarihiKağnı Kamyonu Yendi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2008-07-01
YAZAR Halil İbrahim İnal
ISBN 9944174831
DOSYA FORMATI 7,45 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları“Afyonkarahisar-Dumlupınar büyük meydan muharebesinde zalim ve mağrur bir ordunun asıl muharebe birliklerini inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necip milletimizin fedakârlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk Milleti, istikbalinden emin olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıklarınızı, yakından müşahade ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerine vasıta olmak görevimi durmadan ve sürekli bir şekilde yerine getireceğim. Başkumandanlığa tekliflerde bulunulmasını cephe kumandanlığına emrettim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin fikri güçlerini, kahramanlık ve vatanseverliğini, birbirleriyle yarışırcasına göstermeye devam eylemesini talep ederim.Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkumandan Mustafa Kemal 1 Eylül 1922İzmir'in işgaliyle uyanan Milli Mücadele Ruhu, bir imparatorluğun yıkılıp yerine yeni bir cumhuriyetin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Milli Mücadele; I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanan devletlerce paylaşılması sonucunda Misakı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için emperyalizme karşı tüm ulusça girişilen, çok cepheli bir savaşlar bütünüdür. Kazanılan savaşlar, Yunan işgaline son vererek Kurtuluş Savaşı’nın kesin bir askeri sonuca ulaşmasını sağlamıştır. Böylece Türk tarafı Lozan'da toplanan barış konferansına önemli bir diplomatik avantajla katılmış, askeri durumun barış görüşmelerinde aleyhte pazarlık kozu olarak kullanılmasını önlemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu hareketi üzerindeki önderliği bu zaferle pekişmiş, böylece zaferden sonra kurulacak olan siyasi düzenin temelleri atılmıştır.Elinizdeki bu kitap Milli Mücadele dönemini çok yönlü olarak ele almakta ve okurlara tarafsız bir bakış açısıyla gerçekleri sunmayı amaçlamaktadır. Keyifli okumalar…

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Milli Mücadele TarihiKağnı Kamyonu Yendi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Milli Mücadele TarihiKağnı Kamyonu Yendi.

.... Türklerin Tarihi. 15,74 TL. KONGRELER / CEMİYETLER ... Cumhuriyet ve Uçan Kağnının Sırrı 2 Sinan Meydan ... . AMASYA GENELGESİ (BİLDİRİSİ) 21-22 Haziran 1919. Havza'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları... Önce Kağnıyla Kamyonu Yendiler Sonra Kağnıyı Uçurdular! İnsanlık tarihinde belki de ilk kez, emperyalizmin oyuncağı durumundaki teknoloji, yoksul Anadolu Kağnı kamyonu yenmiştir! MİLLÎ MÜCADELE. Türk milletine inan ve güven. Millî Mücadele'de ... Milli Mücadelenin Lojistiği / Tarih / Milliyet Blog ... . Türk milletine inan ve güven. Millî Mücadele'de Trakya. Trakya davası, Anadolu davasıyla eştir. süren mücadeleler ve bunların sonuçları olarak da yüksek tarihî zaferler vardır....