Hinler Arası Diyalog

Bahadır Berk

Hinler Arası Diyalog
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2008-07-08
YAZAR Bahadır Berk
ISBN 9758913329
DOSYA FORMATI 12,41 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İnanç ayrılıklarını her dönemde çıkar ve sömürü aracı olarak kullanan batı kapitalizmi, siyasallaştırdığı dini, ekonomi başta olmak üzere kurulu düzen işleyişinin temel öğesi haline getirmiştir. Sömürgecilik döneminin misyonerliği, 20. yüzyılda yeni uygulamalarla yetkinleştirilmiş, yaratılan yöntem çeşitliliği 21. yüzyıla girerken üst düzeye çıkarılmıştır. Din, bugün, yerel ve bölgesel niteliklerinden koparılmış, dünyanın tümünü kapsayan politik bir silah haline getirilmiştir. Artık, insanlardan tek tek, dinlerini ve kutsal saydıkları değerlerini değiştirmelerini istemek yerine, dinlerin ve inanç biçimlerinin kendisinin değiştirilmesi ve giderek ortadan kaldırılması gündemdedir. Küresel egemenler için, inanç sahiplerini değil, dini değiştirmek ve çarpıtarak Öğretmek daha kolay ve ucuz bir yöntemdir. Tek dünya devletine doğru gidilirken, amaca uygun yeni bir düşünce ve yeni bir "din" yaratılmalıdır. Dinlerarası diyalog bu düşüncenin ürünüdür.Dinlerarası diyalog ya da tanım uygun düşerse hin (kurnaz, güvenilmez, cingöz kişi) ler arası diyalog, gerçekte, bir anlaşma ve uzlaşıdır. Ya da, bir başka deyişle, İslam dininin ilkelerine bir saldırı ve yozlaştırma girişimidir. Kısa erim (vade) li amacı, "vaat edilmiş topraklar" ın yani Ortadoğu'nun ele geçirilmesidir. Amaç için, İslam'daki haçlı'ya karşı direncin, geleneksel yapı içindeki unsurlarının kırılması ve bölgenin küresel işleyişe tam olarak açılması gerekmektedir. Bu girişimin somut sonucu ise, Anadolu'daki ve Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamına giren 22 ülkede sınırların değiştirilmesidir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Hinler Arası Diyalog i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Hinler Arası Diyalog.

...rici olduğunu kaydetti. Nazarbayev: Dinler arası diyalog tek şart ... Dinler arası diyalog ... . Dinle arası diyalog Vatikan kaynaklı bir mefhumdur. Bu kitapta misyonerlik faaliyetlerinin yapılabilmesi için karşılıklı bir diyalog öngörülmektedir. Dinler aras? diyalog da bu f?rsatlardan birisi olarak görülebilir. Şu da var ki, muhataplar?m?z da bizi kendi gizli emellerine alet etmek için ayn? arac? kullanmak isteyebilirler. ...Dr. Abdullah TÜMSEK* Dinler arası diyalogdan gerçek anlamda ... Dinler Arası Diyalog | …ve Dinde Reform ... . ...Dr. Abdullah TÜMSEK* Dinler arası diyalogdan gerçek anlamda ne kasd edildiği çok önemlidir. Dinlerarası Diyalog Papalık Konseyi ile Dünya İslami Davet Cemiyeti (Libya) işbirliği ile "İslam 'a Davet. DİNDE REFORM. Dinler arası diyalog ve dinlerin birleştirilmesi fikri hemen oluşmadı. İki asırlık aşamalı faaliyetler sonucunda ancak gelinebildi. Selamın aleyküm. Daha önce bu konu hakkında birkaç yazı yazmıştım. Fakat bir de olayı iyiden iyiye anlamak için, inceden inceye üstünde durmak gerektiğini düşündüm. Önce bilinen bazı hususları bir daha hatırlayalım: "Dinler arası diyalog" mecazi bir ifadedir ve kastedilen mana "farklı dinlere mensup insanlar arasında diyalog"dur....