Eğitim Sosyolojisi

Kollektif

Eğitim Sosyolojisi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-10-22
YAZAR Kollektif
ISBN 6052419823
DOSYA FORMATI 4,74 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Eğitimin bireysel etkinliklerinden daha çok sosyal boyutuyla tartışılmaya başlandığı günümüz toplumlarında; küreselleşmeden kültüre, politikadan göç kavramına, toplumsal hareketlilikten fırsat eşitliğine, aidiyetten toplumsal tabakalaşmaya kadar geniş bir yelpazede “kalburüstü” kavramların ön plana çıktığı, dolayısıyla eğitim sosyolojisinin altının kalın çizgilerle çizilmeye başlandığı görülmektedir. Sosyolojiyle tanışmayan, sosyolojiyle eğitsel anlamda katma değerler üretemeyen, eğitimin sosyal kurumlarla/kavramlarla/olgularla olan ilişkisini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiremeyen bir anlayışın; özellikle eğitsel açıdan birbirinden kopuk kaba pozitivist bir nedensellik anlayışı ile bilgiyi, değerleri ya da becerileri inşaa ettiği aşikârdır. Eğitim sosyolojisi yalın bir kuramsal değerlendirme ya da özetleme olmanın ötesinde “yaşayan”, toplumsal anlamda geleceğe projeksiyon tutan önemli bir altdisiplindir. Rutine indirgenmiş eğitsel kavramların dışına çıkılarak sosyolojik bir çerçevede yorumlar, analizler ve değerlendirmeler yapmak, geleneksel eğitim paradigmasının sınırlarının dışına çıkılmasına ivme kazandırmaktadır. Bu kitapla eğitim sosyolojisi bağlamında ulusal ve uluslararası araştırmaların harmanlandığı, sosyolojinin kapsamlı bir bakış açısıyla ve özenle eğitsel bir perspektiften süzüldüğü, sadece eğitim fakülteleri için değil sosyolojiye merak duyan her bir birey için kaynak olacağı düşünülmüştür. Eğitim sosyolojisi alan yazınına mütevazi bir katkı sağlayacağı düşünülenve bir ekip ruhuyla hazırlanan bu kitabın faydalı olması dileğiyle…

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Eğitim Sosyolojisi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Eğitim Sosyolojisi.

...linçli hareket etmelerinde ve mümkün çözümler göstermelerinde yardımcı olur ... Eğitim Sosyolojisi Ders Notları | Eğitim... | Dersleri Kurtaran Adam ... . Eğitim Sosyolojisi İnsanlar niçin okullar kurarlar? Eğitim Sosyolojisi • Toplumsal bir kurum olan eğitim kurumuyla, diğer toplumsal kurumlar arasında çift yönlü bir etkileşim vardır. Anlam biraz daha genişletil irse, yetişkin yaşta edinilen eğitim ve öğrenimi de kapsar. Bugün ise antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi ve sosyolojinin eğitini üzerinde giderek daha önemli bir etkisinin... 2. Haftalar. Eğitim Sosyolojisinde Kuramlar. 9. Haftalar. Eğitimin kültürel ... Eğitim Sosyolojisinin Önemi » Felsefe.Gen.Tr ... ... 2. Haftalar. Eğitim Sosyolojisinde Kuramlar. 9. Haftalar. Eğitimin kültürel temelleri, küreselleşme ve farklı ülkelerin eğitim sorunları. 4.Hafta. *Eğitim Sosyolojisinde Çatışmacı ve Yeni Marxçı Kuram:Karl Marx, A. L. Althusser, Randall Collins, Paulo Freire, Pierre Bourdie. *Türkiye'de Eğitim Sosyolojisi. Eğitim sosyolojisi ise; Sosyoloji biliminin eğitime uygulanması ve eğitim vasıtasıyla sosyal kurumlar, sosyal gruplar, sosyal süreçler arasındaki karşılıklı ilişkileri ve etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Eğitimin uygulayıcısı ve eğitim sosyolojisine katkıları geçen bir isim de Ethem Nejat'tır. Milli duyguları güçlü, karakterli bireyler yetiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Eğitim Sosyolojisi ile Eğitim Sosyolojisi arasındaki fark nedir? Eğitim Sosyolojisi, Sosyolojik bulguların eğitime uygulanmasıdır. Eğitim sosyolojisi, sosyal bir olgu olan eğitimi, sosyolojinin yöntemlerinden ve teorik yaklaşımlarından hareketle incelemeye çalışır. Eğitim, Eğitim Bilimleri, Sosyoloji 1. Eğitim Sosyolojisi ve Özellikleri, 2. Eğitim Sosyolojisinin Diğer Bölümlerle İlişkisi 3. Eğitim Sosyolojisinin Önemi, 4. Siyaset ve Eğitim, 5. Eğitimin Toplumsal İşlevleri. ...Konuları & sosyoloji - eğitim sosyolojisi & eğitim sosyolojisi yaklaşımları. bir uzmanlık alanı haline getirilmesi gereğine dikkat çekme İlk Eğitim Sosyolojisi kitabını yayınlama. Eğitim sosyolojisi; bireyin kültürel çevresi ile etkileşimin incelenmesidir. Bu etkileşimin incelenmesinde, kültürel çevre, diğer bireyler, sosyal gruplar ve davranış modelleri üzerinde durulur. İşte burada kısaca değinilmeye çalışılan toplum ile eğitsel yetiştirme arasındaki karşılıklı ilişkileri, bağlantıları ve etkilemeleri inceleyen bilim dalına Eğitim Sosyolojisi denir. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 1. HAFTA MÜNAZARA GRUPARI ve KONULARI & SOSYOLOJİ - EĞİTİM SOSYOLOJİSİ & EĞ...